Документ 1214-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.11.2016, підстава - 763-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 2000 р. N 1214
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 763 ( 763-2016-п ) від 26.10.2016 }
Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які
підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі
обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про
аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити перелік об'єктів та окремих територій, які
підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі
обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами
(додається).
( Текст Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р. N 1214
ПЕРЕЛІК
об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному
та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню
державними аварійно-рятувальними службами
( Назва переліку об'єктів із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )
Геологорозвідка:
об'єкти розвідувального буріння на суші, континентальному
шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України,
що здійснюється з метою загального вивчення надр, пошуку і
розвідки нафтових, газових та родовищ корисних копалин, проведення
інженерно-геологічних, еколого-геологічних та палеонтологічних
досліджень, контролю за режимом підземних вод, прогнозування
землетрусів і дослідження вулканічної діяльності;
об'єкти геологічного вивчення надр із застосуванням вибухових
матеріалів;
об'єкти дослідно-промислової розробки родовищ корисних
копалин, проходження та ліквідації в установленому порядку
розвідувальних гірничих виробок і свердловин.
Вугільна промисловість:
діючі шахти, а також шахти, що будуються, реконструюються або
закриваються;
розрізи і збагачувальні фабрики.
Гірничорудна та нерудна промисловість:
гірничозбагачувальні комбінати, рудники (шахти), в тому числі
ті, що підлягають закриттю, збагачувальні фабрики, кар'єри з
видобутку залізної, марганцевої і сірчаної руд, солі калійних
добрив, флюсо-доломітів, хвостосховища, шламонакопичувачі;
підприємства з видобутку нерудних будівельних матеріалів
потужністю понад 50 тис. куб. метрів гірничої маси на рік, а також
підприємства, де проводяться підривні роботи, об'єкти, де
здійснюється виготовлення найпростіших вибухових промислових
речовин, об'єкти транспортного будівництва та спеціальні підземні
споруди.
Нафтогазова промисловість:
об'єкти розвідки, буріння та експлуатації нафтових і газових
родовищ;
діючі свердловини і технологічні об'єкти підготовки газу для
далекого транспортування на газових промислах та підземних
сховищах, магістральні газопроводи, конденсатопроводи і споруди на
них, системи газопостачання природним та скрапленим газом,
промислові об'єкти, які використовують газ системи газопостачання
побутових споживачів.
Хімічна та нафтохімічна промисловість:
вибухо- і пожежонебезпечні об'єкти на підприємствах хімічної,
нафтохімічної, нафтопереробної, газопереробної,
хіміко-фармацевтичної, мікробіологічної, лісохімічної,
целюлозно-паперової галузей;
підприємства з виготовлення вибухових матеріалів і виробів на
їх основі, виготовлення та утилізації боєприпасів, забезпечення
нафтопродуктами;
магістральні нафтопроводи, нафтопродуктопроводи,
аміакопроводи, етиленопроводи;
захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва в
підземних виробках та природних порожнинах;
об'єкти, де використовуються рідкий хлор та аміак.
Металургійна промисловість:
об'єкти коксохімічного, агломераційного, вогнетривкого,
доменного, сталеплавильного, прокатного, кисневого, газового,
феросплавного і ливарного виробництва;
підприємства кольорової і порошкової металургії.
Машинобудування:
об'єкти розщеплення повітря, стаціонарні ацетиленові станції;
вибухо- і пожежонебезпечні технологічні об'єкти;
спеціальні технологічні об'єкти із застосуванням горючих,
вибухонебезпечних, отруйних газів.
Енергетика:
діючі електростанції і теплоцентралі, пускові котельні та
розподільні установки АЕС, електроустановки споживачів напругою
понад 1000 вольт.
Транспортно-дорожній комплекс:
автомобільні, залізничні, морські та річкові вокзали,
аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, метрополітени,
мости, тунелі та шляхопроводи, райони відповідальності України за
організацію обслуговування повітряного руху, водні об'єкти
України, в тому числі у зоні відповідальності України на Чорному
та Азовському морях, на річках Дніпрі та Дунаї.
Агропромисловий комплекс:
вибухо- і пожежонебезпечні об'єкти заготівлі та переробки
зерна, комбікормові заводи і цехи, підприємства спиртової,
цукрової, соледобувної, олійно-жирової та інші вибухо- і
пожежонебезпечні об'єкти харчової і переробної промисловості,
аміачні холодильні установки, сховища в підземних виробках та
природних порожнинах.
Деревообробна, легка та текстильна промисловість:
вибухо- і пожежонебезпечні об'єкти.
Житлово-комунальне господарство:
насосні станції водопостачання та каналізації;
об'єкти скидання стічних вод в підземних виробках та
природних порожнинах.
Торгівля, соціально-культурна сфера:
аміачні холодильні установки;
рекреаційні зони та інші території в період масового
відпочинку людей або занять промислом, який не суперечить
законодавству, в тому числі місця туристичної діяльності в
гірських, лісових та спелеологічних районах;
геологічні території та об'єкти, гірничі об'єкти, які
використовуються як заповідники, заказники, пам'ятки природи,
лікувальні та оздоровчі заклади.
Зона відчуження і зона безумовного (обов'язкового)
відселення:
у тому числі об'єкт "Укриття" та інші потенційно небезпечні
об'єкти спеціальних підприємств, розташованих у цих зонах.вгору