Деякі питання спорудження (створення) пам'ятників і монументів
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.20041181
Документ 1181-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 вересня 2004 р. N 1181
Київ
Деякі питання спорудження (створення)
пам'ятників і монументів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
пам'ятники і монументи, які споруджуються (створюються) з
метою увічнення подій та пам'яті діячів, можуть мати державне або
місцеве значення;
пам'ятники і монументи, присвячені увічненню знаменних подій
в історії України та світу, що мали національне і світове
значення, а також пам'яті видатних державних, громадських та
історичних діячів, діячів національної науки, культури, мистецтва
і праці, мають державне, інші - місцеве значення;
рішення про спорудження (створення) пам'ятників і монументів
державного значення приймаються Кабінетом Міністрів України, а
місцевого - місцевими органами виконавчої влади або органами
місцевого самоврядування;
замовниками спорудження (створення) пам'ятників і монументів
можуть бути центральні і місцеві органи виконавчої влади,
підприємства, установи, організації та об'єднання громадян;
фінансування спорудження (створення) пам'ятників і монументів
здійснюється за рахунок коштів державного або місцевого бюджету та
інших джерел.
2. В абзаці шостому пункту 2 Порядку державного фінансування
капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), слова "а
також науково-дослідних та інших організацій, пов'язаних з
розвитком науки" замінити словами "науково-дослідних та інших
організацій, пов'язаних з розвитком науки, а також пам'ятників і
монументів".
3. Державному комітетові з будівництва та архітектури разом з
Міністерством культури і мистецтв затвердити у двомісячний строк
порядок спорудження (створення) пам'ятників і монументів".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21вгору