Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.20051097
Документ 1097-2005-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2005 р. N 1097
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 257

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
4 березня 2004 р. N 257 ( 257-2004-п ) "Про затвердження переліку
посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств,
установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії
та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до
статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 590,
N 30, ст. 2014) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2005 р. N 1097
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 257 ( 257-2004-п )

1. Пункт 2 після слів і цифр "по 1 січня 2004 р." доповнити
словами і цифрами "на посаді начальника (керівника) бригади в
наукових підрозділах наукових установ у період до 1 січня
1980 р.".
2. Доповнити постанову пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. Дія цієї постанови поширюється на наукових працівників,
які працювали на державних підприємствах, в установах,
організаціях та вищих навчальних закладах колишніх Української
РСР, інших республік СРСР, а також СРСР".
3. У графі "Найменування посад" переліку, затвердженого
зазначеною постановою, доповнити:
абзац перший пункту 1 словами "радник президії академії
наук";
абзац третій пункту 2 словами "учений секретар";
абзац перший пункту 3 після слів "заступник керівника
(віце-президент, заступники генерального директора, генерального
конструктора, директора, начальника)" словами "радник при дирекції
наукової установи, організації (їх філіалів)".вгору