Документ 118-V, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.12.2006, підстава - 488-V

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питання перешкоджання
професійній діяльності журналістів телеканалу СТБ
з боку народного депутата України Калашнікова О.І.,
яке відбулося 12 липня 2006 року біля
будинку Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 46, ст.457 )
{ Пповноваження Тимчасової слідчої комісії припинено
згідно з Постановою ВР
N 488-V ( 488-16 ) від 19.12.2006 }

У зв'язку з повідомленнями про грубе порушення професійних
прав журналістів телеканалу СТБ на професійну діяльність, що
свідчить про загрозу відновлення політичної цензури та
переслідувань журналістів в Україні, відповідно до статті 89
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей 80, 82 Регламенту
Верховної Ради України ( 3547-15 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питання перешкоджання професійній діяльності журналістів
телеканалу СТБ з боку народного депутата України Калашнікова О.І.,
яке відбулося 12 липня 2006 року біля будинку Верховної Ради
України (далі - Тимчасова слідча комісія).
2. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України Курпіля Степана Володимировича.
3. Депутатським фракціям у Верховній Раді України у дводенний
строк після прийняття цієї Постанови подати пропозиції щодо своїх
представників у складі Тимчасової слідчої комісії виходячи із
забезпечення такого представництва в її складі: не менше двох
народних депутатів України від кожної депутатської фракції.
4. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії
покласти на апарат Верховної Ради України.
5. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
два місяці з дня прийняття цієї Постанови.
6. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу
заслухати не пізніше двомісячного терміну з дня прийняття цієї
Постанови.
7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 14 вересня 2006 року
N 118-Vвгору