Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ
Постанова Кабінету Міністрів України; Форма типового документа, Протокол від 03.12.20081082
Документ 1082-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.07.2014, підстава - 217-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 грудня 2008 р. N 1082
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 217 ( 217-2014-п ) від 18.06.2014 }
Питання удосконалення схем розрахунків
за використану електроенергію та природний газ
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 193 ( 193-2009-п ) від 05.03.2009
N 616 ( 616-2009-п ) від 22.06.2009
N 921 ( 921-2009-п ) від 03.09.2009
N 1077 ( 1077-2009-п ) від 07.10.2009
N 1127 ( 1127-2009-п ) від 23.09.2009
N 1241 ( 1241-2009-п ) від 25.11.2009
N 148 ( 148-2010-п ) від 27.01.2010
N 1093 ( 1093-2011-п ) від 26.10.2011 }
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду
міста Києва
N 2а-10641/09/2670 ( v1064805-10 ) від 26.02.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. На часткову зміну пункту 11 постанови Кабінету Міністрів
України від 15 квітня 1999 р. N 594 ( 594-99-п ) "Про забезпечення
додержання дисципліни газопостачання та поліпшення розрахунків за
використаний природний газ" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 15, ст. 612; 2000 р., N 30, ст. 1266) установити, що
запроваджені згідно із зазначеним пунктом схеми застосовуються
тільки комунальними підприємствами водопостачання, водовідведення,
міського електротранспорту для проведення розрахунків за
використану електроенергію.
2. Установити, що плата за теплову енергію від усіх категорій
споживачів зараховується виключно на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за
використаний природний газ комунальними підприємствами
теплоенергетики, тепловими електростанціями,
теплоелектроцентралями, котельнями та іншими суб'єктами
господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з постачанням
теплової енергії, крім підприємств, що належать до системи
автономного та децентралізованого теплопостачання (далі -
підприємства теплоенергетики). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2009-п ) від 05.03.2009; в редакції Постанови КМ N 616
( 616-2009-п ) від 22.06.2009, N 148 ( 148-2010-п ) від
27.01.2010 }
3. Визначити уповноваженими банками, які обслуговують поточні
рахунки із спеціальним режимом використання підприємств
теплоенергетики та їх відокремлених підрозділів, відкрите
акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" та публічне
акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" (далі -
уповноважений банк). { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 616 ( 616-2009-п ) від
22.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1127
( 1127-2009-п ) від 23.09.2009 }
4. Затвердити Порядок відкриття поточних рахунків із
спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що
надходять як плата за послуги з теплопостачання, та проведення
розрахунків за спожитий природний газ, що додається. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 616 ( 616-2009-п ) від
22.06.2009 }
5. Підприємства теплоенергетики та їх відокремлені підрозділи
зобов'язані до 1 листопада 2009 р. укласти нові договори
(додаткові угоди) з усіма категоріями споживачів із зазначенням
відповідного поточного рахунка із спеціальним режимом використання
для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з
теплопостачання. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 616 ( 616-2009-п ) від
22.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 921
( 921-2009-п ) від 03.09.2009, N 1077 ( 1077-2009-п ) від
07.10.2009 }
6. Міністерству з питань житлово-комунального господарства
внести в місячний строк після набрання чинності цієї постанови
зміни до ліцензійних умов провадження господарської діяльності,
пов'язаної із постачанням теплової енергії, передбачивши в умовах
провадження такої діяльності обов'язок ліцензіата відкрити
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з
теплопостачання, відповідальність за невиконання такої умови та
порядок анулювання ліцензії у такому випадку. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 616 ( 616-2009-п ) від
22.06.2009 }
7. Міністерству з питань житлово-комунального господарства,
Міністерству економіки, Міністерству палива та енергетики і
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" привести у
місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37
{ Додаток до постанови виключено на підставі Постанови КМ
N 1077 ( 1077-2009-п ) від 07.10.2009 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2008 р. N 1082

ПОРЯДОК
відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом
використання для зарахування коштів,
що надходять як плата за послуги з теплопостачання,
та проведення розрахунків за спожитий природній газ
{ У тексті Порядку та додатку до нього слова "НАК "Нафтогаз
України" замінено словами "Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 148 ( 148-2010-п ) від 27.01.2010 }
{ У тексті Порядку слово "Мінжитлокомунгосп" в усіх відмінках
замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 1093 ( 1093-2011-п ) від 26.10.2011 }

1. Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність,
пов'язану з постачанням теплової енергії (далі - підприємства
теплоенергетики), та їх відокремлені підрозділи відкривають у
десятиденний строк з дати набрання чинності цією постановою в
установах ВАТ "Державний ощадний банк України" та публічному
акціонерному товариству акціонерний банк "Укргазбанк" (далі -
уповноважений банк) поточний рахунок із спеціальним режимом
використання для зарахування коштів, що надходять як плата за
послуги з теплопостачання, в порядку, визначеному Національним
банком. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1127
( 1127-2009-п ) від 23.09.2009 }
2. Підприємства теплоенергетики зобов'язані для формування
нормативу відрахувань коштів подавати до дочірньої компанії "Газ
України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
щороку разом із зверненням про укладення договорів про постачання
природного газу для виробництва теплової енергії та щомісяця за
попередні 12 місяців завірені підписом керівника або іншої
уповноваженої особи підприємства, скріпленим печаткою: { Абзац
перший пункту 2 в редакції Постанов КМ N 1077 ( 1077-2009-п ) від
07.10.2009, N 148 ( 148-2010-п ) від 27.01.2010 }
довідку про вартість виробленої теплової енергії (з розбивкою
за місяцями); { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1077 ( 1077-2009-п ) від 07.10.2009 }
розрахунок частини виручки, яка підлягає обов'язковому
перерахуванню на поточний рахунок підприємства теплоенергетики для
оплати спожитої електричної енергії та забезпечення підприємством
вимог статей 15 і 24 Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), податкових зобов'язань в частині платежів до
державного бюджету, а також фінансових зобов'язань підприємства за
кредитами, отриманими для забезпечення розрахунків за природний
газ, і за кредитами та витратами, пов'язаними із запозиченнями,
для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності у
поточному році; { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 148 ( 148-2010-п ) від 27.01.2010 }

{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1077 ( 1077-2009-п ) від 07.10.2009 }
{ Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1077 ( 1077-2009-п ) від 07.10.2009 }
{ Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1077 ( 1077-2009-п ) від 07.10.2009 }
{ Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1077 ( 1077-2009-п ) від 07.10.2009 }

Відповідальність за повноту та достовірність даних, що
подаються дочірній компанії "Газ України" Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" для проведення розрахунку нормативу
відрахування коштів, несе керівник підприємства теплоенергетики.
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 921 ( 921-2009-п ) від
03.09.2009 }
3. Базовий норматив відрахування коштів розраховується
Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" за формулою
В
газ
Н = ------------ х 100, б В
те
де Н - базовий норматив відрахування коштів на рахунок
б дочірньої компанії "Газ України" Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", відсотків;
В - вартість спожитого природного газу за календарний рік, газ що передує даті укладення договору, гривень;
В - вартість виробленої теплової енергії за календарний те рік, що передує даті укладення договору, гривень.
Базовий норматив відрахування коштів та норматив відрахування
коштів, скоригований Національною акціонерною компанією "Нафтогаз
України" з урахуванням розрахунків підприємств теплоенергетики за
природний газ, спожитий у попередніх періодах, оформлюються як
реєстр нормативів відрахування коштів, що надходять від усіх
категорій споживачів теплової енергії на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання, який подається щомісяця до 10
числа поточного місяця до Мінрегіону разом з документами,
зазначеними у пункті 2 цього Порядку.
До реєстру додається завірена підписом керівника Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" довідка про вартість
спожитого природного газу за календарний рік, що передує даті
укладення договору, та вартість спожитого і неоплаченого
підприємством теплоенергетики природного газу на дату подання
реєстру.
Норматив відрахування коштів на рахунок дочірньої компанії
"Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України", визначений з урахуванням базового нормативу відрахування
коштів, нормативу відрахування коштів, скоригованого Національною
акціонерною компанією "Нафтогаз України", та частини виручки, яка
підлягає обов'язковому перерахуванню на поточний рахунок
підприємства теплоенергетики, затверджується Міністром
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства, Міністром енергетики та вугільної промисловості,
погоджується віце-президентом Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування "Асоціація міст України та громад" і
оформляється як реєстр згідно з додатком до цього Порядку. { Абзац
сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1093 ( 1093-2011-п ) від 26.10.2011 } { Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 921 ( 921-2009-п ) від
03.09.2009, N 1077 ( 1077-2009-п ) від 07.10.2009 }
4. Мінрегіон щомісяця до 28 числа поточного місяця передає
реєстр із затвердженим нормативом відрахування коштів на рахунок
дочірньої компанії "Газ України" Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" уповноваженому банку на паперовому та
електронному носіях. У разі неподання Мінрегіоном у встановлений
строк зазначеного реєстру розподіл коштів здійснюється на підставі
реєстру, затвердженого та поданого наступного дня Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України". { Пункт 4 в редакції Постанов КМ N 921 ( 921-2009-п ) від
03.09.2009, N 1077 ( 1077-2009-п ) від 07.10.2009; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1241 ( 1241-2009-п ) від
25.11.2009 }
5. У договорах про відкриття банківського рахунка
підприємства теплоенергетики обумовлюється право уповноваженого
банку на договірне списання (перерахування) з поточних рахунків із
спеціальним режимом використання коштів у рахунок оплати спожитого
природного газу згідно з нормативами відрахувань коштів,
затвердженими відповідно до пункту 3 цього Порядку, а також
зазначаються номер і дата договорів про постачання природного газу
для виробництва теплової енергії, за якими проводяться розрахунки
за природний газ. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1077 ( 1077-2009-п ) від 07.10.2009,
N 148 ( 148-2010-п ) від 27.01.2010 }
Уповноважений банк протягом двох днів після надходження
реєстру повідомляє про нормативи усім установам уповноваженого
банку за місцезнаходженням підприємств теплоенергетики.
6. Усі категорії споживачів теплової енергії сплачують
вартість отриманих ними послуг з теплопостачання шляхом
перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання, відкриті в установах уповноваженого банку.
7. Підприємства теплоенергетики та їх відокремлені підрозділи
зобов'язані у тижневий строк після набрання чинності цієї
постановою поінформувати усі категорії споживачів, що розташовані
на території провадження діяльності, пов'язаної з постачанням
теплової енергії, про відкриті в уповноваженому банку поточні
рахунки із спеціальним режимом використання.
У разі коли в платіжному дорученні/касовому документі
споживача теплової енергії реквізити рахунка одержувача коштів за
теплову енергію не відповідають реквізитам спеціального рахунка,
відкритого підприємством теплоенергетики або його відокремленим
підрозділом в уповноваженому банку, установа, що приймає платіжний
документ (установа банку, підприємство поштового зв'язку або орган
Казначейства) повертає такий документ без виконання визначених у
ньому вимог з надісланням відповідного повідомлення споживачеві.
{ Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1093 ( 1093-2011-п ) від 26.10.2011 }
8. Згідно з умовами договору банківського рахунка на поточні
рахунки із спеціальним режимом використання підприємств
теплоенергетики перераховуються в повному обсязі двічі на день:
до 9 години 30 хвилин - залишок коштів на початок
операційного дня;
до 15 години 30 хвилин - кошти, що надійшли протягом
операційного дня.
9. Установи уповноваженого банку, в яких відкриті поточні
рахунки із спеціальним режимом використання підприємствам
теплоенергетики, відповідно до нормативів перерахувань та умов
договорів банківського рахунка здійснюють до 10 та до 16 години
кожного банківського дня розподіл та перерахування коштів, що
надійшли як плата за послуги з теплопостачання, на поточний
рахунок ДК "Газ України" як плату за спожитий природний газ згідно
з умовами договорів про постачання природного газу для виробництва
теплової енергії, зазначеними в договорі на відкриття банківського
рахунка підприємства теплоенергетики, наведеному в пункті 5 цього
Порядку, та залишку коштів, що утворився на момент перерахувань,
на поточні рахунки підприємств теплоенергетики. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 148
( 148-2010-п ) від 27.01.2010 }
10. У разі неподання уповноваженому банку нормативів
відрахування коштів суми, що надходять за послуги з
теплопостачання, акумулюються на поточному рахунку із спеціальним
режимом використання, відкритому підприємством теплоенергетики або
його відокремленим підрозділом в уповноваженому банку, до
надходження зазначених нормативів. { Пункт 10 в редакції Постанов КМ N 921 ( 921-2009-п ) від
03.09.2009, N 1241 ( 1241-2009-п ) від 25.11.2009 }
11. Оплата послуг з обслуговування уповноваженим банком
поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих
підприємствами теплоенергетики та їх відокремленими підрозділами,
здійснюється такими підприємствами виключно з їх поточних рахунків
у розмірі, що не перевищує 1 відсотка загальної суми коштів, що
надійшли від усіх категорій споживачів на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання, відкриті підприємствами
теплоенергетики та їх відокремленими підрозділами.
12. Керівники підприємств теплоенергетики та їх відокремлених
підрозділів несуть відповідальність згідно із законодавством за
своєчасне укладення договорів про відкриття поточного рахунка із
спеціальним режимом використання. { Порядок в редакції Постанови КМ N 616 ( 616-2009-п ) від
22.06.2009 }

Додаток
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2009 р. N 1077 ( 1077-2009-п )
ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО Міністр регіонального енергетики та Віце-президент розвитку, будівництва та вугільної Всеукраїнської асоції житлово-комунального промисловості органів місцевого господарства самоврядування "Асоціація міст України та громад"
__________ _____________ __________ _____________ __________ ______________ (підпис) (ініціали (підпис) (ініціали (підпис) (ініціали та прізвище) та прізвище) та прізвище)

____ __________ 20___ р. ____ ___________ 20___ р. ____ __________ 20___ р.

РЕЄСТР
нормативів відрахування коштів,
що надходять від усіх категорій споживачів
теплової енергії на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | По- |Найменуван-| Вартість | Вартість |Базовий норматив| Норматив | Частина |Затвердже- | |ряд- | ня | спожитого |виробленої | відрахування |відрахування|виручки, яка | ний | |ковий| підприєм- |природного | теплової | коштів, | коштів, | підлягає | норматив | |номер| ства | газу за |енергії за | розрахований |скоригований|обов'язковому|відрахуван-| | |теплоенер- |календарний|календарний| Національною |Національною|перерахуван- | ня коштів | | | гетики | рік, що | рік, що | акціонерною |акціонерною | ню на |на рахунок | | | | передує | передує | компанією | компанією | поточний | дочірньої | | | | даті | даті | "Нафтогаз | "Нафтогаз | рахунок | компанії | | | | укладення | укладення | України" | України", |підприємства | "Газ | | | | договору, | договору, | відповідно до | відсотків |теплоенерге- | України" | | | | гривень | гривень |пункту 3 Порядку| | тики, |Національ- | | | | | | відкриття | | відсотків |ної акціо- | | | | | | поточних | | | нерної | | | | | | рахунків із | | | компанії | | | | | | спеціальним | | | "Нафтогаз | | | | | | режимом | | | України", | | | | | |використання для| | | відсотків | | | | | | зарахування | | | | | | | | | коштів, що | | | | | | | | | надходять як | | | | | | | | |плата за послуги| | | | | | | | | з | | | | | | | | |теплопостачання,| | | | | | | | | та проведення | | | | | | | | | розрахунків за | | | | | | | | | спожитий | | | | | | | | | природний газ,| | | | | | | | | відсотків | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток до Порядку в редакції Постанов КМ N 616 ( 616-2009-п )
від 22.06.2009, N 921 ( 921-2009-п ) від 03.09.2009, N 1077
( 1077-2009-п ) від 07.10.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1093 ( 1093-2011-п ) від 26.10.2011 }вгору