Документ 112/94, поточна редакція — Редакція від 03.06.1994, підстава - 271/94

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями
Російської Федерації
( Поширити чинність статей 2 і 3 Указу на правовідносини у
галузі економічного співробітництва областей України
згідно з Указом Президента N 271/94 від 03.06.94 )

З метою розширення співробітництва областей України з
суміжними прикордонними областями Російської Федерації та сприяння
розвиткові їх економічних відносин п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України: - у місячний строк підготувати проект Угоди між Урядом
України та Урядом Російської Федерації про співробітництво
прикордонних областей та ініціювати переговори з Російською
Федерацією щодо укладення цієї Угоди; - у двомісячний строк розробити за участю Донецької,
Луганської, Сумської, Харківської та Чернігівської обласних
державних адміністрацій та прийняти нормативні акти щодо
правового регулювання відносин цих областей з прикордонними
областями Російської Федерації.
2. Надати Донецькій, Луганській, Сумській, Харківській та
Чернігівській обласним державним адміністраціям право: - брати участь у встановленні правил режиму у прикордонній
смузі з урахуванням місцевих особливостей; - здійснювати в межах встановлених квот експортно-імпортні
операції для потреб областей на пільгових умовах, які визначає
Кабінет Міністрів України; - за участю відповідних міністерств України погоджувати з
керівництвом областей Російської Федерації квоти на безплатну
підготовку спеціалістів у навчальних закладах прикордонних
областей. ( Додатково див. Указ Президента N 271/94 від 03.06.94 )
3. Рекомендувати Національному банку України за участю
відповідних обласних державних адміністрацій сприяти створенню
спільних кредитно-фінансових закладів різних форм власності з
метою фінансування програм міжобласного співробітництва, включаючи
інвестування і кредитування суб'єктів підприємництва. ( Додатково див. Указ Президента N 271/94 від 03.06.94 )

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 25 березня 1994 року
N 112/94вгору