Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.20091113
Документ 1113-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.07.2011, підстава - 745-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 жовтня 2009 р. N 1113
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 745 ( 745-2011-п ) від 06.07.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2009 р. N 1113
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від
26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25,
ст. 785, N 74, ст. 2485) після слів "нещасного випадку на
виробництві" доповнити словами "або професійного захворювання".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 745
( 745-2011-п ) від 06.07.2011 - діє до 1 січня 2012 року }

3. Назву та пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від
24 вересня 2008 р. N 862 ( 862-2008-п ) "Про затвердження Порядку
встановлення членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок
нещасного випадку на виробництві, щомісячної доплати до пенсії у
зв'язку з втратою годувальника" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 74, ст. 2485) після слів "нещасного випадку на
виробництві" доповнити словами "або професійного захворювання";
у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 862-2008-п ):
назву після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити
словами "або професійного захворювання";
у пункті 1:
абзац перший після слів "нещасного випадку на виробництві"
доповнити словами "або професійного захворювання";
абзац другий після слів "робочий день" доповнити словами "та
працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб
(формувань) у вугільній промисловості - за Списком N 1 виробництв,
робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці,
зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України";
пункт 2 після слів "нещасного випадку на виробництві"
доповнити словами "або професійного захворювання";
пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. У разі смерті шахтаря, що настала внаслідок нещасного
випадку на виробництві, складається акт про нещасний випадок,
пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (далі - акт за формою
Н-1) згідно з додатком 3 до Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1112 ( 1112-2004-п ) (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 35, ст. 2337), у разі смерті шахтаря, що
настала внаслідок гострого професійного захворювання (отруєння),
пов'язаного з виробництвом, крім акта за формою Н-1 складається
карта обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5
згідно з додатком 5 до зазначеного Порядку ( 1112-2004-п ), а у
разі смерті шахтаря, що настала внаслідок хронічного професійного
захворювання, - акт розслідування хронічного професійного
захворювання за формою П-4 згідно з додатком 15 до зазначеного
Порядку ( 1112-2004-п ). Причинний зв'язок смерті, що настала
внаслідок гострого професійного захворювання (отруєння),
хронічного професійного захворювання або нещасного випадку на
виробництві, підтверджується висновком медико-соціальної
експертної комісії за формою, що затверджується МОЗ, крім
випадків, коли причина смерті підтверджується актом за формою
Н-1.";
пункт 5 після слів "набрання чинності Законом України "Про
підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ) доповнити
словами і цифрами ", а членам сімей шахтарів, смерть яких настала
внаслідок професійного захворювання, не раніше 22 липня 2009 р. -
дати набрання чинності Законом України "Про внесення змін до
деяких законів України щодо престижності шахтарської праці"
( 1564-17 );
доповнити Порядок ( 862-2008-п ) пунктом 6 такого змісту:
"6. Фінансування щомісячної доплати, передбаченої цією
постановою, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.".вгору