Документ 100_033, чинний, поточна редакція — Підписання від 29.07.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.09.2001. Подивитися в історії? )

               Протокол 
між Міністерством освіти і науки України та
Міністерством освіти і науки Республіки Болгарія
про Болградську гімназію імені Г. С. Раковського
(Одеська область, Україна)

Міністерство освіти і науки України та Міністерство освіти і
науки Республіки Болгарія (далі - "Сторони"), Діючи у відповідності з Угодою між Міністерством освіти і
науки України та Міністерством освіти і науки Республіки Болгарія,
підписаною 9 грудня 1994 року ( 100_032 ), Спираючись на традиційні українсько-болгарські відносини в
галузі освіти та культури, Високо оцінюючи історичну роль Болградської гімназії імені Г.
С. Раковського та внеску багатьох її вихованців у розвиток
культури, освіти і науки України та Болгарії, Виходячи з бажання відродити гімназію як престижний учбовий
заклад для задоволення освітніх та мовних потреб громадян України
болгарського походження, ДОМОВИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ:
Стаття 1
Болградська гімназія імені Г. С. Раковського є учбовим
закладом у системі освіти України з трирічним курсом навчання (з
дев'ятого до одинадцятого класу), в якій навчання здійснюється, в
основному, болгарською мовою.
Стаття 2
Болградська гімназія імені Г. С. Раковського є освітньою
одиницею в структурі Управління освіти Одеської обласної державної
адміністрації і фінансується згідно з чинним законодавством
України.
Стаття 3
В гімназії здійснюється поглиблене вивчення української мови,
літератури, історії та культури.
Стаття 4
В разі необхідності в гімназії може бути створений
підготовчий клас з інтенсивним вивченням болгарської мови.
Стаття 5
Болградська гімназія перебуває під патронатом Міністерства
освіти і науки України та Міністерства освіти і науки Республіки
Болгарія.
Стаття 6
Прийом учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.
Стаття 7
Сторони забезпечують гімназію підручниками та
навчально-довідковою літературою для організації цілеспрямованого
учбового процесу.
Стаття 8
Болгарська Сторона сприяє в підвищенні кваліфікації та
стажуванню педагогічного складу гімназії у вищих учбових закладах
Болгарії.
Стаття 9
Болгарська Сторона, на прохання Української Сторони,
забезпечує досвідчених викладачів з болгарської мови, літератури,
історії, музики та інших предметів.
Стаття 10
Цей Протокол набуває чинності з початку 2001/2002 учбового
року з набором учнів до дев'ятого класу гімназії.
Вчинено в м. Софія 29 липня 2000 року, в двох примірниках,
українською та болгарською мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
За Міністерство За Міністерство
освіти і науки освіти і науки
України Республіки Болгарія
(підпис) (підпис)вгору