Документ 1069/2011, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.10.2012, підстава - 588/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про ліквідацію Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 148/2012 ( 148/2012 ) від 23.02.2012
N 588/2012 ( 588/2012 ) від 09.10.2012 }

1. Ліквідувати Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України.
2. Внести до розділу II Схеми організації та взаємодії
центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом
Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 ( 1085/2010 )
"Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (зі
змінами, внесеними Указами від 6 квітня 2011 року N 370
( 370/2011 ) та від 30 червня 2011 року N 717) ( 717/2011 ),
зміну, виключивши абзац "Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України".
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 11 грудня 2002 року N 1153
( 1153/2002 ) "Про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України";
Указ Президента України від 4 квітня 2003 року N 292
( 292/2003 ) "Про Положення про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України";
пункт 57 змін, що вносяться до указів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року
N 280 ( 280/2004 ) "Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України";
Указ Президента України від 12 вересня 2005 року N 1240
( 1240/2005 ) "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України".
4. Утворити комісію з ліквідації Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі - ліквідаційна
комісія) на чолі з ЦАЄМ Володимиром Миколайовичем - директором
адміністративно-господарського департаменту Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
{ Стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 148/2012 ( 148/2012 ) від 23.02.2012, N 588/2012 ( 588/2012 )
від 09.10.2012 }
5. Голові ліквідаційної комісії:
затвердити персональний склад ліквідаційної комісії;
забезпечити здійснення в установленому порядку заходів,
пов'язаних із ліквідацією Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України, у тому числі попередження про наступне
звільнення заступників Голови та членів Державної комісії -
директорів департаментів, працівників центрального апарату та
територіальних управлінь Державної комісії, забезпечення при їх
звільненні безумовного виконання вимог законодавства України про
державну службу, про працю;
поінформувати у шестимісячний строк про результати проведеної
роботи.
6. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої
рішення у відповідність із цим Указом.
7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 листопада 2011 року
N 1069/2011вгору