Про створення Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.19961181
Документ 1181-96-п, перша редакція — Прийняття від 28.09.1996
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 вересня 1996 р. N 1181
Київ
Про створення Державної акціонерної
холдингової компанії "Артем"

З метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку
єдиного науково-технічного і виробничого комплексу з розроблення,
виробництва та впровадження сучасних зразків вітчизняної
авіаційної техніки Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати пропозицію Київського виробничого об'єднання
імені Артема, погоджену з Міністерством машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, Міністерством
економіки, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Фондом
державного майна, Антимонопольним комітетом, про створення
Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"
(далі - Компанія).
2. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії виступити засновником Компанії і в місячний
термін затвердити її Статут, призначити голову правління та за
погодженням з Міністерством економіки і Фондом державного майна
затвердити склад спостережної ради Компанії.
3. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії: створити в установленому порядку відкриті акціонерні
товариства на базі державних підприємств, які входять до складу
Київського виробничого об'єднання імені Артема, згідно з додатком;
відкрите акціонерне товариство на базі заводу "Ефес" Київського
виробничого об'єднання імені Артема (м. Малин) із залишенням 100
відсотків акцій цього товариства у державній власності та
передачею їх до статутного фонду Компанії; відкрите акціонерне
товариство на базі конструкторського бюро "Луч" Київського
виробничого об'єднання імені Артема (м. Київ) із залишенням 100
відсотків акцій цього товариства у державній власності; передати до статутного фонду Компанії майно Київського
виробничого об'єднання імені Артема, не закріплене на праві
повного господарчого відання за підприємствами, що входять до його
складу.
4. Фонду державного майна: передбачити в планах розміщення акцій відкритих акціонерних
товариств, створюваних на базі державних підприємств, зазначених у
додатку до цієї постанови, залишення 51 відсотка акцій у державній
власності з передачею їх до статутного фонду Компанії, а також
пільгове придбання акцій цих товариств членами трудових колективів
державних підприємств, які акціонуються відповідно до цієї
постанови; передати в управління Компанії 100 відсотків акцій відкритого
акціонерного товариства, створюваного на базі конструкторського
бюро "Луч".
5. Установити, що акції Державної акціонерної холдингової
компанії "Артем", які випускаються відповідно до розміру її
статутного фонду, перебувають у державній власності до прийняття
спеціального рішення щодо приватизації майна цієї Компанії.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 30

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 1996 р. N 1181
Перелік
державних підприємств, які входять
до складу Київського виробничого об'єднання імені Артема
і перетворюються в акціонерні товариства

Проектно-виробнича фірма "Маркос" "Артембазис" Завод "Артеммеханік" Завод електрохімічних покриттів Завод "Артемполімер" Науково-технічний випробувальний центр "Спектр-Т" "Артемполіграф" Завод "Артеммаш" Завод "Артемзварювання" "Інструментальний завод" "Артем-Авіа" Завод "Артемполізварювання" "Артемсільгосп" "Артем-контакт" "Артембуд" Завод "Універсал-А" Завод "Русава" Транспортна фірма "Артемтранс" Виробничо-комерційна фірма "АС" Технічно-торгівельний центр "Артемсервіс" Деревообробний завод "Явір" Вишнівський ливарно-ковальський завод

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору