Документ 040_039, чинний, поточна редакція — Затвердження від 22.01.2014, підстава - 22-2014-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 20.11.2014, підстава - v3120321-14. Подивитися в історії? )

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України та Австрійським Федеральним Урядом про реалізацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб

{Імплементаційний протокол затверджено Постановою КМ № 22 від 22.01.2014}

Дата підписання:

29.11.2012

Дата затвердження Україною:

22.01.2014

Дата набрання чинності для України:

20.11.2014

Кабінет Міністрів України та Австрійський Федеральний Уряд (далі - Сторони),

керуючись статтею 16 Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, вчиненої 18 червня 2007 року (далі - Угода про реадмісію),

з метою співробітництва у практичній реалізації положень Угоди про реадмісію,

домовилися про таке:

Стаття 1
Компетентні органи

1. Компетентним органом для подання і опрацювання запитів про реадмісію, відповідно до частини 1 статті 5 Угоди про реадмісію, а також для прийняття подання і опрацювання запитів про транзитний проїзд, відповідно до частини 1 статті 11 Угоди про реадмісію є:

- від України:

Державна міграційна служба;

- від Республіки Австрія:

Федеральне міністерство внутрішніх справ.

2. Компетентним органом для подання і опрацювання запитів про реадмісію, відповідно до частини 3 статті 5 Угоди про реадмісію (прискорена процедура) є:

- від України:

Адміністрація Державної прикордонної служби;

- від Республіки Австрія:

Федеральне міністерство внутрішніх справ.

3. Компетентним дипломатичним або консульським представництвом для оформлення необхідних проїзних документів відповідно до частини 2 статті 2 Угоди про реадмісію, а також для проведення співбесіди з метою установлення громадянства відповідно до частини 2 статті 6 Угоди про реадмісію є:

- від України:

Посольство України в Республіці Австрія;

- від Республіки Австрія:

Австрійське посольство в Києві.

Стаття 2
Пункти пропуску через державний кордон

1. Для здійснення передачі або транзитного проїзду осіб, які не мають права перебування на території держави запитуючої Сторони, визначаються для в’їзду наступні аеропорти відповідно до частини 1 статті 9 Угоди про реадмісію:

- на території України:

міжнародний аеропорт «Бориспіль»;

- на території Республіки Австрія:

міжнародний аеропорт Відень-ІІІвехат.

2. За необхідності в окремих випадках для здійснення передачі або транзитного проїзду осіб можуть використовуватися інші пункти пропуску, ніж ті, що зазначені в частині 1 цієї статті.

Стаття 3
Відповідь на запити про реадмісію та транзит, проведення співбесіди

1. Запит про реадмісію відповідно до статті 5 Угоди про реадмісію і запит про транзит відповідно до статті 11 Угоди про реадмісію надсилається компетентному органу запитуваної Сторони електронною поштою, або іншим шляхом відповідно до законодавства держави запитуючої Сторони англійською мовою або мовою держави запитуючої Сторони за формами, передбаченими додатками 5 та 6 до Угоди про реадмісію.

Підтвердженням отримання запиту вважається відповідь компетентного органу запитуваної Сторони електронною поштою про початок процедури реадмісії, або повідомлення представника дипломатичного представництва чи консульської установи однієї із держав Сторін про передачу.

2. Компетентний орган запитуваної Сторони направляє відповідь на запити про реадмісію або про транзит на офіційному бланку компетентному органу запитуючої Сторони електронною поштою або іншим шляхом відповідно до законодавства держави запитуваної Сторони протягом термінів, вказаних в частинах 2 або 3 статті 8 Угоди про реадмісію.

3. У разі необхідності проведення співбесіди відповідно до частини 2 статті 6 Угоди про реадмісію про це слід зазначати в розділі «D. Примітки» додатку 5 до Угоди про реадмісію.

Компетентне дипломатичне або консульське представництво запитуваної Сторони пропонує компетентному органу запитуючої Сторони найближчий, після дати запиту день проведення співбесіди, який повинен бути призначений не пізніше десяти (10) календарних днів від дати отримання запиту і давати можливість дотримання строків, вказаних в частинах 2 або 3 статті 8 Угоди про реадмісію, для вчасної відповіді на запит про реадмісію.

4. Запит про реадмісію у розділі «D. Примітки» додатку 5 до Угоди про реадмісію повинен обов’язково містити інформацію про підстави закінчення терміну перебування особи, яка підлягає реадмісії.

Стаття 4
Процедура передачі та спосіб транспортування

1. Після згоди компетентного органу запитуваної Сторони на проведення реадмісії компетентний орган запитуючої Сторони надсилає письмове повідомлення компетентному органу запитуваної Сторони, яке повинно містити наступні дані:

- вид транспорту (повітряний, сухопутний або морський шлях);

- дата передачі;

- час передачі;

- місце передачі (контрольно-пропускний пункт);

- стан здоров’я особи, яка передається, а також

- здійснення повернення у супроводі персоналу (у разі супроводу дані супроводжуючого персоналу і зазначення заходів безпеки, необхідних в пункті призначення).

Повідомлення про передачу даних для реадмісії направляється із застосуванням форми, що наведена в додатку 1 до цього Імплементаційного протоколу, в адресу компетентного органу запитуваної Сторони електронною поштою або іншим шляхом, у відповідності до законодавства держави запитуючої Сторони. Відповідь на це повідомлення надсилається як правило протягом трьох робочих днів, але не більше п’яти робочих днів. Якщо протягом указаних строків відповідь не надходить, згода на передачу особи вважається отриманою.

2. У разі продовження термінів унаслідок юридичних або практичних перешкод, відповідно до частин 2 або 3 статті 8 Угоди про реадмісію, компетентний орган запитуючої Сторони негайно інформує компетентний орган запитуваної Сторони про ліквідацію цих перешкод із зазначенням призначеного місця передачі і терміну передачі.

Стаття 5
Помилкова реадмісія

Компетентний орган запитуючої Сторони приймає назад особу відповідно до обґрунтованого запиту компетентного органу запитуваної Сторони, - якщо протягом трьох місяців після передачі такої особи було встановлено, що не було передумов для реадмісії, слід всі документи стосовно цієї особи передати компетентному органу запитуючої Сторони в оригіналі.

Стаття 6
Запит про транзитний проїзд

1. В доповнення до вказаних в статті 11 Угоди про реадмісію пунктів, письмовий запит про транзитний проїзд повинен (у разі необхідності) містити наступне:

- інформація про необхідність особливої допомоги, опіки або догляду в зв’язку з хворобою або віком особи, яка повертається транзитом;

- інформація про необхідність особливих заходів захисту або безпеки;

2. Зазначену в цій статті інформацію слід указувати в розділі «С. Примітки» додатку 6 до Угоди про реадмісію.

3. Компетентний орган запитуваної Сторони надає письмову відповідь компетентному органу запитуючої Сторони електронною поштою, або іншим шляхом, у відповідності до законодавства держави запитуючої Сторони у терміни, зазначені в частині 2 статті 11 Угоди про реадмісію.

Стаття 7
Процедура повернення осіб під вартою і транзитного проїзду

1. Компетентні органи погодилися з наступними умовами повернення під вартою або транзитного проїзду громадян третіх країн та осіб без громадянства:

a) відповідальними за повернення осіб під вартою та їхню передачу представникам компетентного органу запитуваної Сторони є представники компетентного органу запитуючої Сторони;

b) представники компетентного органу запитуючої Сторони виконують свої обов’язки у цивільному одязі без зброї. Вони повинні бути спроможні у будь-який час підтвердити свою особу і право на виконання поставлених завдань шляхом пред’явлення виданого компетентним органом запитуваної Сторони дозволу на здійснення повернення або транзитного проїзду;

c) запитувана Сторона гарантує представникам компетентних органів запитуючої Сторони, які здійснюють повернення осіб під вартою, необхідне сприяння;

d) на представників компетентних органів запитуючої Сторони, які здійснюють повернення осіб під вартою, поширюється дія законодавства держави запитуваної Сторони. Повноваження представників компетентного органу запитуючої Сторони, які здійснюють повернення осіб під вартою або під час транзитного проїзду, не повинні перевищувати меж необхідної оборони та крайньої необхідності. Однак, представники компетентного органу запитуючої Сторони, які здійснюють повернення осіб під вартою, до прибуття уповноважених представників компетентного органу запитуваної Сторони у нестандартних ризикових ситуаціях можуть вжити відповідних заходів з метою запобігання втечі або завданню шкоди їм чи іншим третім особам;

е) представники компетентного органу запитуючої Сторони, які здійснюють повернення осіб під вартою або транзитне перевезення, є відповідальними за збереження документів або інших даних про цих осіб та за передачу цих документів представникам компетентного органу запитуваної Сторони.

Представники компетентного органу запитуючої Сторони, які здійснюють повернення осіб під вартою, не повинні залишати погоджене місце передачі до завершення процедури передачі або транзитного перевезення;

f) компетентний орган запитуючої Сторони у разі необхідності повинен гарантувати, що представники компетентного органу запитуючої Сторони, які здійснюють повернення осіб під вартою, мають в’їзні візи держав призначення або транзиту.

2. Приймання-передавання особи підтверджується актом приймання-передавання, форма якого передбачена додатком 2 до цього Імплементаційного протоколу.

Стаття 8
Витрати

1. У випадку, якщо у однієї із Сторін виникли витрати, які вона понесла відповідно до статті 12 Угоди про реадмісію, ці витрати повинні бути відшкодовані Стороною, яка зобов’язана нести ці витрати, протягом тридцяти днів з дня отримання рахунку-фактури.

2. У випадку, якщо була здійснена помилкова реадмісія відповідно до статті 4 Угоди про реадмісію, витрати щодо зворотного повернення особи несе запитуюча Сторона за умови, що компетентний орган запитуваної Сторони передасть для цього компетентному органу запитуючої Сторони достатнє письмове обґрунтування того, чому не були дотримані визначені в статтях 2 або 3 Угоди про реадмісію передумови, а також всю наявну інформацію стосовно фактичних особових даних та громадянства особи, а також транзитного маршруту.

Стаття 9
Контактні дані

1. Сторони після набрання чинності цим Імплементаційним протоколом невідкладно дипломатичними каналами обмінюються контактними даними компетентних органів та пунктів пропуску через державний кордон, зазначеними у статтях 1 та 2 цього Імплементаційного протоколу, а також банківськими реквізитами, зазначеними у статті 8 цього Імплементаційного протоколу.

2. Про зміни даних, зазначених у частині 1 цієї статті Сторони невідкладно повідомляють одна одну дипломатичним шляхом.

Стаття 10
Мова

Спілкування між Сторонами для реалізації Угоди про реадмісію і застосування цього Імплементаційного протоколу здійснюється українською, німецькою та англійською мовами.

Стаття 11
Переговори експертів

Переговори стосовно реалізації Угоди про реадмісію і застосування цього Імплементаційного протоколу проводяться за участю експертів під керівництвом представника відповідного компетентного органу, визначеного у статті 1 цього Імплементаційного протоколу, за необхідності.

Стаття 12
Прикінцеві положення

1. Цей Імплементаційний протокол укладається на невизначений строк.

2. Після отримання останнього письмового повідомлення, надісланого дипломатичними каналами, про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цим Імплементаційним протоколом, Сторона, яка таке повідомлення отримала, невідкладно направляє повідомлення Комітету з питань реадмісії, відповідно до частини 2 статті 16 Угоди про реадмісію. Сторона, яка повідомляє Комітет з питань реадмісії, одночасно інформує іншу Сторону про направлення такого повідомлення.

3. Цей Імплементаційний протокол набирає чинності після повідомлення Комітетові з питань реадмісії відповідно до частини 2 статті 16 Угоди про реадмісію.

4. За взаємною згодою Сторін до цього Імплементаційного протоколу можуть вноситися зміни та доповнення, які є частиною цього Імплементаційного протоколу і набирають чинності відповідно до частини 3 цієї статті.

5. Цей Імплементаційний протокол може бути розірваний у будь-який час будь-якою Стороною шляхом направлення письмового повідомлення дипломатичним шляхом. У цьому випадку він втрачає силу через три місяці з дня отримання іншою Стороною такого письмового повідомлення.

У випадку, якщо Угода про реадмісію припиняє дію, одночасно також втрачає свою силу цей Імплементаційний протокол.

Учинено в м. Київ, 29 листопада 2012 року у двох примірниках кожен українською та німецькою мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За Кабінет Міністрів України

(підпис)


За Австрійський Федеральний Уряд

(підпис)Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ
для передачі


Додаток 2

АКТ
приймання-передавання особивгору