Документ 1058-2015-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.03.2019, підстава - 185-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. № 1058
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 185 від 06.03.2019}

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 515 від 12.07.2017
№ 1103 від 18.12.2017}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 9 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та визначається періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 27);

постанову Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. № 38 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 9” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 14, ст. 428).

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1058

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та за кількістю фасованого товару в упаковках

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки (далі - засоби вимірювальної техніки), що перебувають в експлуатації, та за кількістю фасованого товару в упаковках (далі - метрологічний нагляд), є:

вид діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології;

вид метрологічного нагляду;

кількість засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації у суб’єктів господарювання;

наявність порушень вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

2. Відповідно до критеріїв та з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) експлуатують понад 10 засобів вимірювальної техніки під час провадження таких видів діяльності:

забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

здійснення контролю якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

здійснення контролю стану навколишнього природного середовища;

здійснення контролю безпеки умов праці;

2) експлуатують понад 100 засобів вимірювальної техніки під час провадження видів діяльності, зазначених у підпункті 2 пункту 4 цих критеріїв;

3) протягом останніх двох років, що передують плановому, допустили порушення вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) експлуатують до 10 (включно) засобів вимірювальної техніки під час провадження видів діяльності, зазначених у підпункті 1 пункту 3 цих критеріїв;

2) експлуатують від 10 до 100 (включно) засобів вимірювальної техніки під час провадження таких видів діяльності:

здійснення контролю безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;

виконання топографо-геодезичних, картографічних та гідрометеорологічних робіт, робіт із землеустрою;

проведення торговельно-комерційних операцій та здійснення розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

3) здійснюють фасування товарів в упаковки;

4) експлуатують понад 100 засобів вимірювальної техніки під час провадження видів діяльності, зазначених у підпункті 2 пункту 5 цих критеріїв;

5) протягом останніх чотирьох років, що передують плановому, допустили порушення вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) експлуатують до дев’яти (включно) засобів вимірювальної техніки під час провадження видів діяльності, зазначених у підпункті 2 пункту 4 цих критеріїв;

2) експлуатують засоби вимірювальної техніки під час провадження таких видів діяльності:

обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;

виконання робіт, пов’язаних з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

виконання робіт із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;

виконання робіт за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;

здійснення реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів;

виконання робіт з використанням апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;

3) здійснюють продаж фасованих товарів в упаковках.

6. У разі коли суб’єкта господарювання може бути віднесено одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику.

7. Планові заходи метрологічного нагляду здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 12.07.2017}

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років.

8. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється у наступному плановому періоді.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}вгору