Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів [...]
Держгірпромнагляд; Наказ, Норми від 29.03.200765
Документ z0328-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2007
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
29.03.2007 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2007 р.
за N 328/13595

Про затвердження Норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам приладобудівної
промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам приладобудівної промисловості (далі - Норми), що
додаються.
2. Наказ увести в дію з 1 червня 2007 року.
3. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та
котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. в встановленому порядку вжити заходів
щодо внесення наказу до Державного реєстру нормативно-правових
актів з охорони праці ( v0102516-06 ).
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
України
29.03.2007 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2007 р.
за N 328/13595

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
приладобудівної промисловості

1. Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ).
1.2. Норми є обов'язковими для всіх підприємств та
організацій приладобудівної промисловості незалежно від форми
власності.
1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у
приладобудуванні, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005
( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ).
1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання)
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
(далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу
працівниками підприємств приладобудування.
1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ
залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів
застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства
защиты работающих. Общие требования и классификация" і
ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".
1.6. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств
приладобудування, які виконують роботи, що належать до інших видів
економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з
"Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и
служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного
хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою
Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2
( v0047400-81 ) (із змінами і доповненнями), а також іншими
чинними нормами безплатної видачі ЗІЗ для працівників, зайнятих у
відповідних галузях економіки.
1.7. Порядок забезпечення необхідними для виконання
виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств і організацій
визначено Положенням про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170
( z0667-96 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
18.11.96 за N 667/1692.
1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств та організацій.
1.9. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях
здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних
органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки
на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з
питань охорони праці.

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
приладобудівної промисловості

------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна назва | Найменування |Позначення| Строк | |з/п| ДК 003:2005 | роботи |спецодягу, спецвзуття | захисних | носіння| | |( vb375609-05,| | та інших засобів | власти- | (міся- | | | vc375609-05 )| | індивідуального |востей ЗІЗ| ців) | | | | | захисту | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------------------------------------------------------| |Виробництво приладів для вимірювання електричних і механічних величин, контролю та | | регулювання параметрів технологічних процесів | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 8159.1 |Апаратник відновлення| При веденні процесів | | | | | |напівпровідникових | відновлення | | | | | |матеріалів | напівпровідникових | | | | | | | матеріалів (хлориди | | | | | | | кремнію, германію, | | | | | | | моносилан та інші) в | | | | | | | електричних печах: | | | | | | |Костюм для захисту від|ЗТи | 12 | | | | |підвищених температур | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Капелюх повстяний |ЗТи | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЭс | 12 | | | | |Вачеги |ТиТв | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | | | | | | |пилогазозахисний | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 2 | 8159.1 |Апаратник з | При веденні процесів | | | | | |виробництва та | виділення і очищення | | | | | |хімічного очищення | напівпровідникових | | | | | |напівпровідникових | матеріалів методом | | | | | |матеріалів |електролізу з розчинів| | | | | | |та гідролізу хлоридів:| | | | | | |Костюм сукняний з |ЗМиК80 | 12 | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Берет сукняний |ЗК50 | 12 | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМиК20 | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Чоботи гумові формові |К50Щ20 | Чергові| | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 1 | | | | |Рукавички універсальні|К50Щ50 | 1 | | | | |кислото-лугостійкі | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 3 | 7311.2 |Вимірювач випрямлячів|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |та елементів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 4 | 7311.1 |Вимірювач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електрофізичних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |параметрів |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| | | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 5 | 7311.1 |Вимірювач магнітних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |властивостей |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Эм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЭс | 12 | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні від | |До зносу| | | | |електромагнітних | | | | | | |випромінювань | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| | | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 6 | 7311.1 |Випробувач деталей та|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |приладів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЗМиВу |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМиМун50 | 12 | | | | |гладким верхом і | | | | | | |захисним носком | | | | | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 7 | 7241.1 |Випробувач джерел |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |струму |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |К50 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Рукавички неопренові |МиК50 | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| | | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 8 | 7241.1 |Випробувач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електричних машин, |Берет бавовняний |З | 12 | | | |апаратів та приладів |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 | | | | |захисним носком | | | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| | | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 9 | 8159.2 |Відпальник-вакуумник |При виконанні робіт з | | | | | | | відпалу і спікання у | | | | | | | водневих, вакуумних | | | | | | |печах з електричним і | | | | | | | високочастотним | | | | | | | нагрівом деталей і | | | | | | | вузлів приладів, | | | | | | |паяння і просочування | | | | | | |їх активними сумішами | | | | | | |барію, кальцію, торію,| | | | | | | алюмінію тощо: | | | | | | |Костюм для захисту від|ЗТи | 12 | | | | |підвищених температур | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Капелюх повстяний |ЗТи | 12 | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМиМун50 | 12 | | | | |гладким верхом і | | | | | | |захисним носком | | | | | | |Вачеги |ТиТв | 1 | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| | | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 10| 8152.2 |Завантажувач- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |вивантажувач печей |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | |випалу та графітації |нагрудником з | | | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички брезентові з|ТиМи | 1 | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 11| 7311.2 |Заварник на | При виконанні | | | | | |високочастотному | високочастотного | | | | | |індукторі | зварювання металевих | | | | | | | деталей і вузлів зі | | | | | | | склом: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником з | | | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички комбіновані |ТиМи | 1 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 12| 8283.2 |Заготівник деталей | При виготовленні | | | | | |електровакуумних | деталей для | | | | | |приладів | електровакуумних | | | | | | | приладів уручну і на | | | | | | | спеціальному | | | | | | | обладнанні методом | | | | | | |різання, штампування, | | | | | | | паяння тощо: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |К50Яж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 | | | | |захисним носком | | | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 13| 7242.2 |Зачищувач |При виконанні робіт із| | | | | | | зачищування деталей | | | | | | | приладів уручну і на | | | | | | |верстатах з попереднім| | | | | | | травленням: | | | | | | |Костюм бавовняний з |ЗМиПн | 12 | | | | |пилонепроникної | | | | | | |тканини | | | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |К50Щ20 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 | | | | |захисним носком | | | | | | |Рукавички неопренові |МиК50 | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 14| 7311.1 |Контролер деталей та |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |приладів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 | | | | |захисним носком | | | | | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 3 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 15| 7311.1 |Контролер режимів |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |роботи технологічного|Берет бавовняний |З | 12 | | | |устаткування |Фартух брезентовий з |Ву |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 2 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 16| 7241.1 |Контролер складання |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електричних машин, |Берет бавовняний |З | 12 | | | |апаратів та приладів |Черевики шкіряні із |ЗМиМун100 | 12 | | | | |захисним носком | | | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 | | | | |спилкові | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| | | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 17| 7344.1 |Координатографіст |Костюм сукняний з |ЗМиК80 | 12 | | | |прецизійної |кислотозахисним | | | | | |фотолітографії |просоченням | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Берет сукняний |ЗК50 | 12 | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Чоботи гумові формові |К50Щ20 | Чергові| | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 1 | | | | |Рукавички універсальні|К50Щ20 | 1 | | | | |кислото-лугостійкі | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 18| 7241.1 |Лаборант |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |електромеханічних |бавовняний | | | | | |випробувань та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |вимірювань |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 | | | | |захисним носком | | | | | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 3 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Навушники або вкладиші| |До зносу| | | | |протишумові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эв | Чергові| | | | |Калоші діелектричні |Эв | Чергові| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 19| 9322 |Лудильник деталей |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |приладів гарячим |Берет бавовняний |З | 12 | | | |способом |Фартух брезентовий з |ТрТв |Черговий| | | | |нагрудником з | | | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Рукавиці брезентові з |ТиТв | 1 | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | При електролітичному | | | | | | | способі додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжК50 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички універсальні|ЯжК50 | 2 | | | | |кислото-лугостійкі | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| | | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 20| 8290.3 |Маркувальник деталей |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |та приладів |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ОК20 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |з гладким верхом | | | | | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Рукавички універсальні|ОаК50 | 3 | | | | |кислото-лугостійкі | | | | | | |Нарукавники |ОаК20 | Чергові| | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 21| 7242.1 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |технологічного |Берет бавовняний |З | 12 | | | |устаткування |Фартух прогумований з |ЗНм |Черговий| | | |(електронна техніка) |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички неопренові |МиНм | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 22| 8282.2 |Намотувальник котушок|Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |для електроприладів |бавовняний | | | | | |та апаратів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЗО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 | | | | |захисним носком | | | | | | |Рукавички неопренові |МиОа | 2 | | | | |Навушники або вкладиші| |До зносу| | | | |протишумові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 23| 8159.3 |Обтискувач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електроз'єднувачів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 24| 8131.1 |Оператор вакуумно- |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |напилювальних |бавовняний | | | | | |процесів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЗПм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Рукавички бавовняні з |МиПм | 2 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 25| 7311.2 |Оператор прецизійного|Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |різання |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 26| 7343.1 |Оператор прецизійної |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |фотолітографії |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |з гладким верхом | | | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 27| 8211.2 |Оператор |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |термоз'єднань |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 6 | | | | |нагрудником з | | | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Рукавички зварника |ТиТв | 2 | | | | |шкіряні | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 28| 7311.1 |Приладист (електронна|Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |техніка) |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |із захисним носком | | | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 29| 8159.2 |Промивальник деталей |Костюм лавсано- |ЗВуНм | 12 | | | |та вузлів |бавовняний з | | | | | | |маслонафтоводозахисним| | | | | | |просоченням | | | | | | |Берет лавсано- |ЗВуНм | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Фартух прогумований з |НмВнК20 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМиМун50 | 12 | | | | |гладким верхом і | | | | | | |захисним носком | | | | | | |Рукавички універсальні|НмМиК20 | 1 | | | | |кислотолугостійкі або | | | | | | |неопренові | | | | | | |Нарукавники лавсано- |К20Нм | 3 | | | | |бавовняні з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 30| 8152.2 |Просочувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електротехнічних |Білизна натільна |З | 6 | | | |виробів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |НмО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМиНм | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 1 | | | | |Чоботи гумові формові |НмОа | Чергові| | | | |Рукавички універсальні|НмОа | 2 | | | | |кислотолугостійкі або | | | | | | |неопренові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 31| 9322 |Протиральник |Костюм бавовняний з |ЗМиПн | 12 | | | |електровакуумних |пилонепроникної | | | | | |приладів |тканини | | | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Нм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМиМун50 | 12 | | | | |гладким верхом і | | | | | | |захисним носком | | | | | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 1 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Нарукавники |Нм | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички неопренові |Нм | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 32| 7242.1 |Регулювальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |радіоелектронної |бавовняний | | | | | |апаратури та приладів|Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | 7241.2 |Регулювальник- |Рукавички бавовняні з |Ми | 3 | | | |градуювальник |точковим | | | | | |електровимірювальних |полівінілхлоридним | | | | | |приладів |покриттям | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 33| 8282.2 |Складальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |електровимірювальних |бавовняний | | | | | |приладів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 | | | | |захисним носком | | | | | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 34| 7311.2 |Складальник квантових|Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |приладів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 3 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 35| 8283.2 |Складальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |напівпровідникових |Берет бавовняний |З | 12 | | | |приладів |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 3 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 36| 7241.1 |Слюсар з контрольно- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |вимірювальних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |приладів та |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 | | | |автоматики |захисним носком | | | | | |(електромеханіка) |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 37| 7311.1 |Слюсар з контрольно- |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |вимірювальних |бавовняний | | | | | |приладів та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |автоматики |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 | | | |(прецизійні прилади) |захисним носком | | | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 38| 8152.3 |Сушильник деталей та |Костюм (халат) |ЗМиТи | 12 | | | |приладів |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |Тв |Черговий| | | | |нагрудником з | | | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички комбіновані |МиТи | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 39| 7311.1 |Юстирувальник деталей|Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |та приладів |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Виробництво приладів для виміру часу; обробка технічних каменів, алмазів і | | надтвердих матеріалів | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 40| 9322 |Вагар-обліковець |При виконанні робіт зі| | | | | | | зважування та | | | | | | |підрахунку матеріалів | | | | | | | деталей та складових | | | | | | | частин годинникового | | | | | | | та каменевого | | | | | | | виробництв: | | | | | | |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 | | | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 4 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 41| 7311.2 |Вальцювальник дроту |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |для спіралей |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 42| 7313.2 |Вибірник каменів | При виконанні | | | | | | |сферичних та конусних | | | | | | | заглиблень у | | | | | | | приладових каменях з | | | | | | | корунду та агату на | | | | | | |верстатах з алмазними | | | | | | | інструментами: | | | | | | |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Фартух бавовняний з |ЗМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Нарукавники бавовняні |Ми | 6 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 43| 7311.2 |Волочильник матеріалу|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |для спіралей |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 44| 7311.2 |Галтувальник деталей |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |годинників та каменів|бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Навушники або вкладиші| |До зносу| | | | |протишумові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 45| 7311.1 |Годинникар з ремонту |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електронних і |Берет бавовняний |З | 12 | | | |кварцових годинників |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 46| 7311.2 |Годинникар з ремонту |Халат (костюм) |ЗМи | 12 | | | |механічних годинників|бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 6 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 47| 7311.2 |Друкар циферблатів |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |На приготуванні фарб, | | | | | | | розчинників: | | | | | | |Фартух прогумований з |ОВн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички трикотажні з|МиОа | 4 | | | | |латексним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 48| 7313.2 |Електромонтажник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |блоків електронно- |Берет бавовняний |З | 12 | | | |механічних годинників| При лудінні плат, | | | | | | | панелей та покритті | | | | | | | кондесаторів лаком | | | | | | | додатково: | | | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |з гладким верхом | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжК20 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички трикотажні з|МиЯж | 2 | | | | |латексним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 49| 7311.2 |Завивальник спіралей |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 50| 7313.2 |Закріплювач алмазів |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |та надтвердих |бавовняний | | | | | |матеріалів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 | | | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 51| 7212.2 |Зварник виробів з |Костюм для зварника |ЗМиТр | 12 | | | |тугоплавких металів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМиТр | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Рукавички зварника |МиТр | 1 | | | | |шкіряні | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |зварника | | | | | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові| | | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові| |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 52| 7311.2 |Зубополірувальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |деталей годинників |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЗВп |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиВ | 12 | | | | |з гладким верхом | | | | | | |Навушники або вкладиші| |До зносу| | | | |протишумові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 53| 7311.2 |Зубофрезерувальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |деталей годинників |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиВ | 12 | | | | |з гладким верхом | | | | | | |Навушники або вкладиші| |До зносу| | | | |протишумові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 54| 9322 |Клеїльник виробів з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |металу |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЗМиЯж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМиМун5 | 12 | | | | |гладким верхом і | | | | | | |захисним носком | | | | | | |Рукавички трикотажні з|МиЯж | 1 | | | | |латексним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 55| 7311.2 |Контролер |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |годинникового та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |каменевого |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | |виробництва |Рукавички бавовняні з |Ми | 6 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 56| 7313.2 |Контролер у |Костюм (халат) |ЗМиПм | 12 | | | |виробництві алмазів, |бавовняний з | | | | | |надтвердих |пилонепроникної | | | | | |матеріалів та виробів|тканини | | | | | |з них |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |з гладким верхом | | | | | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 | | | | |точковим | | | | | | |полівінілхлоридним | | | | | | |покриттям | | | | | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 57| 7311.2 |Лакувальник деталей |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |годинників |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЗМиО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |з гладким верхом | | | | | | |Рукавички неопренові |МиОа | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 58| 7324.2 |Малювальник світними |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |фарбами |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЗМиО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 59| 9322 |Навивальник пружин |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 60| 7223.2 |Налагоджувальник |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |зубофрезерних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |автоматів та |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | |напівавтоматів |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 61| 7223.2 |Налагоджувальник |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |мийних машин |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Вн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички трикотажні з|МиВн | 3 | | | | |латексним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 62| 7223.2 |Налагоджувальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 | | | |настільних верстатів |бавовняний | | | | | |та пресів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 63| 7223.2 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |складальних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |автоматів, |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | |напівавтоматів та |Рукавички комбіновані |Ми | 2 | | | |автоматичних ліній |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 64| 7313.2 |Обдирач алмазів |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Сорочка верхня |З | 6 | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 | | | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 65| 8122.3 |Оброблювач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |твердосплавних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 | | | | |захисним носком | | | | | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 | | | | |спилкові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | |---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------| | 66| 7313.2 |Огранувальник алмазів|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |у діаманти |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Сорочка верхня |З | 6 | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 | | | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »