Документ 110/98-ВР, поточна редакція — Прийняття від 11.02.1998

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України для з'ясування обставин, пов'язаних із закриттям
газети "Правда Украины"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.171 )
Заслухавши звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України для з'ясування обставин, пов'язаних із закриттям газети
"Правда Украины", Верховна Рада України відзначає, що своїми діями
Міністерство інформації України порушило вимоги статей 8, 13, 15,
18 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу)
в Україні" ( 2782-12 ); Генеральна прокуратура України вийшла за
межі своїх повноважень, визначених статтею 121 та пунктом 9
розділу XV "Перехідні положення" Конституції
України ( 254к/96-ВР ), і на підставі довільного трактування
статей 3, 18, 19 Закону України "Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні" опротестувала рішення Вищого
арбітражного суду України щодо наказу N 7 Міністра інформації
України від 28 січня 1998 року.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для
з'ясування обставин, пов'язаних із закриттям газети "Правда
Украины", взяти до відома.
2. Кабінету Міністрів України привести зазначений наказ
Міністра інформації України у відповідність з вимогами Конституції
України та законами України і забезпечити відновлення випуску
газети "Правда Украины" до ухвалення відповідного судового
рішення.
3. Запропонувати Президенту України як гаранту додержання
Конституції України вжити заходів щодо посадових осіб, причетних
до незаконного закриття газети "Правда Украины".
4. Генеральній прокуратурі України провести повну, всебічну,
об'єктивну перевірку достовірності інформації про факти зловживань
службовим становищем, порушень Конституції та законів України,
нецільового використання бюджетних коштів на закупівлю літаків,
вертольотів та іншого транспорту, будівництво дач, будинків для
вищих посадових осіб держави, надання квартир у м. Києві посадовим
особам Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, Верховної
Ради та народним депутатам України, про які йде мова в публікаціях
газет "Правда Украины", "Україна молода" та інших. У випадку встановлення порушень Конституції, законів України
винних посадових осіб, незалежно від займаних посад (Президент,
Прем'єр-міністр, народний депутат, міністр тощо), притягнути до
встановленої законом відповідальності. Щодо посадових осіб, які незаконно отримали квартири у
м. Києві, внести до суду позови про визнання ордерів на отримання
цих квартир недійсними і виселення посадових осіб із займаних
квартир в установленому законом порядку. Про результати перевірки повідомити Верховну Раду України до
2 березня 1998 року.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 11 лютого 1998 року
N 110/98-ВРвгору