Документ 1128-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.07.2007, підстава - 954-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 листопада 2005 р. N 1128
Київ
Питання державної реєстрації друкованих засобів
масової інформації та інформаційних агентств як
суб'єктів інформаційної діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 954 ( 954-2007-п ) від 25.07.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що починаючи з 1 березня 2006 р. державну
реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних
агентств як суб'єктів інформаційної діяльності здійснює
Міністерство юстиції.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
3. Державному комітетові телебачення і радіомовлення
забезпечити в установленому порядку передачу Міністерству юстиції
баз даних, що стосуються державної реєстрації друкованих засобів
масової інформації та інформаційних агентств.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2005 р. N 1128
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 листопада
1997 р. N 1287 ( 1287-97-п ) "Про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри
реєстраційних зборів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число
47, с. 46; 1998 р., N 10, ст. 383; 1999 р., N 42, ст. 2094;
2003 р., N 25, ст. 1195):
1) у постанові:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Установити, що державну реєстрацію друкованих засобів
масової інформації здійснюють:
загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей)
та/або зарубіжної сфери розповсюдження - Міністерство юстиції;
місцевої сфери розповсюдження - Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції";
в абзаці першому пункту 2 слова "Державний комітет
телебачення і радіомовлення" замінити словами "Міністерство
юстиції";
абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:
"Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової
інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної
діяльності затверджує Міністерство юстиції";
2) у зразках свідоцтв про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації, інформаційних агентств, затверджених
зазначеною постановою, слова "Державний комітет телебачення і
радіомовлення" замінити словами "Міністерство юстиції".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 954
( 954-2007-п ) від 25.07.2007 }

3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
10 травня 2002 р. N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння
обов'язкових примірників документів" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 19, ст. 965; 2003 р., N 27, ст. 1320, N 38, ст. 2035;
2004 р., N 12, ст. 756):
1) доповнити додаток:
після позиції "Кабінет Міністрів України"
позицією такого змісту:
"Міністерство усі періодичні та продовжувані видання
юстиції (газети, видання газетного типу, журнали і
видання журнального типу) всіма мовами";
після позиції "Центральна бібліотека імені М. Островського
Українського товариства сліпих"
позицією такого змісту:
"Головне управління усі періодичні та продовжувані видання
юстиції Міністерства (газети, видання газетного типу, журнали і
юстиції України в видання журнального типу) всіма мовами, що
Автономній вийшли на території Автономної Республіки
Республіці Крим, Крим, відповідних областей, мм. Києва та
обласні, Київське Севастополя";
та Севастопольське
міські управління
юстиції
2) у позиції "Державний комітет телебачення і радіомовлення"
слова "усі періодичні та продовжувані видання (газети, видання
газетного типу, журнали і видання журнального типу) незалежно від
мови видання" виключити.вгору