Документ 1048-XII, перша редакція — Прийняття від 21.05.1991
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону)
Української РСР у зв'язку з вдосконаленням системи
державного управління

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 26, ст.294 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Внести до Конституції (Основного Закону) Української РСР
( 888-09 ) такі зміни і доповнення:
1. Назву глави 13 викласти в такій редакції: "Глава 13. Кабінет Міністрів Української РСР".
2. Статті 115, 116 викласти в такій редакції: "Стаття 115. Кабінет Міністрів Української РСР - Уряд
Української РСР - є найвищим органом державного управління
Української РСР. Стаття 116. Кабінет Міністрів Української РСР утворюється
Верховною Радою Української РСР у складі Прем'єр-міністра
Української РСР, Першого віце-Прем'єр-міністра,
Віце-Прем'єр-міністра, Державного секретаря Кабінету Міністрів,
державних міністрів, міністрів Української РСР. Кабінет Міністрів Української РСР складає свої повноваження
перед новообраною Верховною Радою Української РСР на її першій
сесії".

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 травня 1991 року
N 1048-XIIвгору