Документ 109/98-ВР, поточна редакція — Прийняття від 11.02.1998

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо стану погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіях,
стипендіях та відновлення і повернення заощаджень громадян
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.170 )
Заслухавши та обговоривши інформацію Кабінету Міністрів
України щодо стану погашення заборгованості по заробітній платі,
пенсіях, стипендіях та відновлення і повернення заощаджень
громадян, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати роботу Кабінету Міністрів України щодо погашення
заборгованості по заробітній платі, пенсіях, стипендіях та
відновлення і повернення заощаджень громадян незадовільною.
2. Зобов'язати Кабінет Міністрів України, місцеві державні
адміністрації і органи місцевого самоврядування:
вжити невідкладних заходів щодо вишукання додаткових коштів
для повного погашення протягом 1998 року заборгованості по
заробітній платі, пенсіях і стипендіях, затвердивши за участю
профспілкових органів відповідні графіки, і про проведену роботу
до 1 травня 1998 року доповісти Верховній Раді України;
забезпечити першочергове фінансування з бюджетів усіх рівнів
видатків на виплату заробітної плати, пенсій та стипендій;
розробити та здійснити конкретні додаткові заходи щодо
приведення у відповідність з можливостями відповідних бюджетів
мережі і штатів бюджетних установ, забезпечивши додержання
встановлених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) прав громадян на
освіту, охорону здоров'я, соціальний захист населення;
забезпечити притягнення до відповідальності посадових осіб за
порушення законодавства про бюджетну систему України відповідно до
Кримінального кодексу України, а також за неповну сплату збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування.
3. Рахунковій палаті разом з Кабінетом Міністрів України
встановити постійний контроль за наданням пріоритетності у
фінансуванні з Державного бюджету України видатків на виплату
заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій та стипендій, а
також за використанням цих коштів за цільовим призначенням і до
1 травня 1998 року доповісти Верховній Раді України.
4. Кабінету Міністрів України розробити та подати на
затвердження Верховної Ради України проект Державної програми
відновлення заощаджень громадян України, визначених Законом
України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян
України" ( 537/96-ВР ).
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на комітети
Верховної Ради України з питань бюджету і соціальної політики та
праці.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 11 лютого 1998 року
N 109/98-ВРвгору