Про створення Державної акціонерної компанії "Укрзолото"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.19961007
Документ 1007-96-п, перша редакція — Прийняття від 27.08.1996
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 1996 р. N 1007
Київ
Про створення акціонерної компанії
"Укрзолото"

З метою розвитку золотовидобувної і золотопереробної
промисловості та проведення економічного експерименту щодо
залучення недержавних інвестицій для зміцнення цієї галузі Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Створити акціонерну компанію "Укрзолото" (далі -
Компанія).
2. Установити, що основними завданнями Компанії є проведення
геолого-розвідувальних робіт і експлуатація окремих родовищ золота
в межах Українського щита та залучення на ці цілі недержавних
інвестицій.
3. Компанія проводить свою діяльність на підставі Статуту,
який затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. Призначити Чукмасова Сергія Олександровича головою
правління Компанії.
5. Державному комітетові по геології і використанню надр
разом із Міністерством промисловості та Державним комітетом по
використанню ядерної енергії в місячний термін визначити перелік
родовищ золота, розвідка і експлуатація яких проводитиметься
Компанією за виданими в установленому порядку ліцензіями.
6. Голові правління Компанії разом із Фондом державного
майна, Міністерством фінансів, Міністерством економіки,
Міністерством юстиції, Національним агентством з реконструкції та
розвитку, Міністерством промисловості, Державним комітетом по
використанню атомної енергії, Державним комітетом по геології і
використанню надр, Міністерством машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, Національною
академією наук і її головою, Статутом, переліком майна, що
вноситиметься до статутного фонду, приміщенням і
матеріально-технічним забезпеченням роботи правління Компанії.
Узгоджені пропозиції та проект Статуту Компанії в місячний термін
внести до Кабінету Міністрів України для розгляду на засіданні
Міжвідомчої робочої групи з організації розвідки та промислової
розробки золотоносних родовищ, яка створюється на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. N 532
( 532-96-п ) "Про Державну програму створення і концепцію розвитку
золотовидобувної та золотопереробної галузі на 1996 - 2005 роки".

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.21вгору