Документ 121-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.05.2018, підстава - 409-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 березня 2014 р. № 121
Київ

Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та компенсації вартості медичних послуг і лікарських засобів, наданих іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 25.04.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 409 від 25.04.2018}

Відповідно до статті 26 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” і статті 11 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та компенсації вартості медичних послуг і лікарських засобів, наданих іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України (додається).

Міністерству закордонних справ поінформувати уряди іноземних держав про затвердження зазначеного Порядку.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 25.04.2018}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 667 “Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 47, ст. 1910).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2014 р. № 121

ПОРЯДОК
надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та компенсації вартості медичних послуг і лікарських засобів, наданих іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 25.04.2018}

1. Цей Порядок регулює механізм надання закладами охорони здоров’я державної та комунальної форми власності (далі - заклади охорони здоров’я) медичної допомоги:

іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України;

іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України;

іноземцям та особам без громадянства:

- які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

- стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

- яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

2. Іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України, медична допомога надається на платній основі, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 409 від 25.04.2018}

Вартість медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, визначається закладом охорони здоров’я, який її надав, у встановленому МОЗ порядку.

Оплата вартості медичної допомоги, наданої іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, може здійснюватися у безготівковій або готівковій формі в національній валюті.

2-1. У разі коли надання медичних послуг і лікарських засобів, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги, оплачується за рахунок коштів державного бюджету за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програмою медичних гарантій), іноземці або особи без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України, зобов’язані компенсувати державі їх повну вартість відповідно до закону.

Компенсація повної вартості наданих медичних послуг і лікарських засобів здійснюється шляхом перерахування іноземцем або особою без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України, надавачу медичних послуг повної вартості наданих такій особі медичних послуг і лікарських засобів.

Повна вартість медичних послуг і лікарських засобів, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги, визначається на рівні не нижче їх собівартості, яка розраховується надавачем медичних послуг та відображається в рахунку.

Надавач медичних послуг зобов’язаний надати іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України, або їх законним представникам рахунок із зазначенням суми, яка підлягає компенсації. Іноземець або особа без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України, або їх законні представники зобов’язані оплатити таку суму компенсації за рахунком до виїзду за межі території України.

Надавач медичних послуг протягом 30 календарних днів з дати надходження суми компенсації зобов’язаний перерахувати до державного бюджету суму коштів, сплачену йому НСЗУ згідно з тарифом за надання відповідних медичних послуг і лікарських засобів іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України.

Надавач медичних послуг зобов’язаний повідомити Адміністрації Держприкордонслужби в електронній формі про іноземців або осіб без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України, яким були надані медичні послуги і лікарські засоби, пов’язані з наданням екстреної медичної допомоги, не пізніше ніж наступного дня після надання таких медичних послуг, для вжиття заходів щодо забезпечення компенсації такими особами повної вартості наданих медичних послуг і лікарських засобів.

{Порядок доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 409 від 25.04.2018}

3. Іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, медична допомога надається за рахунок бюджетних коштів, передбачених на цю мету у державному та місцевих бюджетах.

4. Медичне обстеження іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та надання їм екстреної медичної допомоги здійснюються на безоплатній основі (за рахунок бюджетних коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах).

5. У разі укладення іноземцем або особою без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, із страховиком-резидентом договору страхування (поліса, свідоцтва, сертифіката), що гарантує оплату вартості медичної допомоги (далі - договір страхування), оплата зазначеної вартості здійснюється страховиком-резидентом шляхом перерахування коштів закладу охорони здоров’я, який надав медичну допомогу, за умови пред’явлення документа для оплати.

6. У разі укладення договорів про взаємне визнання договорів страхування між страховиком-резидентом та страховиком-нерезидентом гарантування оплати вартості медичної допомоги, наданої іноземцям або особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, здійснюється страховиком-резидентом за наявності в іноземця або особи без громадянства відповідного договору страхування.

7. Оплата вартості медичної допомоги, наданої закладами охорони здоров’я, може здійснюватися також зазначеною в договорі страхування компанією з координації надання медичної допомоги, що провадить діяльність в Україні.

8. У разі коли вартість медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, перевищує страхову суму, передбачену договором страхування, іноземець або особа без громадянства сплачують різницю закладу охорони здоров’я, який її надав.

9. У разі відсутності в іноземця або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, договорів страхування, передбачених пунктами 4-7 цього Порядку, а також неможливості документально підтвердити право на одержання безоплатної медичної допомоги в Україні, оплата вартості наданої медичної допомоги, зокрема екстреної, здійснюється іноземцем або особою без громадянства.

10. У разі відмови іноземця, який тимчасово перебуває на території України, від оплати наданої йому медичної допомоги питання щодо компенсації закладу охорони здоров’я витрат, пов’язаних з її наданням, вирішується за участю відповідних іноземних представництв в Україні.

11. Якщо чинними міжнародними договорами України встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Порядку, застосовуються правила міжнародних договорів України.вгору