Документ 1002-96-п, перша редакція — Прийняття від 26.08.1996
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 серпня 1996 р. N 1002
Київ
Про переоцінку товарів (робіт, послуг)
та механізм контролю за переглядом цін та формуванням
вартісних показників в умовах грошової реформи

З метою недопущення зростання цін під час проведення
грошової реформи та забезпечення стабільності національної валюти
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що на день запровадження гривні ціни (тарифи,
націнки, збори тощо) на товари (роботи, послуги), а також усі
вартісні показники (нарахування податків, інших обов'язкових
платежів, заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат,
допомоги тощо) в гривні перераховуються у співвідношенні 1 гривня
дорівнює 100000 карбованців.
Зобов'язати суб'єктів підприємницької діяльності забезпечити
облік товарів (робіт, послуг) і запасів товарно-матеріальних
цінностей у карбованцях та у гривнях.
2. Перерахування цін, а також усіх вартісних показників
(нарахування податків, інших обов'язкових платежів, заробітної
плати, пенсій, інших соціальних виплат, допомоги тощо)
здійснюється з дотриманням такого порядку їх заокруглення: цифри в
останньому розряді до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище -
заокруглюються до однієї копійки, крім залишків вкладів в Ощадному
банку та комерційних банках, які за результатом перерахунку
становили менше 0,5 копійки, що заокруглюються до однієї копійки в
усіх випадках. Ціни на товари (роботи, послуги), які реалізуються в
комплектах (комплексно) заокруглюються по кожному товару (роботі,
послузі) окремо відповідно до зазначеного порядку. В такому ж
порядку заокруглюються ціни на товари, що реалізуються за вагою,
на розріз і розлив.
3. Установити, що протягом місяця з дня запровадження гривні
підвищення цін на товари (роботи, послуги) не допускається.
4. У разі невиконання суб'єктами підприємницької діяльності
вимог, зазначених у пунктах 1 і 3 цієї постанови, або неподання
ними документів про рівень цін та інших матеріалів з перегляду і
застосування цін на вимогу державних контрольних органів до них
застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством, аж до
припинення операцій по рахунках в установах банків та порушення
справ про ліквідацію цих суб'єктів.
5. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Антимонопольному комітетові, Міністерству внутрішніх справ,
галузевим міністерствам і відомствам, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечити виконання вимог цієї
постанови, звернувши особливу увагу на неприпустимість зростання
роздрібних цін. Координацію роботи з контролю за переглядом цін в умовах
грошової реформи покласти на Державну інспекцію з контролю за
цінами Міністерства економіки.
6. Ця постанова набирає чинності з дня запровадження гривні.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.67вгору