Документ 1168-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.11.2005, підстава - 3101-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Діяльність комісії припинено на підставі Постанови ВР
N 3101-IV ( 3101-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.77 )
Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України з перевірки додержання вимог
законодавства України Міністерством екології
та природних ресурсів України при видачі
спеціальних дозволів (ліцензій) на
користування надрами
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.113 )

Відповідно до статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
статті 8.4.4 Регламенту Верховної Ради України ( 129б/94-ВР ),
враховуючи наявність серйозних недоліків у сфері використання в
Україні природних ресурсів, що негативно відбивається на
навколишньому природному середовищі та є наслідком неефективного
державного управління надроресурсами, і в зв'язку з цим для більш
детального вивчення законності та існуючої практики видачі
Міністерством екології та природних ресурсів України спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
перевірки додержання вимог законодавства України Міністерством
екології та природних ресурсів України при видачі спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами (далі - Тимчасова
слідча комісія).
2. Затвердити кількісний склад Тимчасової слідчої комісії
виходячи із забезпечення представництва у її складі по одному
народному депутату України від кожної депутатської фракції
(групи).
3. Депутатським фракціям (групам) у дводенний термін після
прийняття рішення про утворення Тимчасової слідчої комісії подати
пропозиції щодо кандидатур для затвердження її персонального
складу.
4. Обрати народного депутата України Шведенка М.М. Головою
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки
додержання вимог законодавства України Міністерством екології та
природних ресурсів України при видачі спеціальних дозволів
(ліцензій) на користування надрами.
5. Тимчасовій слідчій комісії протятом півроку з дня
прийняття Постанови надати звіт про результати виконаної роботи та
підготувати інші матеріали з цих питань для поширення серед
народних депутатів України і розгляду на пленарному засіданні
Верховної Ради України.
6. Апарату Верховної Ради України здійснити кадрове,
матеріально-технічне, інформаційне та організаційне забезпечення
роботи Тимчасової слідчої комісії.
7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 вересня 2003 року
N 1168-IVвгору