Документ 1205/2007, поточна редакція — Прийняття від 11.12.2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про проведення в Україні у 2008 році
Року підтримки національного усиновлення
та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування

З метою посилення уваги суспільства до проблем дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх прав та
законних інтересів, створення умов для реалізації права кожної
дитини на виховання в сім'ї п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в Україні у 2008 році Рік підтримки національного
усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) утворити до 1 січня 2008 року організаційний комітет з
підготовки та проведення в Україні у 2008 році Року підтримки
національного усиновлення та інших форм сімейного виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та
затвердити його персональний склад;
2) розробити та затвердити до 20 січня 2008 року план заходів
з підготовки та проведення в Україні у 2008 році Року підтримки
національного усиновлення та інших форм сімейного виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
3) розробити та внести до 1 квітня 2008 року в установленому
порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:
державної підтримки сімей, які усиновили дитину, з
урахуванням міжнародного досвіду державної підтримки національного
усиновлення;
спрощення порядку усиновлення громадянами України дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, і запровадження
механізму стимулювання громадян України до усиновлення таких
дітей;
4) опрацювати у тримісячний строк питання щодо запровадження
виплати одноразової допомоги громадянам України при усиновленні
дитини;
5) вжити додаткових заходів щодо запровадження з 1 січня
2008 року надання державної соціальної допомоги для дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під
опікою (піклуванням) і проживають у сім'ях опікунів
(піклувальників), за принципом "гроші ходять за дитиною".
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити та здійснити заходи з проведення в Україні у 2008 році
Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, спрямовані, зокрема, на:
активізацію роботи щодо підвищення поінформованості населення
з питань усиновлення громадянами України дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, формування культури
національного усиновлення;
підвищення ефективності діяльності місцевих органів
виконавчої влади щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримки сімей,
які усиновили дітей, удосконалення роботи органів опіки і
піклування, посилення відповідальності за додержання законодавства
у цій сфері;
забезпечення всебічної підтримки благодійницької діяльності
щодо дітей.
4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та проведення
в Україні у 2008 році Року підтримки національного усиновлення та
інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 грудня 2007 року
N 1205/2007вгору