Про затвердження складу Конкурсної комісії та Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення [...]
Нацком.енергетики, ком.послуг; Наказ, Склад колегіального органу, Порядок [...] від 25.03.201581
Документ vn081874-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.01.2017, підстава vn10-874-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

НАКАЗ

25.03.2015  № 81

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 10-а від 17.01.2017}

Про затвердження складу Конкурсної комісії та Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 184 від 16.06.2015
№ 318 від 23.11.2015
№ 20 від 11.02.2016}

Відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, з метою залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів, вирішення питань просування по службі державних службовців Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугта формування дієздатного кадрового потенціалу, НАКАЗУЮ:

1. Утворити конкурсну комісію для заміщення вакантних посад в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг(додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Комісії

Д. ВовкДодаток 1
до наказу НКРЕКП
25.03.2015  № 81

СКЛАД
конкурсної комісії для заміщення вакантних посад державних службовців Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Голова конкурсної комісії:

Тарасюк В.В., член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Заступники Голови конкурсної комісії:

Циганенко Б.В., член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Машляківський Р.Л., член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Члени комісії:

Директор Юридичного департаменту

Директор Департаменту ліцензійного контролю

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Начальник Управління роботи з персоналом

Начальник відділу проходження державної служби Управління роботи з персоналом

Голова профспілкового комітету НКРЕКП (за згодою)

Секретар конкурсної комісії:

Гома М.С., головний спеціаліст відділу забезпечення проходження державної служби Управління роботи з персоналом

У разі відсутності з поважних причин членів конкурсної комісії для заміщення вакантних посад державних службовців Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, участь в засіданні Конкурсної комісії на правах її членів беруть заступники керівників структурних підрозділів або інші працівники за розподілом обов’язків.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 318 від 23.11.2015, № 20 від 11.02.2016}

Начальник
Управління роботи
з персоналомА. Копилова


Додаток 2
до наказу НКРЕКП
25.03.2015  № 81

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

{У тексті Порядку слова «засади запобігання і протидії корупції» замінено словами «запобігання корупції» згідно з Наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 184 від 16.06.2015}

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Порядок) визначає організаційні засади перевірки знань кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України від 08.07.2011 № 164, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668.

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП.

1.3. Іспит проводиться Конкурсною комісією для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП (далі - Конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови Конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється Управлінням роботи персоналом з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту. Остаточне рішення приймає Конкурсна комісія.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, а також єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції", а також законодавства з врахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕКП та структурних підрозділів.

1.7. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних засобах масової інформації для ознайомлення учасниками конкурсу.

1.8. Екзаменаційні білети складаються за формою, наведеною у додатку 1, та затверджуються головою Конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України "Про державну службу", Закону України "Про запобігання корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕКП та його структурних підрозділів - всього 5 питань.

Перелік питань на перевірку знання законодавства при проведенні іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП наведено у додатку 2.

1.9. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.10. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.11. Управління роботи з персоналом за погодженням з головою Конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце, дату і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад державних службовців.

2.2. Секретар Конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар Конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. Спірні питання, у разі виникнення, мають бути розв'язані головою Конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів Конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. Під час підготовки відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система за відповідь на кожне окреме питання екзаменаційного білета.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України "Про державну службу" і "Прозапобігання корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕКП та його структурних підрозділів.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕКП та його структурних підрозділів.

Три баливи ставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами Конкурсної комісії. Члени Конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3.

4.4 Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами Конкурсної комісії в Управлінні роботи з персоналом.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що становить не менше ніж 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена за надання відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані Конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень Конкурсної комісії.

Начальник
Управління роботи
з персоналомА. Копилова


Додаток 1
до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців
у НКРЕКП

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії НКРЕКП
________________ (ініціали, прізвище)
           (підпис)

__________________ 2015 р

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".

4 - 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕКП та її структурних підрозділів.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 184 від 16.06.2015}Додаток 2
до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців
у НКРЕКП

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання законодавства при проведенні іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП

I. Питання на перевірку знання Конституції України.

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50).

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

{Розділ III в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 184 від 16.06.2015}

IV. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕКП.

1.Основні завдання НКРЕКП (п. 3 Положення про НКРЕКП).

2. Вимоги до звернення громадянина. Термін розгляду звернень громадян (статті 5, 20 Закону України "Про звернення громадян").

3. Права НКРЕКП відповідно до Положення (пункт 6 Положення про НКРЕКП).

4. Повноваження Голови НКРЕКП відповідно до Положення (пункт 10 Положення про НКРЕКП).

5. Рішення НКРЕКП (пункт 13 Положення про НКРЕКП).

6. Статус НКРЕКП (пункти 1, 9 Положення про НКРЕКП).

7. Повноваження НКРЕКП у сфері контролю (підпункт 11 пункту 4 Положення про НКРЕКП).

8. Законодавство України про природні монополії (стаття 3 Закону України "Про природні монополії").

9. Державна політика в електроенергетиці (стаття 5 Закону України "Про електроенергетику").

10. Відкритість діяльності комісій (стаття 15-1 Закону України "Про природні монополії").

11. Фінансування діяльності комісій природніх монополій (стаття 16 Закону України "Про природні монополії").

12. Відповідальність суб’єктів природніх монополій, їх посадових осіб та органів, які регулюють їх діяльність (статті 17, 18 Закону України "Про природні монополії").

13. Ліцензування діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (стаття 7 Закону України "Про природні монополії").

14. Правила і порядки, які розробляє і затверджує НКРЕКП (підпункт 5 пункту 4 Положення про НКРЕКП).

15. Тарифи та ціни, які установлює НКРЕКП (підпункт 7 пункту 4 Положення про НКРЕКП).

16. Повноваження НКРЕКП з метою організації своєї діяльності (пункт 5 Положення про НКРЕКП).

17. Визначення поняття "тарифи на комунальні послуги" (стаття 1 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг").

V. Питання на перевірку знання специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу НКРЕКП

Посади радника, помічника

1. Терміни розгляду звернень громадян (стаття 20 Закону України "Про звернення громадян").

2. Особистий прийом громадян (стаття 22 Закону України "Про звернення громадян").

3. Обов’язкові додатки до проекту акта Кабінету Міністрів (параграф 50 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950).

4. Публічна інформація з обмеженим доступом (стаття 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації").

5. Строк розгляду запитів на інформацію (стаття 20 Закону України"Про доступ до публічної інформації").

6. Таємна та конфіденційна інформація (статті 7, 8 Закону України "Про доступ до публічної інформації").

7. Основні завдання Кабінету Міністрів України (стаття 2 Закону України "Про Кабінет Міністрів України").

8. Види інформації за змістом (стаття 10 Закону України "Про інформацію").

9. Порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності (Указ Президента України від 10.06.1997 № 503/97 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності").

10. Оформлення реквізитів документів (Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242).

11. Організація контролю за виконанням документів в органах влади (Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242).

12. Порядок проведення нарад (апаратні, оперативні, міжвідомчі) (пп. 7.1.-7.11. Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений наказом НКРЕКП від 17.09.2014 № 3).

13. Основні положення Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений наказом НКРЕКП від 17.09.2014 № 3).

14. Поняття "втрата чинності нормативно-правового акта (окремих його положень)" та "скасування нормативно-правового акта" (пункт 1.4. Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2005 № 34/5).

15. Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України (Правила підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870).

Департамент стратегічного розвитку та планування

1. Повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо здійснення міжнародної діяльності (Указ Президента України від 10.09.2014 № 715/2014).

2. Завдання Енергетичного Співтовариства (Стаття 3 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства)

3. Участь України в Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства (Закон України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства", стаття 3 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства).

4. Основні засади співробітництва між Україною та ЄС в сфері енергетики (Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами, стаття 61).

5. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питання (пункт 6 Порядку денного асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію від 24.06.2013).

6. Основні поняття міжнародної технічної допомоги (міжнародна технічна допомога, беніфеціар, донор, програма, проект) (пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153).

7. Питання здійснення зовнішніх зносин національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних монополій (Указ Президента України від 08 травня 2012 року № 306).

8. Управління та розвиток об’єднаної енергетичної системи України (стаття 14 Закону України "Про електроенергетику").

9. Оптовий ринок електричної енергії України (стаття 15 Закону України "Про електроенергетику").

10. Правові основи функціонування ринку електричної енергії (стаття 2 Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України").

11. Державне регулювання на ринку електричної енергії (стаття 27 Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України").

12. Державне регулювання на ринку природного газу (стаття 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу").

13. Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання (стаття 6 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання").

14. Принципи державної політики у сфері теплопостачання (стаття 6 Закону України "Про теплопостачання").

15. Засоби регуляторного впливу на діяльність суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках (стаття 5 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг").

Департамент ліцензійного контролю

1. Дати визначення терміну "комунальні послуги"? (стаття 1 Закону України "Про житлово-комунальні послуги").

2. Що таке державний нагляд (контроль)? (стаття 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

3. Які здійснюються заходи державного нагляду (контролю)? (стаття 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

4. Основними принципами державного нагляду (контролю) є? (стаття 3 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

5. Підстави та строки проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання у сфері комунальних послуг? (статті 5, 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

6. Дати визначення терміну "природна монополія", "суб'єкт природної монополії" в сфері комунального господарства? (стаття 1 Закону України "Про природні монополії", стаття 1 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг").

7. Дати визначення терміну "суміжний ринок" та "суб'єкт господарювання на суміжному" ринку в сфері комунального господарства? (стаття 1 Закону України "Про природні монополії", стаття 1 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг").

8. Види діяльності в сфері комунальних послуг відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"? (стаття 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

9. Дати визначення "поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами"? (стаття 1 Закону України "Про теплопостачання").

10. Які контрольні функції здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг? (пункт 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014).

11. Надати визначення терміну державний нагляд (контроль)? (стаття 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

12. Які основні принципи державного нагляду (контролю)? (стаття 3 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

13. Які розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю)? (стаття 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

14. Контроль у сфері ліцензування (стаття 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

15. Анулювання ліцензії (стаття 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

16. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування (ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", стаття 4).

17. Відповідальність посадових осіб органу державного нагляду (контролю) (стаття 9 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

Управління роздрібного ринку електричної енергії

1. Особливості регулювання відносин в електроенергетиці (стаття 4 Закону України «Про електроенергетику»).

2. Принципи державної політики в електроенергетиці (стаття 5 Закону України «Про електроенергетику»).

3. Основні завдання та повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (стаття 12 Закону України «Про електроенергетику»).

4. Врегулювання відносин між побутовим споживачем електричної енергії та енергопостачальником, які пов'язані з продажем та обліком електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та розрахунками за неї (частина шоста статті 15 Закону України «Про електроенергетику», Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 27.02.2014 № 170).

5. На підставі якого документу споживач може користуватися електричною енергією (частина перша статті 26 Закону України «Про електроенергетику», стаття 1.6 Правил користування електричною енергією, стаття 3 Правил користування електричною енергією для населення).

6. Права постачальників електричної енергії за регульованим тарифом (стаття 24 Закону України «Про електроенергетику», пункт 8.1 Правил користування електричною енергією, пункт 37 Правил користування електричною енергією для населення).

7. Обов'язки постачальника електричної енергії за регульованим тарифом (стаття 24 Закону України «Про електроенергетику», пункт 8.2 Правил користування електричною енергією, пункт 38 Правил користування електричною енергією для населення).

8. Відповідальність постачальника електричної енергії за регульованим тарифом (стаття 24 Закон України «Про електроенергетику», пункти 8.3–8.6 Правила користування електричною енергією, пункти 43-47 Правил користування електричною енергією для населення).

9. Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом (пункти 9.1–9.5 Правила користування електричною енергією).

10. Права, обов'язки та відповідальність електропередавальної організації (пункти 11.1–11.5 Правил користування електричною енергією).

11. Права споживачів електричної енергії (стаття 25 Закону України «Про електроенергетику», пункт 10.1 Правил користування електричною енергією, пункт 41 Правил користування електричною енергією для населення)

12. Обов’язки споживачів електричної енергії (стаття 26 Закону України «Про електроенергетику», пункти 10.2-10.6 Правил користування електричною енергією, стаття 42 Правил користування електричною енергією для населення).

13. Відповідальність споживачів електричної енергії (стаття 26 Закону України «Про електроенергетику», пункти 10.7-10.9 Правил користування електричною енергією, стаття 48 Правил користування електричною енергією для населення).

14. Порядок оформлення претензій у разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої внаслідок дій або бездіяльності енергопостачальника виходять за межі показників, визначених у договорі на постачання/користування електричної енергії (пункт 6.47 Правил користування електричною енергією, пункти 49-52 Правил користування електричною енергією для населення).

15. Порядок визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією або Правил користування електричною енергією для населення (Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »