Документ 118-2000-п, поточна редакція — Редакція від 14.04.2004, підстава - 478-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 січня 2000 р. N 118
Київ
Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму,
яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського
або особистого підсобного господарства
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 )
( У назві та тексті постанови слова "селянське (фермерське)"
в усіх відмінках і формах числа замінено словом
"фермерське" у відповідному відмінку і числі згідно з
Постановою КМ N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 )

На виконання Указу Президента України від 3 грудня 1999 р.
N 1529 ( 1529/99 ) "Про невідкладні заходи щодо прискорення
реформування аграрного сектора економіки" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок викупу земельних ділянок громадянами
(понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення
фермерського або особистого підсобного господарства, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2000 р. N 118
ПОРЯДОК
викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка
приватизується безкоштовно) для ведення фермерського
або особистого підсобного господарства
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 )
1. Цей Порядок визначає механізм вільного викупу земельних
ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно)
для ведення фермерського або особистого підсобного господарства.
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 )
Відповідно до цього Порядку викупу підлягають земельні
ділянки, що надані цим громадянам у користування згідно із
законодавством України.
2. З метою викупу земельних ділянок громадяни подають заяву
(клопотання) до сільської, селищної, міської ради або
уповноваженого нею органу за місцем розташування земельної ділянки
за зразком, визначеним у Порядку подання заяви (клопотання) про
продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня
1999 р. N 440 ( 440-99-п ).
3. До заяви додаються:
державний акт на право постійного користування землею або
договір оренди землі;
у разі відсутності державного акта на право користування
землею - рішення відповідної ради про надання земельної ділянки у
користування та кадастровий план земельної ділянки;
копія свідоцтва про державну реєстрацію фермерського
господарства. ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 )
4. Сільська, селищна, міська рада або уповноважений нею орган
у місячний термін приймає рішення про продаж земельної ділянки або
про відмову в ньому. Відмовити в продажу земельної ділянки
відповідна рада або уповноважений нею орган може на таких
підставах:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо
продажу такої земельної ділянки;
виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
5. Рішення сільської, селищної, міської ради або
уповноваженого нею органу є підставою для укладення між продавцем
і покупцем договору купівлі-продажу земельної ділянки.
Організацію купівлі-продажу земельних ділянок здійснюють
державні органи земельних ресурсів.
Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає
нотаріальному посвідченню і є підставою для оформлення
відповідного державного акта на право приватної власності на землю
після повної сплати вартості земельної ділянки.
6. Вартість земельної ділянки визначається державними
органами земельних ресурсів за методиками грошової оцінки земель,
затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від
23 березня 1995 р. N 213 ( 213-95-п ) та від 30 травня 1997 р.
N 525 ( 525-97-п ).
Сплата вартості земельної ділянки може здійснюватися за
згодою сторін із розстроченням.
7. Рішення про відмову в продажу земельної ділянки доводиться
в десятиденний термін до відома покупця земельної ділянки у
письмовій формі органом, який прийняв таке рішення.
Рішення про відмову в продажу земельної ділянки, а також
залишення заяви громадянина без розгляду терміном понад місяць
може бути оскаржене в суді.вгору