Документ 106-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.12.2017, підстава - 1040-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 лютого 2012 р. № 106
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 338 від 23.04.2012
№ 509 від 21.05.2012
№ 678 від 11.07.2012
№ 1087 від 28.11.2012
№ 543 від 03.08.2015
№ 734 від 23.09.2015
№ 199 від 16.03.2016
№ 290 від 30.03.2016
№ 395 від 24.06.2016
№ 727 від 27.09.2017
№ 1040 від 01.12.2017}

{Дію Порядку, затвердженого цією Постановою, за виключенням підпункту 3 пункту 4 і пункту 6, поширено на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, передбачену Постановою КМ № 543 від 03.08.2015}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2012 р. № 106

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1. Цей Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (далі - субвенція), передбаченої законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

2. Головним розпорядником субвенції є Мінфін.

3. Субвенція надається для забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць.

Субвенція спрямовується на:

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури комунальної власності (за винятком адміністративних будинків);

{Дію абзацу третього пункту 3 зупинено до 1 січня 2017 р. згідно з Постановою КМ № 199 від 16.03.2016; дію абзацу третього пункту 3 відновлено згідно з Постановою КМ № 290 від 30.03.2016}

здійснення екологічних та природоохоронних заходів;

{Дію абзацу четвертого пункту 3 зупинено до 1 січня 2017 р. згідно з Постановою КМ № 199 від 16.03.2016; дію абзацу четвертого пункту 3 відновлено згідно з Постановою КМ № 290 від 30.03.2016}

придбання обладнання для установ соціально-культурної сфери комунальної власності та комунального транспорту, зокрема спеціального призначення;

{Дію абзацу п'ятого пункту 3 зупинено до 1 січня 2017 р. згідно з Постановою КМ № 199 від 16.03.2016; дію абзацу п'ятого пункту 3 відновлено згідно з Постановою КМ № 290 від 30.03.2016}

здійснення заходів, пов’язаних з відселенням громадян із житлових будинків, що перебувають в аварійному стані;

{Дію абзацу шостого пункту 3 зупинено до 1 січня 2017 р. згідно з Постановою КМ № 199 від 16.03.2016; дію абзацу шостого пункту 3 відновлено згідно з Постановою КМ № 290 від 30.03.2016}

розв’язання проблем окремих адміністративно-територіальних одиниць (малих міст, шахтарських та гірських населених пунктів);

{Дію абзацу сьомого пункту 3 зупинено до 1 січня 2017 р. згідно з Постановою КМ № 199 від 16.03.2016; дію абзацу сьомого пункту 3 відновлено згідно з Постановою КМ № 290 від 30.03.2016}

погашення бюджетної заборгованості місцевих бюджетів, що виникла під час здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету за програмами “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток”, “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів”;

{Абзац восьмий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1087 від 28.11.2012}

{Дію абзацу восьмого пункту 3 зупинено до 1 січня 2017 р. згідно з Постановою КМ № 199 від 16.03.2016; дію абзацу восьмого пункту 3 відновлено згідно з Постановою КМ № 290 від 30.03.2016}

проведення робіт з газифікації;

{Дію абзацу дев'ятого пункту 3 зупинено до 1 січня 2017 р. згідно з Постановою КМ № 199 від 16.03.2016; дію абзацу дев'ятого пункту 3 відновлено згідно з Постановою КМ № 290 від 30.03.2016}

здійснення заходів з енергозбереження;

{Дію абзацу десятого пункту 3 зупинено до 1 січня 2017 р. згідно з Постановою КМ № 199 від 16.03.2016; дію абзацу десятого пункту 3 відновлено згідно з Постановою КМ № 290 від 30.03.2016}

здійснення спільних заходів, передбачених угодами щодо регіонального розвитку, які укладені відповідно до Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів”;

{Дію абзацу одинадцятого пункту 3 зупинено до 1 січня 2017 р. згідно з Постановою КМ № 199 від 16.03.2016; дію абзацу одинадцятого пункту 3 відновлено згідно з Постановою КМ № 290 від 30.03.2016}

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів;

{Дію абзацу дванадцятого пункту 3 зупинено до 1 січня 2017 р. згідно з Постановою КМ № 199 від 16.03.2016; дію абзацу дванадцятого пункту 3 відновлено згідно з Постановою КМ № 290 від 30.03.2016}

будівництво, реконструкцію об’єктів освіти та охорони здоров’я із ступенем будівельної готовності не менше 90 відсотків або введення їх в експлуатацію у 2016-2017 роках;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 199 від 16.03.2016 - діє до 1 січня 2017 року; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 290 від 30.03.2016}

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 199 від 16.03.2016 - діє до 1 січня 2017 року}

реалізацію проектів з енергоефективності та енергозбереження;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 199 від 16.03.2016 - діє до 1 січня 2017 року}

виготовлення проектно-кошторисної документації.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 395 від 24.06.2016}

4. Умовами надання субвенції є:

1) спрямування такої субвенції на створення, приріст або оновлення основних фондів комунальної форми власності;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 678 від 11.07.2012, № 199 від 16.03.2016 - діє до 1 січня 2017 року}

{Підпункт 1-1 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 290 від 30.03.2016}

2) наявність затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674), за винятком спрямування субвенції за напрямом, визначеним в абзаці шістнадцятому пункту 3 цих Порядку та умов;

{Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 395 від 24.06.2016}

3) дотримання інших умов, визначених підпунктами 1, 3 і 4 пункту 3 Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів (програм), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 520 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 37, ст. 1531).

{Щодо зупинення дії підпункту 3 пункту 4 див. Постанови КМ № 509 від 21.05.2012, № 543 від 03.08.2015; дію підпункту 3 пункту 4 відновлено згідно з Постановою КМ № 734 від 23.09.2015}

4-1. Для підготовки у 2017-2018 роках пропозицій щодо розподілу субвенції (включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок субвенції) Мінфін утворює комісію (далі - комісія), до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням зазначеного Комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії), а також представники Мінфіну.

{Абзац перший пункту 4-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1040 від 01.12.2017}

Комісія приймає рішення щодо включення пропозицій, поданих народними депутатами України, обласними та Київською міською держадміністраціями Мінфіну до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо:

розподілу субвенції між місцевими бюджетами;

розподілу субвенції між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами).

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів комісії.

Голова комісії та її секретар обираються на засіданні комісії. У разі потреби комісія на своєму засіданні обирає першого заступника голови комісії.

{Абзац шостий пункту 4-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1040 від 01.12.2017}

Засідання комісії скликається у разі потреби головою комісії або його першим заступником.

{Абзац сьомий пункту 4-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1040 від 01.12.2017}

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення комісії оформлюється протоколом та підписується головою комісії та її секретарем. За рішенням комісії під час відсутності голови комісії право підпису протоколу може бути надане першому заступникові голови комісії.

{Абзац дев'ятий пункту 4-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1040 від 01.12.2017}

Рішення щодо включення пропозицій народних депутатів України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині внесення редакційних змін (технічних змін) до проекту акта Кабінету Міністрів України приймається Мінфіном у разі делегування комісією таких повноважень зазначеному Міністерству.

Мінфін на підставі рішення комісії з урахуванням абзацу десятого цього пункту вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний проект акта щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами.

{Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 727 від 27.09.2017}

5. Надання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

6. За рішенням Кабінету Міністрів України переліки об’єктів та заходів затверджуються Кабінетом Міністрів України або місцевими держадміністраціями, виконавчими органами органів місцевого самоврядування.

Рішеннями відповідних місцевих держадміністрацій, виконавчих органів рад можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об’єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, визначеного у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1040 від 01.12.2017}

{Пункт 6 в редакції Постанов КМ № 338 від 23.04.2012, № 395 від 24.06.2016}

{Щодо зупинення дії пункту 6 див. Постанову КМ № 543 від 03.08.2015; дію пункту 6 відновлено згідно з Постановою КМ № 734 від 23.09.2015}

7. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

8. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399).

9. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

10. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій з використання субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації та виконавчі органи місцевого самоврядування подають щомісяця до 10 числа Мінфіну і Мінекономрозвитку інформацію про використання субвенції у розрізі об’єктів і заходів.

12. Казначейство інформує щомісяця до 16 числа Мінфін і Мінекономрозвитку про обсяги перерахованої субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об’єктів і заходів.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору