Документ 1104-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 12
Закону України "Про плату за землю"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.452 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату
за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 45, ст. 238; 2007 р., N 3, ст. 31) викласти в такій редакції:
"4) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони
здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту,
які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів;
підприємства, установи, організації, громадські організації
фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та
авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, -
за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що
використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних
змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України
з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази
олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких
затверджується Кабінетом Міністрів України за умови спрямування
відповідних сум земельного податку на розвиток фізичної культури і
спорту за напрямами і в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів
України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону
України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" передбачити на поточний бюджетний період
компенсацію відповідних втрат доходів бюджетів місцевого
самоврядування у зв'язку з прийняттям цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1104-VIвгору