Про розширення території Дунайського біосферного заповідника
Указ Президента України від 02.02.2004117/2004
Документ 117/2004, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.02.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.02.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про розширення території Дунайського
біосферного заповідника

З метою поліпшення збереження у природному стані унікальних
природних комплексів у дельті ріки Дунаю, охорони водно-болотних
угідь міжнародного значення, інших цінних природних комплексів
Українського Придунав'я, проведення зонування території
Дунайського біосферного заповідника та оптимізації управління ним
з урахуванням інтересів розвитку регіону, транспортних та інших
загальнодержавних потреб, а також активізації міжнародного
співробітництва, наукових досліджень і моніторингу довкілля
п о с т а н о в л я ю:
1. Розширити територію Дунайського біосферного заповідника в
Одеській області за рахунок земель Кілійського району площею
1295 гектарів, які перебувають у постійному користуванні
Ізмаїльського державного лісогосподарського підприємства та
надаються біосферному заповіднику в постійне користування, а також
земель, що знаходяться у межах Татарбунарського району та
включаються до складу зазначеного заповідника без вилучення у
землекористувачів, площею 3850 гектарів.
Затвердити схему тимчасового зонування Дунайського
біосферного заповідника (додаток 1) ( 117а/2004 ) з урахуванням
соціально-економічного розвитку регіону та потреб водного
транспорту до затвердження проекту організації території.
2. Національній академії наук України разом зі спеціально
уповноваженим органом державного управління в галузі організації,
охорони та використання природно-заповідного фонду, Державним
комітетом України по земельних ресурсах та Одеською обласною
державною адміністрацією підготувати і подати матеріали для
вирішення відповідно до законодавства питання про передачу у
постійне користування Дунайському біосферному заповіднику земель
площею 1295 гектарів та встановлення нових меж заповідника на
місцевості.
3. Спеціально уповноваженому органу державного управління в
галузі організації, охорони та використання природно-заповідного
фонду розробити і затвердити в чотиримісячний строк Проект
організації території та охорони природних комплексів Дунайського
біосферного заповідника за погодженням із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.
4. З метою відновлення судноплавства в українській частині
дельти ріки Дунаю віднести землі прибережної захисної смуги його
проток та прилеглу частину акваторії Чорного моря в межах
території Дунайського біосферного заповідника до зони
антропогенних ландшафтів з обмеженням у них господарської
діяльності відповідно до статей 89 і 90 Водного кодексу України
( 213/95-ВР ) (додаток 2).
5. Національній комісії України у справах ЮНЕСКО подати до
Бюро Міжнародної координаційної ради з програми ЮНЕСКО "Людина і
біосфера" відповідні матеріали щодо зміни меж Дунайського
біосферного заповідника.
6. У частині другій статті 1 Указу Президента України
від 10 серпня 1998 року N 861 ( 861/98 ) "Про створення
Дунайського біосферного заповідника" (зі зміною, внесеною Указом
від 10 червня 2003 року N 502 ( 502/2003 ) слова "як заповідна
зона" виключити.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 лютого 2004 року
N 117/2004

Додаток 1
до Указу Президента України
від 2 лютого 2004 року N 117/2004
Схема тимчасового зонування
Дунайського біосферного заповідника
( 117а/2004 )

Додаток 2
до Указу Президента України
від 2 лютого 2004 року N 117/2004
ЗЕМЛІ
прибережної захисної смуги проток р. Дунаю та
частина акваторії Чорного моря, що відносяться
до зони антропогенних ландшафтів
------------------------------------------------------------------ | Площа, гектарів ------------------------------------------------------------------ Одеська область
Кілійський район
Прибережна захисна смуга проток р. Дунаю:
Новостамбульське (Бистре) гирло 348
Очаківське гирло 442
Акваторія Чорного моря 230
Усього 1020

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору