Документ 1030в-XII, поточна редакція — Прийняття від 13.05.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону
Української РСР "Про перелік міністерств
та інші центральні органи державного
управління Української РСР"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 26, ст. 291 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про перелік
міністерств та інші центральні органи державного управління
Української РСР" ( 1030б-12 ) з моменту його прийняття.
2. Керівники й інші службові особи міністерств та інших
центральних органів державного управління, що ліквідуються і
реорганізуються, продовжують виконувати свої службові обов'язки і
несуть відповідальність за виконання відповідними органами їх
функцій на період передачі справ.
3. Кабінету Міністрів Української РСР провести необхідні
організаційні заходи, що випливають з названого Закону, а також
вирішити питання про використання майна, яке перебуває у віданні
органів державного управління, що ліквідуються і реорганізуються.
4. Визнати таким, що втратив чинність, Закон Української РСР
від 3 серпня 1990 р. "Про міністерства і державні комітети
Української РСР" ( 150-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990
р., N 33, ст.482).

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 13 травня 1991 року
N 1030в-XIIвгору