Документ z0196-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.10.2017, підстава z1132-17

У графі 12 «Разом» проставляються суми даних графи 2 «Загальний фонд, усього» та графи 7 «Спеціальний фонд, усього».

{Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийДодаток 1
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)


ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма № 2д, № 2м)

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 2
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма № 4-1д, № 4-1м)

{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 3
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма № 4-2д, № 4-2м)

{Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 4
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма № 4-3д, № 4-3м)

{Додаток 4 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 5
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
(форма № 4-4д)

{Додаток 5 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 6
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
(форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)

{Додаток 6 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 7
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма № 7д, № 7м)

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 8
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про заборгованість за окремими програмами
(форма № 7д.1, № 7м.1)

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 9
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 3 розділу ІІ)

ЗВІТ
про виконання бюджету (кошторису) Фонду

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 10
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 4 розділу ІІ)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 11
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 12
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

{Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 13
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України

{Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 14
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

РЕЄСТР
про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків

{Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 15
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

РЕЄСТР
залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що включені до мережі розпорядників бюджетних коштів вищого рівня

{Додаток 15 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 16
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

{Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 17
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

{Додаток 17 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 18
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про депозитні операції

{Додаток 18 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 19
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

{Додаток 19 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 20
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

{Додаток 20 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 21
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

{Додаток 21 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 22
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

{Додаток 22 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 23
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

{Додаток 23 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 24
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про використання іноземних грантів

{Додаток 24 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 25
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про дебіторську заборгованість за видатками

{Додаток 25 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 26
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

{Додаток 26 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 27
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями

{Додаток 27 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 28
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

{Додаток 28 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 29
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України

{Додаток 29 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору