Про створення Львівського державного аграрного університету
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.19961058
Документ 1058-96-п, поточна редакція — Прийняття від 05.09.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 вересня 1996 р. N 1058
Київ
Про створення Львівського державного
аграрного університету

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Прийняти пропозицію Міністерства освіти, Міністерства
сільського господарства і продовольства, погоджену з Міністерством
фінансів та Міністерством економіки, Львівською обласною державною
адміністрацією, про створення Львівського державного аграрного
університету на базі Лівівського державного сільськогосподарського
інституту, що ліквідується. Створення зазначеного університету здійснити в межах
асигнувань, передбачених Міністерству сільського господарства і
продовольства на підготовку кадрів.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 28вгору