Документ 1221-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попередній звіт Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України з питань
з'ясування обставин прийняття Радою суддів
України рішення про призначення суддів
на адміністративні посади та звільнення
з цих посад
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 35, ст.502 )

Заслухавши та обговоривши попередній звіт Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин
прийняття Радою суддів України рішення про призначення суддів на
адміністративні посади та звільнення з цих посад, утвореної
Постановою Верховної Ради України від 8 червня 2007 року N 1165-V
( 1165-16 ), Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань з'ясування обставин прийняття Радою суддів
України рішення про призначення суддів на адміністративні посади
та звільнення з цих посад (далі - Тимчасова слідча комісія) взяти
до відома та направити його Президенту України, Генеральному
прокурору України, Конституційному Суду України, Вищій раді
юстиції, Раді суддів України.
2. Запропонувати Голові Верховного Суду України вжити
невідкладних заходів щодо приведення пункту 19 постанови Пленуму
Верховного Суду України від 13 червня 2007 року N 8
( v0008700-07 ) "Про незалежність судової влади" у відповідність
із положеннями Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів
України.
3. Звернутися до Ради суддів України з пропозицією
переглянути прийняте нею за межами її повноважень рішення від
31 травня 2007 року N 50 ( n0005414-07 ) щодо призначення суддів
на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та
звільнення з цих посад, а також прийняті на його основі наступні
рішення про призначення суддів на адміністративні посади в судах
загальної юрисдикції та звільнення з цих посад.
4. Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя:
відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про
комітети Верховної Ради України" ( 116/95-ВР ) надати роз'яснення
щодо застосування положень законодавства України з питань
призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної
юрисдикції та звільнення з цих посад;
з урахуванням матеріалів Тимчасової слідчої комісії
звернутися до Вищої ради юстиції щодо порушення суддею Верховного
Суду України Онопенком В.В. присяги судді.
5. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України провести
перевірку дій посадових осіб, причетних до підготовки указів
Президента України щодо судді Конституційного Суду України
Іващенка В.І., та вжити відповідних заходів прокурорського
реагування.
6. Голові Верховної Ради України вжити заходів щодо
відновлення в установленому порядку дії Постанови Верховної Ради
України від 30 травня 2007 року N 1098-V ( 1098-16 ) "Про
тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та
звільнення з цих посад", яка втрачає чинність з дня опублікування
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
судоустрій України" щодо призначення суддів на адміністративні
посади та звільнення з цих посад" від 15 червня 2007 року.
7. Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії опублікувати в
газеті "Голос України".
8. Тимчасовій слідчій комісії продовжити роботу відповідно до
завдань, передбачених Постановою Верховної Ради України від
8 червня 2007 року N 1165-V ( 1165-16 ) "Про утворення Тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування
обставин прийняття Радою суддів України рішення про призначення
суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад".
9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
Тимчасову слідчу комісію.
10. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 27 червня 2007 року
N 1221-Vвгору