Про Державний технологічний центр охорони родючості грунтів
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.20001218
Документ 1218-2000-п, поточна редакція — Редакція від 01.09.2005, підстава - 790-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 2000 р. N 1218
Київ
Про Державний технологічний центр
охорони родючості грунтів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001
N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )

З метою проведення єдиної науково-технічної політики у сфері
охорони та раціонального використання земель
сільськогосподарського призначення Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики
про реорганізацію Державного центру охорони родючості грунтів і
якості продукції Міністерства аграрної політики шляхом
перетворення в Державний технологічний центр охорони родючості
грунтів Міністерства аграрної політики.
2. Узяти до відома, що основними напрямами діяльності
Державного технологічного центру охорони родючості грунтів
Міністерства аграрної політики є:
розроблення пропозицій та здійснення єдиної науково-технічної
політики у сфері охорони родючості грунтів, раціонального
використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського
призначення;
науково-методичне та організаційне забезпечення проведення
державного моніторингу грунтів і агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення, заходів щодо збереження,
відтворення, охорони родючості грунтів, а також визначення якості
та безпечності рослинницької продукції;
участь у розробленні та здійсненні контролю за виконанням
державних, міждержавних, регіональних цільових програм з
моніторингу, збереження, відтворення та охорони родючості грунтів,
агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського
призначення, застосування агрохімікатів і забезпечення якості
сільськогосподарської продукції та сировини;
участь у координації науково-дослідних робіт, пов'язаних із
створенням технологій екологічно безпечного та раціонального
застосування агрохімікатів хімічного та біологічного походження;
розроблення та впровадження науково обгрунтованих
рекомендацій щодо забезпечення родючості грунтів і застосування
агрохімікатів у сільському господарстві;
підготовка науково обгрунтованих розрахунків потреби в
агрохімікатах;
вивчення стану радіоактивного забруднення
сільськогосподарських угідь та продукції рослинництва на
територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи, та в
зонах впливу діючих атомних електростанцій.
3. Міністерству аграрної політики:
затвердити у місячний термін Положення про Державний
технологічний центр охорони родючості грунтів, передбачивши, що
фінансування цього Центру та державних проектно-технологічних
центрів охорони родючості грунтів і якості продукції Автономної
Республіки Крим та областей здійснюється в межах бюджетних
асигнувань, які виділяються на утримання бюджетних організацій
системи Міністерства аграрної політики, а також за рахунок інших
джерел, не заборонених законодавством;
вирішити питання про розміщення Державного технологічного
центру охорони родючості грунтів у м. Києві.
4. Установити, що оплата праці працівників Державного
технологічного центру охорони родючості грунтів та державних
проектно-технологічних центрів охорони родючості грунтів і якості
продукції Автономної Республіки Крим та областей здійснюється
відповідно до розділу другого додатка 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699). ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 541
( 541-2001-п ) від 18.05.2001, N 790 ( 790-2005-п ) від
22.08.2005 )
5. Покласти на Українську академію аграрних наук
науково-методичне забезпечення діяльності Державного
технологічного центру охорони родючості грунтів та державних
проектно-технологічних центрів охорони родючості грунтів і якості
продукції Автономної Республіки Крим та областей.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 22вгору