Документ 1213-96-п, поточна редакція — Прийняття від 04.10.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 жовтня 1996 р. N 1213
Київ
Про створення Криворізького державного гірничо-металургійного
комбінату "Криворіжсталь"

З метою здійснення структурної перебудови виробництва,
забезпечення ефективності та фінансової стабілізації
гірничо-металургійних підприємств Кривбасу Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати ініціативу Міністерства промисловості,
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, виконавчого
комітету Криворізької міської ради, Новокриворізького державного
гірничо-збагачувального комбінату та орендного підприємства
"Криворізький коксохімічний завод" щодо створення єдиного
виробничо-технологічного комплексу з повним металургійним
циклом - Криворізький державний гірничо-металургійний комбінат
"Криворіжсталь" шляхом приєднання зазначених підприємств до
Криворізького державного металургійного комбінату.
2. Міністерству промисловості за участю Антимонопольного
комітету та Фонду державного майна в місячний термін здійснити
реорганізацію зазначених у пункті 1 підприємств і забезпечити
проведення державної реєстрації Криворізького державного
гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь". Фонду державного майна, Антимонопольному комітетові разом з
Міністерством промисловості та колективом орендарів у двотижневий
термін визначити відповідно до законодавства механізм приєднання
орендного підприємства "Криворізький коксохімічний завод" до
створюваного комбінату "Криворіжсталь".
3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та
Міністерству промисловості вирішити в установленому порядку
питання про : передачу Криворізькому державному гірничо-металургійному
комбінату "Криворіжсталь" коштів підприємств, що об'єднуються, які
нараховані та підлягають пекрерахуванню до спеціалізованих,
позабюджетних, інноваційних та цільових державних фондів, на
термін до 1 січня 1997 р., за умови їх цільового використання на
поповнення обігових коштів зазначеного комбінату; відстрочку до 1 грудня 1996 р. сплати до бюджетних фондів
податків, нарахованих але ще не перерахованих, а також тих, які
будуть нараховані в цей період підприємствам, що об'єднуються, на
умовах податкового кредиту без нарахування відсотків за його
викорастання. Сплату цих податків починаючи з грудня 1996 р.
здійснюватиме Криворізький державний гірничо-металургійний
комбінат "Криворіжсталь" згідно з графіком погашення
заборгованості перед бюджетом, узгодженим з Кабінетом Міністрів
України; звільнення від сплати штрафів і пені терміном до 1 січня
1997 р. по заборгованості зазначених підприємств, що об'єднуються,
і ненарахування їх протягом і за підсумками 1996 року, в тому
числі по розрахунках з бюджетом, а також від перерахування коштів
до Пенсійного та інших спеціалізованих, інноваційних та цільових
державних фондів.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 21вгору