Про додаткові заходи щодо забезпечення підготовки і видання науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 28.11.20121124
Документ 1124-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.08.2016, підстава - 480-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2012 р. № 1124
Київ

Про додаткові заходи щодо забезпечення підготовки і видання науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 1023-р від 17.12.2012
Постановою КМ
№ 480 від 27.07.2016}

З метою завершення підготовки і видання багатотомної науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити новий склад Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”, що додається.

Дозволити голові Головної редакційної колегії у разі потреби вносити зміни до її складу.

2. Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити у місячний строк міські редакційні колегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” та науково-редакційні групи з підготовки серії книг “Реабілітовані історією. Місто Київ” і “Реабілітовані історією. Місто Севастополь”.

3. Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Державній архівній службі, Українському інституту національної пам’яті, Національній академії наук, Головній редакційній колегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”, республіканській редакційній колегії Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській редакційним колегіям:

1) продовжити проведення науково-пошукової, дослідницької та методичної роботи з опрацювання архівних документів Всеукраїнської надзвичайної комісії, Державного політичного управління, Народного комісаріату внутрішніх справ, Комітету державної безпеки з метою відновлення історичної справедливості щодо жертв політичних репресій в Україні, реабілітованих відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;

2) забезпечити підготовку наступних томів науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” та випусків наукового і документального журналу “З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ”.

4. Державній архівній службі, Службі безпеки забезпечити належні умови для роботи авторських колективів науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”, зокрема подання допомоги у виявленні документів для підготовки томів, та копіювання таких документів.

5. Міністерству внутрішніх справ:

здійснити в установленому порядку розсекречування архівних документів щодо політичних репресій та примусових виселень громадян України протягом 1920-1950-х років;

надати можливість авторським колективам науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” опрацьовувати матеріали стосовно політичних репресій;

забезпечити подання допомоги у виявленні документів для підготовки томів та їх безоплатне копіювання.

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати фінансування підготовки і видання науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” за рахунок коштів місцевих бюджетів на відповідний рік.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

абзац перший пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1992 р. № 530 “Про підготовку і випуск серії книг “Реабілітовані історією”;

постанову Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 428 “Про затвердження нового складу Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 14, ст. 627).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2012 р. № 1124

СКЛАД
Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”


СМОЛІЙ
Валерій Андрійович

-

директор Інституту історії України Національної академії наук, академік Національної академії наук, голова Головної редакційної колегії


РУБЛЬОВ
Олександр Сергійович

-

учений секретар Інституту історії України Національної академії наук, заступник голови Головної редакційної колегії


РЕЄНТ
Олександр Петрович

-

заступник директора Інституту історії України Національної академії наук, член-кореспондент Національної академії наук, заступник голови Головної редакційної колегії


БІРЧАК
Володимир Мирославович

-

заступник директора Галузевого державного архіву СБУ, заступник голови Головної редакційної колегії


ПОДКУР
Роман Юрійович

-

старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук, відповідальний секретар Головної редакційної колегії


БАЖАН
Олег Григорович

-

старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук


БАЖАН
Ольга Вікторівна

-

директор Центрального державного архіву громадських об’єднань


БОРЯК
Геннадій Володимирович

-

заступник директора Інституту історії України Національної академії наук, член-кореспондент Національної академії наук


В’ЯТРОВИЧ
Володимир Михайлович

-

голова Українського інституту національної пам’яті


ГАЛАЙКО
Богдан Миколайович

-

директор Науково-дослідного інституту українознавства МОН


КІСІЛЬ
Іван Миколайович

-

перший заступник Голови Укрдержархіву


КОКІН
Сергій Анатолійович

-

старший науковий співробітник Головної редакційної колегії


ЛИТВИН
Володимир Михайлович

-

академік Національної академії наук, народний депутат України (за згодою)


ЛИТВИН
Микола Романович

-

директор Інституту українознавства імені І. Крип’якевича Національної академії наук


МАКОВСЬКА
Наталія Василівна

-

директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління


МАРЧУК
Євген Кирилович

-

радник Голови СБУ, генерал армії


ПАПАКІН
Георгій Володимирович

-

директор Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук


ПИРІГ
Руслан Якович

-

головний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук


ТАХТАЙ
Олексій Володимирович

-

заступник Міністра внутрішніх справ - керівник апарату


ТЕРЕЩЕНКО
Юрій Васильович

-

директор департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС


УСЕНКО
Ігор Борисович

-

завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук

{Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1023-р від 17.12.2012; в редакції Постанови КМ № 480 від 27.07.2016}
вгору