Про внесення змін до Порядку списання об'єктів державної власності
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.20121199
Документ 1199-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.01.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2012 р. № 1199
Київ

Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 (Офіційний вісник України, 2007 p., № 86, ст. 3168; 2009 p., № 87, ст. 2940; 2011 р., № 35, ст. 1451), такі зміни:

абзац перший пункту 1 після слів “фондами (засобами)” доповнити словами “, іншими необоротними матеріальними активами”;

абзац п’ятий пункту 5 викласти у такій редакції:

“Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб’єкта відповідно до цього Порядку (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію).”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
вгору