Документ 1182-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.04.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України "Про імміграцію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 32-33,
ст.486 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац третій пункту 4 розділу V "Прикінцеві положення"
Закону України "Про імміграцію" ( 2491-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 41, ст. 197) викласти у такій редакції:
"іноземців та осіб без громадянства, які змушені були
залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці
Абхазія Грузії, прибули в Україну, одержали в установленому
порядку тимчасову довідку і прожили в Україні не менш як п'ять
років, а також їх повнолітніх дітей, які прибули в Україну разом з
ними до досягнення повноліття, і звернулися із заявою про видачу
їм посвідки на постійне проживання в Україні".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1182-VIвгору