ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням

Дата набуття чинності:
23 липня 1999 року

Цим Законом Україна приєднується до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням 1989 року (надалі - Конвенція).

Конвенція визначає порядок переміщення небезпечних відходів, якщо це стосується двох або більше держав, або переміщення здійснюється через район, який не знаходиться під юрисдикцією жодної з держав.

Україна повинна визначити:
компетентний орган (є державним органом, який несе відповідальність за отримання повідомлення про транскордонне перевезення небезпечних відходів або іншої інформації пов’язаної з таким перевезенням, за забезпечення відповіді на таке повідомлення.)
виділений центр (є юридичною особою, яка несе відповідальність за отримання та надання інформації про аварію, що виникла під час транскордонного перевезення небезпечних відходів і може становити небезпеку для здоров’я людини та навколишнього середовища в інших державах. Також цей центр повідомляє, щоб держави були повідомлені про таку аварію).

В Україні компетентним органом є Міністерство екології та природних ресурсів, виділеним центром - Український науково-дослідний інститут екологічних проблем.

Для перевезення небезпечних вантажів держава-експортер повідомляє про перевезення небезпечних відходів. Держава-імпортер надає відповідь, яка містить згоду на перевезення або відмову на перевезення небезпечних відходів, або запит щодо надання додаткової інформації. Копія відповіді держави-імпортера направляється зацікавленим державам. Також держава-експортер повинна отримати згоду на перевезення від держави транзиту.

Будь-яке транскордонне перевезення небезпечних відходів підлягатиме страхуванню або іншій гарантії на вимогу держави імпортера або держави транзиту.

Якщо за будь-яких причин транскордонне перевезення небезпечних відходів не може бути завершене, то держава експортер повинна забезпечити повернення їх до держави експортера або знищені екологічно обґрунтованим способом.

Період, протягом якого можуть здійснюватися регулярні перевезення небезпечних вантажів з одними й тими ж фізичними, хімічними властивостями та через одні й ті ж митні пункти, не може перевищувати 12 місяців.

Будь-яке транскордонне перевезення небезпечних відходів з порушенням вимог цієї Конвенції вважається незаконним обігом. У випадку незаконного обігу небезпечних відходів, вони підлягають знищенню відповідно до екологічних норм.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору