Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів [...]
Держгірпромнагляд; Наказ, Норми від 22.12.2008288
Документ z0026-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2008
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
22.12.2008 N 288
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2009 р.
за N 26/16042

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам авіаційної та оборонної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам авіаційної та оборонної промисловості.
2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не
застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и
организаций авиационной и оборонной промышленности", затверджені
постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і
Президії ВЦРПС від 24.06.80 N 180/П-7.
3. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І.
в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. уключити цей наказ до Державного
реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о.
першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Онищук
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.М.Третьяков
Перший заступник директора
з наукової роботи Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці М.О.Лисюк
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Богданов
Заступник Міністра
промислової політики України В.В.Севернюк
Голова Профспілки працівників
оборонної промисловості України О.А.Черниш
Голова Профспілки
авіабудівників України Я.В.Жугаєвич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
22.12.2008 N 288
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2009 р.
за N 26/16042

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
авіаційної та оборонної промисловості

I. Загальні положення
1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
авіаційної та оборонної промисловості (далі - Норми) розроблено
відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).
2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації
авіаційної та оборонної промисловості незалежно від форм власності
та підпорядкування.
3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих в
авіаційній та оборонній промисловості, відповідно до Класифікатора
професій ДК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого
наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375
( v0375609-05 ).
4. Норми визначають види і строки носіння (використання)
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
(далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу
працівниками підприємств авіаційної та оборонної промисловості.
Класифікація захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та
шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог
ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие
требования и классификация". Позначення захисних властивостей ЗІЗ
здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда
специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.
Классификация".
5. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств
авіаційної та оборонної промисловості, які виконують роботи, що
належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ
згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам машинобудування та металообробної промисловості,
затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 21.02.2006 N 89 ( z0250-06 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за
N 250/12124 (НПАОП 29.0-3.02-06), та "Типовыми нормами бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий всех
отраслей народного хозяйства и отдельных производств",
затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від
12.02.81 N 47/П-2 ( v0047400-81 ) (НПАОП 0.00-3.03-81).
6. Забезпечення працівників підприємств і організацій
необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх
утримання та зберігання здійснюється відповідно до Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого
наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 N 53
( z0446-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08). У цих Нормах
допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з
інших типів тканин, сертифікованого в установленому порядку.
7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств.
8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням
працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють професійні спілки, їх
об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в
разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена
найманими працівниками особа з питань охорони праці.
II. Норми безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ
-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна назва |Найменування спецодягу, | Позначення | Строк | | з/п | ДК 003:2005 | роботи | спецвзуття та інших | захисних |носіння | | |( vb375609-05 )| |засобів індивідуального |властивостей|(місяці)| | |( vc375609-05 )| | захисту | ЗІЗ | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Виробництво, ремонт і випробування авіаційних двигунів, | |літальних апаратів та їх обладнання | |1.1. Робітники, технічні службовці | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 7232.1 |Авіаційний механік з |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |планера та двигунів |Білизна натільна |З | 6 | | | 3115 |Авіаційний технік з |Берет бавовняний |З | 24 | | | |планера та двигунів |Чоботи кирзові |ЗМиСм | 24 | | | | |Шкарпетки бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички шкіряні на |МиМп | 24 | | | | |байці | | | | | | |Рукавички з нітрильним |НмМи | 1 | | | | |покриттям | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20Ми | 36 | | | | |Шкарпетки з вовни |ТнМи | 6 | | | | |Рукавички шкіряні |ТхпМи | 24 | | | | |утеплені | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 2 | 7242.1 |Випробувач агрегатів,|Під час виконання робіт | | | | | |приладів та чутливих | з механічних, | | | | | |елементів | електричних, | | | | | | | кліматичних та | | | | | | | комплексних термо-, | | | | | | |баро-, вібровипробувань | | | | | | | авіаційних приладів та | | | | | | | систем: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Вн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики юхтові |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиВу | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |МвМп | 6 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эв |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20СмМи | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |ТхпМи | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 3 | 7232.1 |Випробувач-механік |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | |двигунів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Чоботи кирзові |ЗМиМун50Сж | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Під час випробування | | | | | | |двигунів, що працюють на| | | | | | | етильованому бензині, | | | | | | | додатково: | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Фартух прогумований з |НмМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з нітрильним |НмМи | 4 | | | | |покриттям | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20МиСм | 48 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавички шкіряні |ТхпМи | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 4 | 7241.2 |Виробник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |тензорезисторів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики юхтові |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 4 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Під час виконання робіт| | | | | | |з травлення, знежирення,| | | | | | | зачистки, промивки, | | | | | | | просочування лаками та | | | | | | | клеями, відпалювання і | | | | | | | контактного зварювання | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ОК50 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ОаК50Ми | 2 | | | | |Окуляри захисні зі | |Чергові | | | | |світлофільтрами | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эв |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 5 | 8284.2 |Герметизаторник |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики юхтові |ЗМиЭс | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | |Шкарпетки бавовняні |З | 1 | | | | |Рукавички |МиЯжОа | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 6 | 7232.1 |Дефективник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |авіаційної техніки |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Наколінники брезентові |МиМп | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | | Під час застосування | | | | | | | електроструму, | | | | | | | магнітного та | | | | | | | люмінесцентного | | | | | | |дефектоскопів, лазерної | | | | | | | техніки додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |Эм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |від дії шкідливих | | | | | | |випромінювань | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Боти діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20См | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |ТхпМи | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 7 | 7242.1 |Дефектоскопіст з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |газового та рідинного|Берет бавовняний |З | 12 | | | |контролю |Фартух прогумований з |Вн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички |МиЯжОа | 2 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |від дії шкідливих | | | | | | |випромінювань | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 8 | 7241.2 |Електромеханік з |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |випробувань та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |ремонту |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | |електроустаткування |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час паяння деталей | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |Яж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 9 | 7232.2 |Зміцнювальник деталей|Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з динамічного наклепу | | | | | | | шариками, | | | | | | | віброшліфування | | | | | | | (полірування) на | | | | | | | вібростендах із | | | | | | | заливанням і зливанням | | | | | | | гасу додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ВнНм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |НмМи | 3 | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 3 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 10 | 7232.2 |Ізолювальник |Комбінезон бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | |(літальні апарати) |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Берет бавовняний |ЗПс | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗПоМи | 3 | | | | |Рукавички спилкові |МиМпПс | 1 | | | | |Рукавиці |МиТв | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час покриття | | | | | | |полімерними матеріалами | | | | | | | (пінополіуретаном, | | | | | | | поліетиленом, | | | | | | | фторопластом), | | | | | | | наклеювання асбо-, | | | | | | | склотканин, нанесення | | | | | | | бакелітових лаків тощо | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжОМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОаМи | 2 | | | | |Наколінники брезентові |МиМп | 1 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 11 | 7232.2 |Клеїльник силової |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |арматури та м'яких |Берет бавовняний |З | 12 | | | |баків |Черевики шкіряні |ЗНмВ | 12 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час застосування | | | | | | | фенолкаучукових клеїв, | | | | | | | герметиків, гумування | | | | | | | холодним і гарячим | | | | | | | способом додатково: | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Фартух прогумований з |ЯжНм | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |МиЯжНм | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |МиТв | 2 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |ТхпМи | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 12 | 7232.2 |Комплектувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |авіаційної техніки |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | |з чищення, промивання та| | | | | | | консервації деталей та | | | | | | | вузлів додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЗНмВн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з неопреновим |МиНмВн | 3 | | | | |покриттям | | | | | | |Чоботи гумові формові |НмВ |Чергові | | | | |Шкарпетки напіввовняні |Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 13 | 7232.1 |Контролер складально-|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |монтажних та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |ремонтних робіт |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиНм | 3 | | | | | Під час проведення | | | | | | | статичних і динамічних | | | | | | | випробувань вузлів та | | | | | | | агрегатів із | | | | | | |застосуванням приладів і| | | | | | | лазерної техніки, | | | | | | |електропневмовипробувань| | | | | | |авіадвигунів додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЭмМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |від дії шкідливих | | | | | | |випромінювань | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 14 | 8163.2 |Машиніст висотно- |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |компресорної |Берет бавовняний |З | 12 | | | |установки |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | | Під час ремонту | | | | | | | центробіжних | | | | | | | компресорів- | | | | | | | ексгаустерів, | | | | | | |холодильних і сушильних | | | | | | | установок додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |НмВн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 15 | 7222.1 |Модельник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |аерогідродинамічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |моделей з металу |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | |з електроприхвачування, | | | | | | | зварювання, усунення | | | | | | | дефектів зварювання | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТрТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички зварника |ТрТв | 3 | | | | |шкіряні з крагами | | | | | | |Щиток захисний зварника | |Черговий| | | | | Під час герметизації | | | | | | | стиків епоксидними | | | | | | | смолами і випробування | | | | | | | їх на герметичність, | | | | | | | випробування моделей в | | | | | | | аерогідродинамічних | | | | | | | трубах додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжВн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжВнМи | 3 | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 16 | 7331.1 |Модельник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |аерогідродинамічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |моделей з неметалу |Черевики шкіряні з |ЗМиМун50 | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Під час обробки деталей | | | | | | | з пінопласту, | | | | | | | органічного скла, | | | | | | | целулоїду, вініпласту | | | | | | | на верстатах | | | | | | |(розпилювання, точіння, | | | | | | | стругання, свердління, | | | | | | | полірування тощо) | | | | | | | додатково: | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час склеювання і | | | | | | | зварювання моделей з | | | | | | |вініпласту, органічного | | | | | | | скла клеями на основі | | | | | | | дихлоретану із | | | | | | | застосуванням | | | | | | | повітрозварювального | | | | | | | пістолету, пресового | | | | | | | обладнання додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжОМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОаМи | 1 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 17 | 7241.1 |Монтажник |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електроустаткування |Берет бавовняний |З | 12 | | | |літальних апаратів |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час паяння та | | | | | | |ізоляції електроджгутів | | | | | | | з перевіркою опору | | | | | | | ізоляції додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |Яж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20СмМи | 36 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 18 | 7242.1 |Монтажник радіо- та |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |спеціального |Берет бавовняний |З | 12 | | | |устаткування |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | |літальних апаратів |Рукавички спилкові |Ми | 2 | | | | | Під час різання, | | | | | | | очищення, відпалювання | | | | | | | і лудіння проводів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТвМи | 4 | | | | | Під час обмотування | | | | | | | електроджгутів | | | | | | | ізоляційними | | | | | | |матеріалами, промивання | | | | | | |і просочування деталей і| | | | | | | приладів додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОаМи | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20Ми | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |ТхпМи | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 19 | 7242.2 |Монтажник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |тензорезисторів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | | Під час підготовки | | | | | | | поверхонь конструкцій | | | | | | | (зачистка, промивання, | | | | | | | знежирювання, паяння, | | | | | | | нанесення лакового | | | | | | | підшару вологостійкого | | | | | | | покриття) додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжОВн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОаВн | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 20 | 8211.2 |Оператор клепальних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |автоматів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 21 | 8211.2 |Оператор лазерної |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |голографічної |Берет бавовняний |З | 12 | | | |установки |Фартух прогумований з |Эм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |Ми | 2 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |протилазерні | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эв |Чергові | | | | |Калоші діелектричні |Эв |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 22 | 8211.2 |Оператор |Комбінезон бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | |трубообтискних |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | |верстатів |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 23 | 8211.2 |Оператор установок |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |виготовлення |Берет бавовняний |З | 12 | | | |стільникових пакетів |Напівчеревики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | | Під час знежирення | | | | | | | фольги, нанесення | | | | | | | клейових смуг, | | | | | | | пробивання дренажних | | | | | | | отворів, розрізання | | | | | | | фольги та заливання в | | | | | | | установку клею | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ВнЯж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |МиЯжВн | 2 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 24 | 7211.2 |Піскозліплювальник |Комбінезон бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМиСм | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з приготування клею на | | | | | | |основі епоксидної смоли,| | | | | | | суміші | | | | | | | фенолформальдегідної | | | | | | |смоли з гасом додатково:| | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжНм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжНмМи | 1 | | | | |Нарукавники прогумовані |ЯжНмМи | 4 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 25 | 8211.2 |Полірувальник лопаток|Комбінезон бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |МиПм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 2 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 26 | 3132 |Радист- |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |радіолокаторник |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | | Під час виконання | | | | | | | паяльних робіт | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух клейончатий з |ЯжНм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | |Нарукавники бавовняні |Ми | 6 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | Під час усунення | | | | | | | дефектів в умовах | | | | | | | випробувальних станцій | | | | | | |(аеродромів) додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20МиСм | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 27 | 7243.1 |Радіомеханік з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |ремонту |Берет бавовняний |З | 12 | | | |радіоелектронного |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | |устаткування |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Під час паяння | | | | | | | радіодеталей, | | | | | | | мікромодульних схем | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух клейончатий з |ЯжНм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |ЯжМи | 1 | | | | |Нарукавники бавовняні |ЗМи | 6 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | |у зонах електромагнітних| | | | | | |випромінювань додатково:| | | | | | |Халат |Эм | 24 | | | | |Окуляри спеціальні | |До зносу| | | | |захисні | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20 | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 28 | 7232.2 |Регулювальник- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |настроювач тренажерів|Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | |в умовах випробувальних | | | | | | | станцій (аеродромів) | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20 | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 29 | 7214.1 |Розмітник плазовий |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | |Наколінники повстяні |Ми | 6 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 30 | 8284.2 |Складальник виробів |Комбінезон бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | |із склопластиків |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | 8284.2 |Слюсар-складальник |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | |виробів з органічного|Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | |скла |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | 8232.2 |Оброблювач виробів із|Респіратор | |До зносу| | | |пластмас |газопилозахисний | | | | | | | Під час гарячого | | | | | | |штампування, формування,| | | | | | | відпалювання і | | | | | | |нормалізації деталей із| | | | | | | органічного скла | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 2 | | | | | Під час склеювання, | | | | | | | напилювання, | | | | | | | герметизації, | | | | | | | полірування, | | | | | | | випробування на | | | | | | |герметичність додатково:| | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОа | 2 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 31 | 8284.2 |Складальник-клеїльник|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |конструкцій |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 9 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 2 | | | | | Під час нанесення | | | | | | | спеціальних клеїв на | | | | | | | поверхні деталей, | | | | | | | конструкцій пензлями | | | | | | | (щітками), методами | | | | | | | пневморозпилення, | | | | | | | занурення та в | | | | | | | електростатичному полі | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжОМи | 3 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОаМи | 1 | | | | |Нарукавники прогумовані |ЯжОаМи | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 32 | 8284.2 |Складальник- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |клепальник |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час знежирювання, | | | | | | |накладання ущільнювачів | | | | | | | тощо додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |НмО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |МиОа | 1 | | | | | Під час застосування | | | | | | | пневмоінструменту, | | | | | | | фіксаторів, | | | | | | | обтискувачів для | | | | | | | клепання додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |МиМв | 0,5 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Щиток захисний для | |До зносу| | | | |обличчя | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 33 | 7232.1 |Слюсар з |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |аерогідродинамічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |випробувань |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | | Під час випробування | | | | | | | моделей агрегатів | | | | | | | літальних апаратів на | | | | | | | стендах, в | | | | | | |аеродинамічних трубах, у| | | | | | | гідроканалі додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ВнНл |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шолом шкіряний |Тнв | 36 | | | | |Шкарпетки з вовни |ТнМи | 3 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20Ми | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 34 | 7136.2 |Слюсар з виготовлення|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |й ремонту |Берет бавовняний |З | 12 | | | |трубопроводів |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички нітрильні |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Під час наповнення труб | | | | | | | піском, каніфоллю, | | | | | | | вигинання їх з | | | | | | | підігрівом додадково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТвМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТвМи | 1 | | | | |Під час пневматичного і | | | | | | | гідравлічного | | | | | | | випробування | | | | | | | трубопроводів, шлангів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |Вн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ВуМи | 1 | | | | |Чоботи гумові |ВМи | 12 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 35 | 7232.2 |Слюсар з виготовлення|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |та доведення деталей |Берет бавовняний |З | 12 | | | |літальних апаратів |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Під час виконання | | | | | | |операцій з використанням| | | | | | | спеціальних верстатів | | | | | | | (згинання, виколотка, | | | | | | | правка, доводка) | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Каска захисна | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з нагрівом деталей | | | | | | | (заготовок) газовими | | | | | | | пальниками та іншими | | | | | | | приладами додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 1 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 36 | 7232.2 |Слюсар з ремонту |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |авіадвигунів |Берет бавовняний |З | 12 | | | 7232.2 |Слюсар з ремонту |Черевики шкіряні |ЗМиМун200 | 12 | | | |агрегатів |Рукавички бавовняні |Ми | 0,5 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час застосування | | | | | | |абразивних інструментів,| | | | | | | наждачних порошків, | | | | | | | паст для притирки і | | | | | | | доводки додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ПмНм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з нітрильним |МиПмНм | 1 | | | | |покриттям | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | | Під час промивання, | | | | | | | змазування деталей, | | | | | | | випробування агрегатів | | | | | | | електрогідравлічним | | | | | | | способом додатково: | | | | | | |Чоботи гумові |В | 18 | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Боти діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час ремонту | | | | | | | авіадвигунів | | | | | | |(агрегатів), які мають у| | | | | | |складі своєї конструкції| | | | | | | джерела іонізуючого | | | | | | | випромінювання: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗРзМи | 6 | | | | |Берет бавовняний |ЗРз | 6 | | | | |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | | |Фартух з нагрудником з |Рз |Черговий| | | | |просвинцьованої гуми | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові формові |Рз |Чергові |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »