Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції
Указ Президента України від 23.02.2001113/2001
Документ 113/2001, поточна редакція — Прийняття від 23.02.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо підвищення якості
вітчизняної продукції

З метою підвищення якості та конкурентоспроможності
вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг), забезпечення
захисту інтересів споживачів, сприяння входженню України в
європейський та світовий економічний простір
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України протягом 2001 року:
1) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України
законопроект про засади державної політики у сфері управління
якістю продукції (товарів, робіт, послуг);
2) розробити і затвердити заходи щодо впровадження систем
управління якістю на підприємствах, передбачивши, зокрема:
розроблення проектів нормативно-правових актів щодо державної
підтримки впровадження систем управління якістю на підприємствах;
завершення перегляду та затвердження основоположних
стандартів національної системи стандартизації з урахуванням вимог
міжнародної та європейської систем стандартизації та сертифікації;
здійснення державної підтримки впровадження систем управління
якістю на підприємствах відповідно до стандартів Міжнародної
організації із стандартизації (ISO) серії 9000, що охоплюють
системи забезпечення якості, та серії 14000, що охоплюють сферу
управління навколишнім природним середовищем;
організацію та проведення постійного моніторингу впровадження
систем управління якістю на підприємствах;
інформаційне забезпечення підприємств у питаннях управління
якістю;
забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з
управління якістю та розроблення відповідних навчальних програм,
утворення Українського інституту якості та розгалуженої мережі
методичних і консультативних центрів, розвитку фундаментальних та
прикладних досліджень у сфері управління якістю;
узагальнення і популяризацію через засоби масової інформації
та міжнародну інформаційну мережу Internet вітчизняного та
світового досвіду впровадження систем управління якістю,
організацію та проведення науково-практичних конференцій та
семінарів, галузевих і регіональних виставок продукції (товарів,
робіт, послуг);
проведення в Україні щороку Європейського тижня якості та
конкурсу "100 кращих товарів України";
3) забезпечити участь України в роботі європейських та
міжнародних організацій з управління якістю;
4) розглянути питання щодо заснування щорічних премій у сфері
управління якістю та в разі потреби забезпечити прийняття
відповідних рішень.
2. Покласти здійснення міжгалузевої координації та
функціонального регулювання з питань управління якістю на
Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації
України.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям розробити і забезпечити реалізацію відповідно
галузевих, регіональних програм впровадження систем управління
якістю на підприємствах.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 лютого 2001 року
N 113/2001вгору