Документ 1147/2001, поточна редакція — Редакція від 09.08.2012, підстава - 467/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про довічні державні іменні стипендії
громадянам України, які зазнали переслідувань
за правозахисну діяльність
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1113/2002 ( 1113/2002 ) від 02.12.2002
N 1242/2004 ( 1242/2004 ) від 14.10.2004
N 1431/2005 ( 1431/2005 ) від 10.10.2005
N 612/2006 ( 612/2006 ) від 13.07.2006
N 327/2008 ( 327/2008 ) від 11.04.2008
N 467/2012 ( 467/2012 ) від 03.08.2012 }

Відповідно до Указу Президента України від 8 червня 2001 року
N 411 ( 411/2001 ) "Про заходи щодо посилення соціального захисту
громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну
діяльність" п о с т а н о в л я ю:
1. Заснувати з 1 січня 2005 року 200 довічних державних
іменних стипендій для громадян України, які зазнали переслідувань
за правозахисну діяльність (далі - довічні державні іменні
стипендії). { Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно
з Указами Президента N 1242/2004 ( 1242/2004 ) від 14.10.2004,
N 327/2008 ( 327/2008 ) від 11.04.2008 }
Довічні державні іменні стипендії виплачуються щомісячно в
розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, незалежно від одержуваної заробітної плати, пенсії
або грошового утримання. { Частина друга статті 1 із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 1113/2002 ( 1113/2002 )
від 02.12.2002, N 1431/2005 ( 1431/2005 ) від 10.10.2005,
N 327/2008 ( 327/2008 ) від 11.04.2008 }
2. Затвердити Положення про довічні державні іменні стипендії
громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну
діяльність (додається).
3. Кабінету Міністрів України:
передбачати у проектах Державного бюджету України, починаючи
з 2002 року, видатки на виплату довічних державних іменних
стипендій;
підготувати та подати в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо віднесення зазначених
стипендій до переліку сум виплат, що не включаються до сукупного
оподатковуваного доходу громадян.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 листопада 2001 року
N 1147/2001
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 26 листопада 2001 року N 1147
(в редакції Указу Президента України
від 13 липня 2006 року N 612/2006
( 612/2006 )
ПОЛОЖЕННЯ
про довічні державні іменні стипендії
громадянам України, які зазнали
переслідувань за правозахисну діяльність

1. Це Положення встановлює порядок призначення та виплати
довічних державних іменних стипендій для громадян України, які
зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР
(далі - довічні державні іменні стипендії).
2. Довічні державні іменні стипендії призначаються громадянам
України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у
колишньому СРСР та яких було ув'язнено, заслано, вислано,
виключено з творчих спілок, навчальних закладів, у зв'язку з чим
вони не здобули відповідної освіти, не мали можливості
продовжувати наукову або іншу творчу діяльність, брати участь у
громадській роботі.
3. Довічні державні іменні стипендії не призначаються
громадянам, правозахисна діяльність яких не набула суспільного
значення і не виходила за межі особистих інтересів, захисту
власних прав, прав своєї сім'ї або родичів.
4. Довічні державні іменні стипендії призначає Президент
України за поданням Кабінету Міністрів України.
Пропозиції щодо призначення довічних державних іменних
стипендій подаються до Кабінету Міністрів України Міністерством
соціальної політики України на підставі клопотань центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних
адміністрацій з урахуванням пропозицій громадських організацій
політичних в'язнів і репресованих та матеріального стану
кандидатів. { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 467/2012 ( 467/2012 ) від 03.08.2012 }
5. До клопотання про призначення довічних державних іменних
стипендій додаються:
копія паспорта кандидата;
копія довідки про реабілітацію.
6. Довічна державна іменна стипендія виплачується з дня
набрання чинності указом Президента України про призначення
стипендії. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 467/2012 ( 467/2012 ) від 03.08.2012 }
Виплата довічної державної іменної стипендії провадиться
щомісяця за місцем проживання стипендіата або перераховується на
його особовий рахунок у банку (за бажанням).
7. У разі смерті стипендіата або його виїзду на постійне
місце проживання за межі України виплата довічної державної
іменної стипендії припиняється з дня смерті або виїзду
стипендіата.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська,
Севастопольська міські державні адміністрації надсилають у
місячний строк з дня смерті стипендіата або його виїзду на
постійне місце проживання за межі України Міністерству соціальної
політики України копію свідоцтва про смерть стипендіата або
довідку органу міграційної служби про його виїзд на постійне
місце проживання за межі України. { Абзац другий пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 467/2012
( 467/2012 ) від 03.08.2012 }
8. Стипендіат може бути позбавлений довічної державної
іменної стипендії Президентом України за поданням Кабінету
Міністрів України на підставі пропозиції Міністерства соціальної
політики України відповідно до клопотань органів, зазначених у
пункті 4 цього Положення. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 467/2012 ( 467/2012 ) від 03.08.2012 }
9. Фінансування видатків, пов'язаних із виплатою довічних
державних іменних стипендій, здійснюється за рахунок Державного
бюджету України.
{ Положення в редакції Указу Президента N 612/2006 ( 612/2006 )
від 13.07.2006 }
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору