Про створення Української республіканської асоціації по іноземному туризму
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 07.04.1989105
Документ 105-89-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.05.1993, підстава - 346-93-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 7 квітня 1989 р. N 105
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-93-п ) від 13.05.93 )
Про створення Української республіканської
асоціації по іноземному туризму

З метою посилення практичного сприяння міністерствам і
відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів,
об'єднанням, підприємствам та організаціям у забезпеченні їх
ефективної участі в заходах по прийому та обслуговуванню іноземних
туристів, які приїжджають у республіку, Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію міністерств, відомств УРСР,
облвиконкомів і Київського міськвиконкому про створення в м. Києві
на пайових засадах Української республіканської асоціації по
іноземному туризму (надалі іменується - асоціація "Укрінтур") на
принципах повного господарського розрахунку та валютної
самоокупності.
Асоціація "Укрінтур" є юридичною особою.
Схвалити основні напрями діяльності асоціації "Укрінтур", що
додаються.
2. Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР, Міністерству
закордонних справ УРСР, іншим міністерствам і відомствам УРСР
подавати постійну допомогу асоціації "Укрінтур" в реалізації
поставлених перед нею завдань.
3. Передати майно колишнього Головного управління УРСР по
іноземному туризму на баланс асоціації "Укрінтур".
Київському міськвиконкому передати асоціації "Укрінтур" в
орендне користування службове приміщення загальною площею
1193 кв. метри за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36.
4. Встановити, що автотранспортне обслуговування асоціації
"Укрінтур" здійснює на умовах оренди автобаза Київського
міськвиконкому.
5. Виділити асоціації "Укрінтур" на 1989 рік на витрати по
формуванню матеріальної бази іноземного туризму у республіці
1 млн. карбованців.
Міністерству фінансів УРСР профінансувати зазначені витрати
за рахунок резервного фонду Ради Міністрів УРСР.
6. Міністерству зв'язку УРСР забезпечити за замовленнями
асоціації "Укрінтур" установку телексів і телефонів міжнародного і
міського зв'язку.
7. Не для друку.

Голова Ради Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 25

СХВАЛЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 7 квітня 1989 р. N 105
ОСНОВНІ НАПРЯМИ
діяльності Української республіканської
асоціації по іноземному туризму

1. Вивчення кон'юнктури і тенденцій міжнародного туристського
ринку і можливостей розвитку іноземного туризму в Українській РСР.
2. Забезпечення розвитку як традиційних, так і нових видів
туризму, в тому числі ділового, спортивно-оздоровчого,
культурно-етнографічного, сімейного, круїзних подорожей по Дніпру,
Дунаю, Чорному морю тощо.
3. Підвищення рівня обслуговування іноземних туристів і
громадян, що приїжджають в республіку.
4. Надання міністерствам і відомствам, об'єднанням та
підприємствам, іноземним фірмам і організаціям послуг по
обслуговуванню іноземних громадян, які прибувають до Української
РСР для участі в міжнародних зустрічах, конгресах, виставках, а
також в комерційних справах.
5. Сприяння громадським організаціям, творчим спілкам,
трудовим колективам у здійсненні контактів з партнерами у
соціалістичних і капіталістичних країнах, що розвиваються, в
обміні делегаціями, художніми та спортивними колективами,
туристськими групами.
6. Популяризація як в СРСР, так і за кордоном туристських
можливостей республіки з використанням засобів масової інформації,
літератури, виставок; сприяння випуску та реалізації усіх видів
рекламної продукції.
7. Забезпечення розвитку матеріальної бази іноземного туризму
в республіці за рахунок реконструкції, модернізації наявних та
будівництва нових підприємств із залученням зарубіжних фірм.вгору