Документ 1037-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування фактів
порушення Конституції України,
Земельного кодексу України, інших законів України
Тернопільською міською радою, невиконання нею
рішень судів при відведенні, передачі, наданні
у користування земельних ділянок, а також службових
зловживань при розпорядженні об'єктами комунальної
власності та бездіяльності органів прокуратури
щодо порушень законодавства України
в діяльності міської ради
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 32-33,
ст.499 )

Заслухавши звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування фактів порушення Конституції
України ( 254к/96-ВР ), Земельного кодексу України ( 2768-14 ),
інших законів України Тернопільською міською радою, невиконання
нею рішень судів при відведенні, передачі, наданні у користування
земельних ділянок, а також службових зловживань при розпорядженні
об'єктами комунальної власності та бездіяльності органів
прокуратури щодо порушень законодавства України в діяльності
міської ради Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з
питань розслідування фактів порушення Конституції України
( 254к/96-ВР ), Земельного кодексу України ( 2768-14 ), інших
законів України Тернопільською міською радою, невиконання нею
рішень судів при відведенні, передачі, наданні у користування
земельних ділянок, а також службових зловживань при розпорядженні
об'єктами комунальної власності та бездіяльності органів
прокуратури щодо порушень законодавства України в діяльності
міської ради (далі - Тимчасова слідча комісія) взяти до відома.
2. Направити звіт Тимчасової слідчої комісії до Генеральної
прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України і
Служби безпеки України для його вивчення та відповідного
реагування.
3. Заслухати звіти Генерального прокурора України, Міністра
внутрішніх справ України та керівництва Служби безпеки України про
стан дотримання законодавства і результати боротьби із
правопорушеннями на території Тернопільської області за
матеріалами Тимчасової слідчої комісії.
4. Припинити повноваження Тимчасової слідчої комісії
( 331-17 ).
5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 лютого 2009 року
N 1037-VIвгору