Про Національну комісію України у справах ЮНЕСКО
Указ Президента України від 09.11.19951022/95
Документ 1022/95, поточна редакція — Редакція від 13.01.2015, підстава - 10/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національну комісію України у справах
ЮНЕСКО
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1366/98 ( 1366/98 ) від 21.12.98
N 565/2004 ( 565/2004 ) від 20.05.2004
N 589/2005 ( 589/2005 ) від 03.04.2005
N 30/2010 ( 30/2010 ) від 15.01.2010
N 32/2011 ( 32/2011 ) від 14.01.2011
N 409/2014 ( 409/2014 ) від 15.04.2014
N 10/2015 ( 10/2015 ) від 13.01.2015 }

З метою забезпечення активної участі України в діяльності
ЮНЕСКО, визначення стратегії основних напрямів і пріоритетів такої
участі п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національну комісію України у справах ЮНЕСКО.
2. Призначити КИСЛИЦЮ Сергія Олеговича - заступника Міністра
закордонних справ України - головою Національної комісії України у
справах ЮНЕСКО. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1366/98 від 21.12.98, N 565/2004 ( 565/2004 ) від 20.05.2004,
N 589/2005 ( 589/2005 ) від 03.04.2005, N 30/2010 ( 30/2010 ) від
15.01.2010, N 32/2011 ( 32/2011 ) від 14.01.2011, N 409/2014
( 409/2014 ) від 15.04.2014, N 10/2015 ( 10/2015 ) від
13.01.2015 }
3. Затвердити персональний склад Національної комісії України
у справах ЮНЕСКО (додається).
Уповноважити голову Національної комісії України у справах
ЮНЕСКО за погодженням з керівниками міністерств, відомств та
організацій, представлених у Комісії, вносити зміни до її
персонального складу.
4. В.Хандогію подати у місячний строк проект Положення про
Національну комісію України у справах ЮНЕСКО.
5. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 9 листопада 1995 року
N 1022/95
ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 9 листопада 1995 року N 1022/95
СКЛАД
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО
ДЕМЧЕНКО - перший заступник Міністра
Руслан Михайлович закордонних справ України -
голова Комісії
ГОРОБЕЦЬ - заступник Міністра освіти України,
Юрій Іванович заступник голови Комісії
ДЯЧЕНКО - начальник Управління культурних
Олег Маркович зв'язків Міністерства закордонних
справ України, відповідальний
секретар Комісії, заступник голови
Комісії
Члени Комісії
БАРАБАШ - перший заступник Міністра України у
Володимир Васильович справах молоді і спорту
БЕРКУТА - перший заступник Голови Державного
Анатолій Всеволодович комітету України у справах
містобудування і архітектури
БИСТРУШКІН - начальник Головного управління
Олександр Павлович культури Київської міської державної
адміністрації
БРЮХОВЕЦЬКИЙ - президент Національного університету
В'ячеслав Степанович "Києво-Могилянська Академія"
ВАСИЛЮК - головний редактор української
Володимир Тихонович редакції журналу "Кур'єр ЮНЕСКО" (за
згодою)
ВЕРВЕС - завідувач відділу Інституту
Григорій Давидович літератури НАН України, академік,
голова Українського комітету по
вивченню і поширенню слов'янських
культур
ГОШОВСЬКА - народний депутат України, член
Валентина Андріївна Комісії Верховної Ради України з
питань науки та народної освіти (за
згодою)
ГРИЦЕНКО - заступник директора Інституту
Володимир Ілліч кібернетики НАН України, директор
відділення інформаційних технологій
і систем, керівник науково-учбового
центру ЮНЕСКО/МПІ
ДРОБ'ЯЗКО - Голова Державного агентства України
Володимир Степанович з авторських і суміжних прав
ЄРЕМЄЄВ - директор Морського гідрофізичного
Валерій Миколайович інституту НАН України, представник
України у Виконавчій раді
Міжурядової океанографічної комісії
ЮНЕСКО
ЄРМОШЕНКО - директор Українського інституту
Микола Миколайович науково-технічної і економічної
інформації, представник України у
загальній програмі ЮНЕСКО з
інформації
ІВАНЧЕНКО - заступник Міністра статистики
Ігор Андрійович України
КОВТУН - заступник голови Київської міської
Владлен Кузьмич державної адміністрації
КОСТЮК - директор Інституту
Олександр Григорович мистецтвознавства, фольклористики та
етнології імені М.Т.Рильського НАН
України, член-кореспондент НАН
України
КОСТЮК - віце-президент НАН України,
Платон Григорович академік, голова Національного
комітету з програми ЮНЕСКО "Людина
і біосфера"
КРАВЧЕНКО - заступник Міністра культури України
Валерій Іванович
КРЕМІНЬ - Керівник Служби з питань
Василь Григорович гуманітарної політики Адміністрації
Президента України
МУШКЕТИК - голова Ради Спілки письменників
Юрій Михайлович України (за згодою)
НІКОЛАЙКО - начальник Управління з питань
Ігор Володимирович зовнішньоекономічних зв'язків
Кабінету Міністрів України
ОЛІЙНИК - секретар правління Спілки
Олександра Степанівна композиторів України (за згодою)
ОНИЩЕНКО - директор Центральної наукової
Олексій Семенович бібліотеки імені В.І.Вернадського
НАН України
ПЕЛЕХ - начальник Управління зовнішніх
Олександр Федорович зв'язків Державного комітету
телебачення і радіомовлення України
РЕЗНІКОВИЧ - художній керівник - генеральний
Михайло Юрійович директор Національного академічного
театру російської драми імені Лесі
Українки
РОМАНИШИН - генеральний директор Національного
Михайло Миколайович художнього музею
СОТНИКОВ - виконавчий секретар Комісії
В'ячеслав Олександрович
СТАДНИЧЕНКО - заступник Міністра України у справах
Володимир Якович преси та інформації
ТАНЮК - народний депутат України, заступник
Леонід (Лесь) Степанович Голови Комісії Верховної Ради
України з питань культури і
духовності (за згодою)
ТОКАР - перший заступник Голови Державного
Наталія Федорівна комітету України по
гідрометеорології, заступник голови
Національного комітету з міжнародної
гідрологічної програми ЮНЕСКО
ТОЛОЧКО - віце-президент НАН України, директор
Петро Петрович Інституту археології НАН України,
академік, голова Українського
товариства охорони пам'яток історії
та культури
ТОНКАЛЬ - голова Національного комітету з
Володимир Юхимович нових і оновлюваних джерел енергії
та проблем енергозбереження НАН
України, член-кореспондент НАН
України
ТОРБІН - начальник управління Міністерства у
Владислав Федорович справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, національний координатор
проекту центрів
соціально-психологічної реабілітації
в Україні Програми
"ЮНЕСКО-Чорнобиль"
ФЕДОРУК - голова Національної комісії з питань
Олександр Касянович повернення в Україну культурних
цінностей при Кабінеті Міністрів
України
ШЕВЧУК - перший заступник Міністра охорони
Василь Якович навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України
ШПАК - головний учений секретар Президії
Анатолій Петрович НАН України, академік
ЯНКО - перший заступник голови правління
Дмитро Григорович Українського фонду культури (за
згодою)
ЯРМАЧЕНКО - президент Академії педагогічних наук
Микола Дмитрович України, академік Академії
педагогічних наук
ЯЦКІВ - голова Українського міжнародного
Ярослав Степанович комітету з питань науки і культури
при НАН України, академік, президент
Української асоціації клубів ЮНЕСКО
(за згодою)

{ Склад комісії із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1366/98 від 21.12.98, N 565/2004 ( 565/2004 ) від 20.05.2004,
N 589/2005 ( 589/2005 ) від 03.04.2005, N 30/2010 ( 30/2010 ) від
15.01.2010, N 32/2011 ( 32/2011 ) від 14.01.2011 }

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору