Про встановлення плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.19961031
Документ 1031-96-п, перша редакція — Прийняття від 31.08.1996
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 1996 р. N 1031
Київ
Про встановлення плати за користування
підручниками в загальноосвітніх школах

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити з 1 вересня 1996 р. плату за користування
підручниками в загальноосвітніх школах у розмірі 20 відсотків їх
первинної вартості за весь навчальний рік. Від плати за користування підручниками звільняються
діти-сироти та діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до
статей 52 і 53 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ).
2. Міністерству освіти за погодженням з Міністерством
фінансів у місячний термін затвердити порядок плати за
користування підручниками.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 28вгору