Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів [...]
Держгірпромнагляд; Наказ, Норми від 21.08.2008184
Документ z0832-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.01.2011, підстава z0017-11
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
21.08.2008 N 184
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2008 р.
за N 832/15523

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам гірничодобувної промисловості
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки
N 267 ( z0017-11 ) від 22.12.2010 }

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам гірничодобувної промисловості (далі - Норми), що
додаються.
2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не
застосовуються на території України, такі розділи "Типовых
отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим
горной и металлургической промышленности и металлургических
производств других отраслей промышленности", затверджених
постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і
Президії ВЦРПС від 1 серпня 1979 року N 344/п-7, з доповненнями та
змінами, затвердженими постановою цих органів від 21 серпня
1985 року N 289/п-8: розділ I "Горнодобывающая промышленность" та
розділ II "Дробление, обогащение, брикетирование, обжиг,
агломерация, извлечение металлов и сплавов".
3. Начальнику відділу організації державного нагляду у
гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами
Захаренкову Є.І. у встановленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 ).
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити публікацію цього наказу в
засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Комітету С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Г.Богданов
Заступник Міністра
промислової політики України В.В.Севернюк
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Третьяков
В.о. першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко
Голова Центрального комітету
профспілки трудящих металургійної
і гірничодобувної промисловості
України В.І.Казаченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Перший заступник директора
з наукової роботи Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці М.О.Лисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
21.08.2008 N 184
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2008 р.
за N 832/15523

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
гірничодобувної промисловості

I. Загальні положення
1.1. Ці норми розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ).
1.2. Норми поширюються на суб'єктів господарювання,
діяльність яких пов'язана з гірничодобувною промисловістю,
незалежно від підпорядкування та форми власності.
1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у
гірничодобувній промисловості, відповідно до Класифікатора
професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту
України від 26.12.2005 N 375 ( vb375609-05, vc375609-05 ).
1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання)
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
(далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу
працівниками підприємств та організацій гірничодобувної
промисловості.
1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ
залежно від небезпечних та шкідливих виробничих чинників
застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства
защиты работающих. Общие требования и классификация" і
ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".
1.6. Крім цих Норм, працівники підприємств та організацій
гірничодобувної промисловості, які виконують роботи, що належать
до інших видів виробничої діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ
відповідно до законодавства.
1.7. Порядок забезпечення працівників підприємств і
організацій необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ, а
також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду від 24.03.08 N 53 ( z0446-08 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.08 за
N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).
1.8. Працівники, залучені до робіт з техногенно-підсиленими
джерелами природного походження, які віднесені до категорії
"практична діяльність з індустріальними джерелами іонізуючого
випромінювання", повинні забезпечуватись засобами індивідуального
захисту відповідно до вимог розділу 12 Основних санітарних правил
забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 р. N 54
( z0552-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
20.05.2005 р. за N 552/10832.
1.9. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств та організацій.
1.10. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях
здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних
органів і представників, а якщо на підприємстві не створено
професійну спілку - уповноважена найманими працівниками особа з
охорони праці.
1.11. Зважаючи на особливості виробництва роботодавець з
метою посилення захисту працівників за погодженням з профспілковою
організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками
особою з питань охорони праці за відсутності профспілок) може
видавати працівникам спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші
засоби захисту, виготовлені з інших видів тканин і матеріалів,
сертифікованих в установленому порядку, та замінювати одні види
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів захисту
на інші за умови, що така заміна не призведе до погіршення їх
захисних властивостей та умов праці користувача. Усі засоби індивідуального захисту, які призначені для
захисту працівників, повинні відповідати рівню безпеки,
визначеному Технічним регламентом засобів індивідуального захисту,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008
N 761 ( 761-2008-п ). { Розділ I доповнено пунктом 1.11 згідно з Наказом Державної
служби гірничого нагляду та промислової безпеки N 267 ( z0017-11 )
від 22.12.2010 }
II. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту

------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна назва | Найменування | Позначення | Строки | |з/п|класифікатором| роботи | спецодягу, | захисних | носіння| | | професій | |спецвзуття та інших |властивостей| міс. | | | (ДК 003-05) | | засобів |(тип, марка)| | | |( vb375609-05,| | індивідуального | ЗІЗ | | | | vc375609-05 )| | захисту | | | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. ПІДЗЕМНІ ГІРНИЧІ РОБОТИ | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1 |7123.2 |Бетоняр |Костюм бавовняний |Ми З Ву | | | | | |або | | | | | | |Костюм брезентовий |МиВу | 12 | | | | |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 2 |8112.2 |Бункерувальник |Костюм бавовняний |Ми З | | | | | |або | | | | | | |Костюм брезентовий |Ми Ву Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 9 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 3 |8113.2 |Бурильник шпурів |Костюм бавовняний |Ми Ву Рз | 9 | | |8113.1 |Машиніст бурової |Костюм водозахисний |Вн | 6 | | | |установки |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Білизна вовняна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 9 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 24 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові | | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн К50 | 1 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Навушники | | | | | | |протишумові або | | | | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 4 |7212.1 |Вибуховик |Куртка бавовняна |Ми Ву Рз | 9 | | | |Майстер-підривник |Штани бавовняні |Ми Ву Рз | 6 | | |8152.2 |Апаратник варіння |Костюм брезентовий |Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці КР або |Вн К50 | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Краги з повним | | | | | | |покриттям "Хайкрон" |Вн Ми | 1 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Костюм прогумований |Ву | 12 | | | | |Фартух |Вн | 12 | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 12 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 5 |7212.1 |Газозварник |Костюм для зварника |Ми Ву Тр | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗПД |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Під час роботи на | | | | | | |дільниці спуску- | | | | | | |підйому додатково: | | | | | | |Білизна вовняна |З | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 6 |9311 |Газомірник |Костюм бавовняний |Ми З Рз | 24 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 18 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 7 |7111.2 |Гірник на геологічних|Костюм бавовняний з | | | | | |роботах |водовідштовхувальним| | | | |7111.2 |Гірник на |просоченням |Ми Рз | 12 | | | |маркшейдерських |Костюм прогумований |Вн | 24 | | | |роботах |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 8 |7111.2 |Гірник очисного забою|Куртка бавовняна |Ми Рз | 9 | | | | |Штани бавовняні |Ми Рз | 6 | | | | |Костюм брезентовий |Ми Ву | 12 | | | | |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Білизна вовняна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Мив | 7 днів | | | | |або | | | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Краги з повним | | | | | | |покриттям "Хайкрон" |МиВн | 1 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Гірнику з правом | | | | | | |ведення підривних | | | | | | |робіт додатково: | | | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 9 |7111.2 |Гірник підземний |Куртка бавовняна |Ми Ву Рз | 9 | | |7111.2 |Оббирач гірничих |Штани бавовняні |Ми Ву Рз | 6 | | | |виробок |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 9 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн К50 | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |10 |8112.2 |Грохотник |Костюм бавовняний |Ми З Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Білизна напіввовняна|З | 12 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком або |Мун200 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки |Тн30 | 48 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Під час роботи в | | | | | | |умовах капежу | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм прогумований |Вн | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |11 |8112.2 |Дозувальник |Куртка бавовняна |Ми Рз | 9 | | | | |Штани бавовняні |Ми Рз | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Білизна напіввовняна|З | 24 | | | | |Костюм брезентовий |Вн | 12 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 12 | | | | |Штани утеплені |Тн | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові | | | | | | |або |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн К50 | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |12 |7129.2 |Дорожньо-колійний |Куртка бавовняна |Ми Ву Рз | 9 | | | |робітник |Штани бавовняні |Ми Ву Рз | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |13 |8112.2 |Дробильник |Костюм бавовняний |Ми Ву Рз | 12 | | | |(збагачення, |Білизна натільна |З | 12 | | | |агломерація і |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | |брикетування) |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |14 |7212.1 |Електрозварник |Костюм для зварника |ТиТр | 12 | | | |ручного зварювання |Білизна натільна |З | 12 | | |7212.1 |Електрогазозварник |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗПД |до зносу| | | | |Щиток захисний |ННП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |15 |7241.1 |Електрослюсар |Костюм брезентовий |Ми Ву Рз | 12 | | | |(слюсар) черговий та |Костюм водозахисний |Вн | 12 | | | |з ремонту |Білизна натільна |З | 12 | | | |устаткування |Білизна напіввовняна|З | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Пояс запобіжний | | чергов.| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |16 |7241.1 |Електрослюсар- |Костюм бавовняний | | | | | |монтажник підземного |або |Ми З Рз | 9 | | | |гірничопрохідницького|Костюм брезентовий |Вн | 12 | | | |устаткування |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |17 |7111.2 |Забійник |Костюм бавовняний |Ми Рз | 12 | | | | |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком або |Мун200 | 9 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Ву | 7 днів | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |18 |7111.2 |Замірник на |Костюм бавовняний з | | | | | |топографо-геодезичних|водовідштовхувальним| | | | | |і маркшейдерських |просоченням |Ми Ву Рз | 12 | | | |роботах |Білизна натільна |З | 6 | | |8113.2 |Оператор з |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | |геофізичного |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |випробування корисних|Онучі сукняні | | 6 | | | |копалин |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |19 |7222.2 |Заточувальник |Костюм бавовняний | | | | | | |або |Ми | | | | | |Костюм брезентовий |Ми Ву Рз | 12 | | | | |Фартух |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| | | | | | |або |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн К50 | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |20 |9411 |Комірник |Костюм бавовняний |Ми З Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Фартух |Вн | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |21 |7432.1 |Контролер матеріалів |Костюм бавовняний |Ми Ву Рз | 12 | | | |та виробів |Білизна натільна |З | 12 | | |9311 |Контролер продукції |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | |збагачення |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | |8333.3 |Лебідник |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |22 |7111.2 |Кріпильник |Куртка бавовняна |Ми Ву Рз | 9 | | | | |Штани бавовняні |Ми Ву Рз | 6 | | | | |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 9 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Рукавиці брезентові | | | | | | |або |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| | | | | | |або | | | | | | |Навушники | | | | | | |протишумові | |до зносу| | | | |Під час роботи в | | | | | | |стовбурах шахт, | | | | | | |шурфів, в | | | | | | |приствольних | | | | | | |виробках: | | | | | | |Костюм брезентовий |Ми Ву Рз | 9 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 12 | | | | |Під час роботи із | | | | | | |заморожуванням | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 12 | | | | |Штани утеплені |Тн | 12 | | | | |Валянки |Тн30 | 12 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |23 |7241.1 |Лаборант-радіометрист|Костюм бавовняний |Ми Ву Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |24 |7111.2 |Люковий (гірничі |Костюм брезентовий |Ми З Ву Рз | 12 | | | |роботи) |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Каска захисна | | 24 | | | | |Підшоломник | | | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |25 |8333.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | | |вагоноперекидача |Білизна натільна |З | 12 | | |9311 |Перекидальник |Чоботи гумові або |В Мун15 | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 24 | | | | |Рукавиці комбіновані| | | | | | |або |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |26 |8111.2 |Машиніст |Куртка бавовняна |Ми Ву Рз | 9 | | | |вібронавантажувальної|Штани бавовняні |Ми Ву Рз | 6 | | | |установки |Костюм прогумований |Вн | 12 | | |8111.2 |Машиніст |Чоботи гумові |В Мун15 | 9 | | | |навантажувально- |Білизна натільна |З | 6 | | | |доставочної машини |Білизна напіввовна |З | 12 | | |8111.2 |Машиніст |Онучі сукняні | | 3 | | | |навантажувальної |Рукавиці брезентові | | | | | |машини |або |Ву | 7 днів | | |8111.1 |Машиніст підземних |Краги з повним | | | | | |самохідних машин |покриттям "Хайкрон" |Ми | 1 | | |8111.2 |Машиніст |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | |солезбирального |Каска захисна з | | | | | |комбайна |підшоломником | | 24 | | |8111.2 |Машиніст солекомбайна|Респіратор | |до зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Запобіжний пояс | | чергов.| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |27 |8111.1 |Машиніст гірничих |Костюм бавовняний | | | | | |виїмкових машин |або |Ми З | | | | | |Костюм брезентовий |Ву Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 9 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |28 |8111.1 |Машиніст екскаватора |Костюм бавовняний | | | | | | |або |Ми З Ву Рз | 12 | | | | |Костюм брезентовий |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 9 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна | | | | | | |Підшоломник | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |29 |8311.1 |Машиніст електровоза |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | |8311.2 |Машиніст дизель- |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | |поїзда |(під час капежу) | | | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | | | | | | |або |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |30 |8111.2 |Машиніст конвеєра |Костюм бавовняний | | | | | | |або |Ми З | | | | | |Костюм брезентовий |Ву Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| | | | | | |або |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |31 |8163.2 |Машиніст насосних |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | | |установок |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 9 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Онучі бавовняні або | | 3 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |32 |8333.2 |Машиніст підіймальної|Костюм бавовняний |Ми Ву Рз | 12 | | | |машини |Чоботи гумові або |В Мун15 | 12 | | |8112.2 |Оператор пульта |Черевики шкіряні |Мун100 | 24 | | | |керування |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Білизна напіввовняна|З | 12 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |33 |8333.2 |Машиніст скреперної |Костюм брезентовий |Ми З Ву Рз | 12 | | | |лебідки |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |На мокрих роботах: | | | | | | |Костюм водозахисний |Вн | 12 | | | | |(під час капежу) | | | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |34 |8113.1 |Машиніст установки |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | | |для буріння стовбурів|Костюм прогумований |Вн | 6 | | | |шахт повним перерізом|Білизна натільна |З | 12 | | | | |Білизна вовняна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна | | | | | | |Підшоломник | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Навушники | | | | | | |протишумові | |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Узимку додатково: | |до зносу| | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Валянки |Тн20 | 24 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | | | | |Шапка | | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |35 |7233.1 |Монтажник гірничого |Костюм бавовняний | | | | | |устаткування |або |Ми З Рз | | | |7241.2 |Гірничомонтажник |Костюм брезентовий |Ву Рз | 9 | | | |підземний |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Білизна напіввовняна|З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |36 |8163.3 |Моторист |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 24 | | | |вентиляційної |Білизна натільна |З | 12 | | | |установки |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |37 |9311 |Наваловідбійник |Костюм брезентовий |Ми Ву Рз | 12 | | |8111.2 |Навальник солі в |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | |басейнах |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Черевики шкіряні із | | | | | | |захисним носком або |Мун200 | 9 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна | | | | | | |Підшоломник | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |38 |9311 |Постачальник |Костюм брезентовий |Ми З Ву Рз | 12 | | | |кріпильних матеріалів|Білизна натільна |З | 12 | | | |у шахту |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | |7215.2 |Транспортувальник |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |(такелажні роботи) |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | |до зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Саморятівник | | 24 | | | | |Напівплащ | | | | | | |непромокальний |Вн | чергов.| | | | |Під час роботи на | | | | | | |поверхні взимку: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |39 |8290.3 |Пробовідбірник |Костюм бавовняний |Ми З Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |40 |7111.1 |Прохідник |Костюм бавовняний | | | | | | |або |Ми З Рз | 9 | | | | |Костюм брезентовий |Ву Рз | 12 | | | | |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Білизна вовняна |З | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Рукавиці КР або |Вн | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Краги з повним | | | | | | |покриттям "Хайкрон" |Ми | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Саморятівник | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| | | | | | |або | | | | | | |Навушники | | | | | | |протишумові | |до зносу| | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Під час виконання | | | | | | |підривних робіт | | | | | | |додатково: | | | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 12 | | | | |Сумка ВР | | 12 | | | | |Сумка ЗП | | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |41 |9311 |Роздавальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |вибухових матеріалів |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Фартух |Вн | чергов.| | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 6 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |42 |7232.2 |Слюсар з ремонту |Костюм брезентовий |Ми З Ву Рз | 12 | | | |агрегатів |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Білизна напіввовняна|З | 36 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |43 |9311 |Сортувальник |Костюм брезентовий |Ми Ву Рз | 12 | | | |(збагачення) |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |44 |7111.2 |Стовбуровий |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | | |(підземний) |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Білизна напіввовняна|З | 12 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |45 |9322 |Укладальник- |Костюм бавовняний |Ми Рз | 12 | | | |пакувальник |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 6 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |46 |3221 |Фельдшер санітарний |Костюм бавовняний |Ми Рз | 24 | | |3231 |Сестра медична |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 24 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 10 днів| | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Саморятівник | |до зносу| |-----------------------------------------------------------------------------------|

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »