Про відзначення 90-річчя створення комсомолу України
Постанова Верховної Ради України від 01.04.20091221-VI
Документ 1221-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.04.2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відзначення 90-річчя створення комсомолу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 36-37,
ст.526 )

26 червня 2009 року виповнюється 90 років із часу створення
комсомолу України (ЛКСМУ), що став унікальною школою мужності,
ідейного та морального загартування, виховання на кращих бойових і
трудових традиціях нашого народу для десятків мільйонів
співвітчизників, у якому сформувалася плеяда державних діячів,
політиків, учених, фахівців з усіх галузей знань, а також діячів
культури і мистецтва, майстрів спорту, військовослужбовців.
Історія комсомольського руху відзначена невмирущими подвигами
тих, хто будував рідну країну, захищав її від фашистських
загарбників під час Великої Вітчизняної війни, піднімав з руїн
міста і села, заводи та фабрики, колгоспи і радгоспи, школи,
лікарні, театри, будинки культури, хто активно сприяв подоланню
неграмотності, підіймав до світових висот вітчизняну науку, робив
вагомий внесок у розвиток самобутньої культури українського
народу, був зразком активної життєвої позиції, відданості
Вітчизні, готовності захищати її незалежність, права і свободи
людини і громадянина, високих моральних якостей.
Верховна Рада України зазначає, що великий внесок
комсомольського руху в розвиток держави не може бути лише
надбанням історії, а повинен слугувати вихованню у нинішнього
молодого покоління почуття особистої відповідальності за долю
своєї країни, несприйняття корупції, пияцтва, наркоманії,
проституції та інших негативних явищ.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати ініціативу ветеранів комсомолу про відзначення
26 червня 2009 року 90-ї річниці комсомолу України.
2. Кабінету Міністрів України здійснити необхідні заходи щодо
відзначення 90-річчя створення комсомолу України, передбачивши
проведення урочистих зборів представників організацій ветеранів
комсомолу у Національному палаці мистецтв "Україна".
3. Рекомендувати Державному комітету телебачення і
радіомовлення України, місцевим державним адміністраціям, органам
місцевого самоврядування сприяти організаціям ветеранів комсомолу
у проведенні заходів, пов'язаних з відзначенням ювілею комсомолу
України (ЛКСМУ), з метою посилення уваги до проблем молоді, її
виховання, підвищення активності у вирішенні завдань, що стоять
перед нашою країною.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту
та туризму.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 квітня 2009 року
N 1221-VIвгору