Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010122
Документ 122-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2012, підстава - 200-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 січня 2010 р. N 122
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 200 ( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1184 ( 1184-2011-п ) від 14.11.2011
N 1409 ( 1409-2011-п ) від 23.11.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 122
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. Абзац перший пункту 7 Положення про Державну службу
геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 979
( 979-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2480;
2010 р., N 1, ст. 6), викласти у такій редакції:
"7. Укргеодезкартографію очолює голова, який за посадою є
заступником Голови Держкомзему. Голова Укргеодезкартографії
призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом
Міністрів України в установленому порядку.".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1409
( 1409-2011-п ) від 23.11.2011 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1184
( 1184-2011-п ) від 14.11.2011 }вгору