Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96 (Розділи Б.1 - Б.8, В.1 - В.5)
Держстандарт України; Класифікатор від 29.02.199689
Документ vb089217-96, поточна редакція — Редакція від 01.05.2008, підстава va018609-08
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
наступна сторінка »  

           ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО
і введено в дію наказом
Держстандарту України
29.02.1996 N 89

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
Класифікатор відходів
ДК 005-96
Розділи Б.1 - Б.8, В.1 - В.5
(Розділи А.1 - А.20 див. ( v0089217-96 ),
розділи А.21 - А.30 див. ( va089217-96 )
{ Зміни до Абеткового покажчика див. в Документі Державного
комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації
N 252 ( v0252565-00 ) від 30.03.2000
Наказі Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
N 18 ( va018609-08 ) від 22.01.2008 }

РОЗДІЛ Б
ВІДХОДИ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ
Б.1 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА І РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА ВОДИ ГАРЯЧОЇ
(група 40)

До групи 40 включено відходи, що утворюються в процесі
виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та води
гарячої. Цю діяльність класифіковано в розділі 40 КВЕД
( v0441217-96).
До групи 40 належить класифікаційне угруповання: - відходи виробництва і розподілу енергії електричної, газу,
пари та води гарячої (401).

------------------------------------------------------------------ | КОД | Назва класифікаційного угруповання | |-------------+--------------------------------------------------| |40 |ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА І РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ | | |ЕЛЕКТРИЧНОЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА ВОДИ ГАРЯЧОЇ | |-------------+--------------------------------------------------| |401 |Відходи виробництва і розподілу енергії | | |електричної, газу, пари та води гарячої | |-------------+--------------------------------------------------| |4010 |Відходи виробництва і розподілу енергії | | |електричної, газу, пари та води гарячої | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.1 |Відходи вхідних компонентів (енергоносіїв, | | |матеріалів тощо), які використовують в енергетиці | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.1.1 |Відходи сировини, яку використовують в енергетиці | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.1.1.01 |Вугілля кам'яне, не придатне для використання, яке| | |потребує додаткового оброблення чи збагачення | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.1.1.02 |Сировина, яку використовують в енергетиці, інша, | | |не придатна для використання | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.1.2 |Відходи матеріалів допоміжних і речовин, які | | |використовують в енергетиці | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.1.2.01 |Глини фільтрувальні зіпсовані, забруднені або | | |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути | | |використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.1.2.02 |Каталізатори, що містять дорогоцінні метали, | | |зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх | | |залишки, які не можуть бути використані за | | |призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.1.2.03 |Каталізатори чи інгібітори інші, зіпсовані, | | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | | |не можуть бути використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.1.2.04 |Кислоти, які застосовують в енергетиці, зіпсовані,| | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | | |не можуть бути використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.1.2.05 |Луги, які застосовують в енергетиці, зіпсовані, | | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | | |не можуть бути використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.1.2.06 |Поверхнево-активні речовини, які застосовують в | | |енергетиці, зіпсовані, забруднені або | | |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути | | |використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.1.2.07 |Речовини та матеріали інші, які застосовують в | | |енергетиці, зіпсовані, забруднені або | | |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути | | |використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2 |Відходи виробничо-технологічні, що утворюються під| | |час функціонування енергетичних станцій та | | |установок інших, що працюють за принципом згоряння| |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.1 |Відходи механооброблення, у т. ч. гідрооброблення,| | |під час функціонування енергетичних станцій | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.1.01 |Відходи очищення вугілля, торфу, сланців | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.1.02 |Шлам, що утворюється від очищення газу природного,| | |який містить сполуки ртуті | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.1.03 |Шлам, що утворюється від очищення газу природного,| | |який містить сполуки сірки | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.3 |Відходи від процесів фізико-хімічного оброблення | | |під час функціонування енергетичних станцій | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.3.01 |Відходи тверді, одержані від процесів знесолення | | |води | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.3.02 |Шлам, що утворюється від процесів знесолення води | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.3.03 |Залишки тверді реакцій на кальцієвій основі від | | |процесу десульфуризації газів топкових | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.3.04 |Відходи тверді процесу очищення газів топкових | | |інші | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.3.05 |Шлам на кальцієвій основі від процесу | | |десульфуризації газів топкових | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.3.06 |Шлами, що утворюються від процесу очищення газу, | | |інші | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.3.07 |Відходи десульфуризації нафтопродуктів, що містять| | |сполуки сірки (в процесі виробництва енергії | | |електричної) | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.3.08 |Вміст масло-, водовідокремлювачів | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.4 |Відходи від процесів хімічного оброблення під час | | |функціонування енергетичних станцій | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.4.01 |Кислота сірчана відпрацьована | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.4.02 |Каталізатори відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.4.03 |Кислоти, які застосовують в енергетиці, інші | | |відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.4.04 |Поверхнево-активні речовини, які застосовують в | | |енергетиці, відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.8 |Відходи від процесів згоряння під час | | |функціонування енергетичних станцій | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.8.01 |Шлак паливний | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.8.02 |Пил зольний вугільний | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.8.03 |Пил зольний торф'яний | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.8.04 |Пил зольний нафтопродуктів | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.9 |Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені | | |іншим способом, або відходи від комбінованих | | |процесів | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.9.01 |Футерування та вогнетриви відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.9.02 |Масла трансформаторні відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.9.03 |Шлами, що утворюються під час очищення | | |опріснювачів води | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.9.04 |Шлами водні, що утворюються під час очищення | | |котлів парових | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.9.05 |Засоби фільтрувальні відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.9.06 |Нафтошлами (в процесі виробництва енергії | | |електричної) | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.9.07 |Шлами, що не містять нафтопродуктів | | |(в процесі виробництва енергії електричної) | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.9.08 |Відходи тверді, що не містять нафтопродуктів | | |(в процесі виробництва енергії електричної) | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.9.09 |Осади від очищення резервуарів | | |(в процесі виробництва енергії електричної) | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.9.10 |Паливо ядерне та елементи тепловидільні ядерних | | |реакторів, відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.9.11 |Джерела первинних і вторинних іонізівних | | |випромінювань інші, відпрацьовані або зіпсовані, | | |які потребують видалення | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.2.9.12 |Відходи від технологічних процесів виробництва | | |і розподілу енергії електричної, газу, пари та | | |гарячої води, не позначені іншим способом | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.3 |Відходи виробництва і розподілу енергії | | |електричної, газу, пари та води гарячої кінцеві | | |(енергетичні) | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.3.1 |Енергія електрична, газ, пара та вода гаряча, які | | |не можуть бути використані за призначенням або | | |повинні бути ізольовані чи видалені | |-------------+--------------------------------------------------| |4010.3.1.01 |Енергія електрична, газ, пара та вода гаряча, які | | |не можуть бути використані за призначенням або | | |повинні бути ізольовані чи видалені | |-------------+--------------------------------------------------| |4019 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| | |виробництва і розподілу енергії електричної, газу,| | |пари та води гарячої, які надаються за місцем | | |утворення відходів | |-------------+--------------------------------------------------| |4019.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами | | |виробництва і розподілу енергії електричної, газу,| | |пари та води гарячої | |-------------+--------------------------------------------------| |4019.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | | |виробництва і розподілу енергії електричної, газу,| | |пари та води гарячої | ------------------------------------------------------------------

Б.2 ВІДХОДИ, ОДЕРЖАНІ ВІД ДОБУВАННЯ,
ОЧИЩЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ВОДИ
(група 41)

До групи 41 включено відходи, що утворюються під час
добування, очищення та розподілу води. Цю діяльність класифіковано
в розділі 41 КВЕД ( v0441217-96 ).
До групи 41 належить класифікаційне угруповання: - відходи, одержані від добування, очищення та розподілу води
(410).
------------------------------------------------------------------ | КОД | Назва класифікаційного угруповання | |-------------+--------------------------------------------------| |41 |ВІДХОДИ, ОДЕРЖАНІ ВІД ДОБУВАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА | | |РОЗПОДІЛУ ВОДИ | |-------------+--------------------------------------------------| |410 |Відходи, одержані від добування, очищення та | | |розподілу води | |-------------+--------------------------------------------------| |4101 |Відходи, одержані від добування, очищення та | | |розподілу води | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.1 |Відходи вхідних компонентів, які застосовують під | | |час добування, очищення та розподілу води | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.1.1 |Відходи матеріалів основних і речовин, які | | |застосовують для знезараження та очищення води | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.1.2 |Відходи матеріалів допоміжних і речовин, які | | |застосовують під час добування, очищення та | | |розподілу води | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.1.3 |Відходи напівфабрикатів та виробів | | |комплектувальних, які застосовують під час | | |добування, очищення та розподілу води | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.2 |Відходи виробничо-технологічні, що утворюються під| | |час приготування води питної чи технічної | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.2.9 |Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені | | |іншим способом, або відходи від комбінованих | | |процесів приготування води питної чи технічної | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.2.9.01 |Відходи тверді первинного фільтрування та | | |просіювання, у т. ч. солі важких металів | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.2.9.02 |Шлам, що утворюється від освітлення води | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.2.9.03 |Шлам, що утворюється у процесі декарбонування, | | |дезодорації, дезактивації води | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.2.9.04 |Вугілля активоване зіпсоване або відпрацьоване | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.2.9.05 |Смоли іонообмінні сатуровані зіпсовані або | | |відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.2.9.06 |Розчини, одержані від регенерування іонообмінників| |-------------+--------------------------------------------------| |4101.2.9.07 |Шлам, що утворюється від регенерування | | |іонообмінників | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.2.9.08 |Грязі мінеральні, одержані з вод мінеральних | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.2.9.09 |Солі та сполуки соляні, одержані з вод мінеральних| |-------------+--------------------------------------------------| |4101.2.9.10 |Осади, одержані з вод мінеральних | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.2.9.11 |Продукти побічні використання вод мінеральних інші| |-------------+--------------------------------------------------| |4101.3 |Відходи кінцевої продукції добування, очищення та | | |розподілу води | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.3.1 |Продукція добування, очищення та розподілу води | | |бракована | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.3.1.01 |Вода питна некондиційна | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.3.1.02 |Вода технічна некондиційна | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.3.2 |Продукція добування, очищення та розподілу води, | | |забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими | | |(небезпечними) технічними чи біологічними | | |речовинами, чи речовинами, концентрація яких | | |перевищує граничні норми | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.3.2.01 |Вода питна, забруднена радіонуклідами та (або) | | |шкідливими (небезпечними) технічними чи | | |біологічними речовинами, чи речовинами, | | |концентрація яких перевищує граничні норми | |-------------+--------------------------------------------------| |4101.3.2.02 |Вода технічна, забруднена радіонуклідами та (або) | | |шкідливими (небезпечними) технічними чи | | |біологічними речовинами, чи речовинами, | | |концентрація яких перевищує граничні норми | |-------------+--------------------------------------------------| |4109 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| | |від добування, очищення та розподілу води, які | | |надаються за місцем утворення відходів | |-------------+--------------------------------------------------| |4109.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами від| | |добування, очищення та розподілу води | |-------------+--------------------------------------------------| |4109.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | | |від добування, очищення та розподілу води | ------------------------------------------------------------------

Б.3 ВІДХОДИ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЗНЕСЕННЯ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ВІДХОДИ, УТВОРЮВАНІ ВНАСЛІДОК
ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ (АВАРІЙ), ПРИРОДНИХ
КАТАСТРОФ ТА ЯВИЩ (група 45)

До групи 45 включено відходи, що утворюються під час
будівельних робіт, знесення будівель і споруд, а також відходи,
які утворилися внаслідок техногенних катастроф (аварій), природних
катастроф та явищ. Цю діяльність класифіковано в розділі 45 КВЕД
( v0441217-96 ).
До групи 45 належать такі класифікаційні угруповання: - відходи будівельних робіт, знесення та ремонту будівель і
споруд (451); - відходи, які утворилися внаслідок техногенних катастроф
(аварій), природних катастроф та явищ (459).

------------------------------------------------------------------ | КОД | Назва класифікаційного угруповання | |-------------+--------------------------------------------------| |45 |ВІДХОДИ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЗНЕСЕННЯ БУДІВЕЛЬ І | | |СПОРУД ТА ВІДХОДИ, УТВОРЮВАНІ ВНАСЛІДОК | | |ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ (АВАРІЙ), ПРИРОДНИХ | | |КАТАСТРОФ ТА ЯВИЩ | |-------------+--------------------------------------------------| |451 |Відходи будівельних робіт, знесення та ремонту | | |будівель і споруд | |-------------+--------------------------------------------------| |4510 |Відходи будівельних робіт, знесення та ремонту | | |будівель і споруд | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1 |Відходи вхідних компонентів, які використовують у | | |будівництві | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.1 |Відходи матеріалів основних та речовин, які | | |використовують у будівництві | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.1.01 |Гравій, щебінь, пісок, мука доломітова, | | |заповнювачі, гіпсоцементи, мастика | | |гідроізоляційна, речовини зв'язувальні зіпсовані, | | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | | |не можуть бути використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.2 |Відходи матеріалів допоміжних та речовин, які | | |використовують у будівництві | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.2.01 |Емульсії дорожні зіпсовані, забруднені або | | |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути | | |використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.2.02 |Матеріали зв'язувальні органічні зіпсовані, | | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | | |не можуть бути використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.3 |Відходи напівфабрикатів та виробів | | |комплектувальних, які використовують у будівництві| |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.3.01 |Вироби стінові бетонні, стовпи, черепиця бетонна | | |зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не| | |можуть бути використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.3.02 |Бій цегли, матеріалів стінових кам'яних | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.3.03 |Бій плитки облицювальної, покриттів дахових та | | |виробів з кераміки | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.3.04 |Суміш матеріалів будівельних та виробів на | | |гіпсовій основі | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.3.05 |Матеріали та вироби будівельні з вмістом азбесту | | |зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не| | |можуть бути використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.3.06 |Вироби з деревини зіпсовані, забруднені або | | |неідентифіковані, залишки та стружка з деревини, у| | |т. ч. від щитів дерев'яних для підлоги чи паркету,| | |які не можуть бути використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.3.07 |Бій матеріалів та виробів скляних | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.3.08 |Матеріали та вироби з пластмас зіпсовані, | | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | | |не можуть бути використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.3.09 |Лінолеум зіпсований, забруднений або | | |неідентифікований, його залишки, які не можуть | | |бути використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.3.10 |Матеріали та вироби будівельні ізоляційні, у т. ч.| | |картони, полотна, мати, плити, зіпсовані, | | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | | |не можуть бути використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.1.3.11 |Матеріали та вироби з вогнетривів зіпсовані, | | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | | |не можуть бути використані за призначенням | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.2 |Відходи виробничо-технологічні, які утворюються в | | |будівництві | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.2.9 |Відходи виробничо-технологічні, які утворюються в | | |будівництві інші, не позначені іншим способом, або| | |відходи від комбінованих процесів | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.2.9.01 |Грунт вийнятий | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.2.9.02 |Суміш грунту та каміння | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.2.9.03 |Залишки асфальту та суміші асфальтобетонної з | | |вмістом дьогтю | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.2.9.04 |Залишки асфальту та суміші асфальтобетонної без | | |вмісту дьогтю | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.2.9.05 |Залишки дьогтю та продуктів, у складі яких є | | |дьоготь | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.2.9.06 |Конструкції залізобетонні та металеві та деталі із| | |заліза й сталі зіпсовані (пошкоджені) або | | |неідентифіковані | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.2.9.07 |Конструкції та деталі металеві з вмістом алюмінію | | |та його сполук зіпсовані (пошкоджені) або | | |неідентифіковані | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.2.9.08 |Конструкції та деталі металеві з вмістом міді, | | |свинцю, цинку, олова чи металів кольорових інших | | |та їх сполук зіпсовані (пошкоджені) чи забруднені | | |або неідентифіковані | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.2.9.09 |Відходи змішані будівництва та знесення будівель і| | |споруд | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.3 |Відходи кінцевої продукції будівництва | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.3.1 |Продукція бракована | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.3.1.01 |Продукція будівельна (у т. ч. від ремонту будівель| | |і споруд, шляхів, мостів, шляхопроводів тощо) | | |некондиційна | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.3.2 |Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) | | |шкідливими (небезпечними) речовинами | |-------------+--------------------------------------------------| |4510.3.2.01 |Продукція будівельна, забруднена радіонуклідами та| | |(або) шкідливими (небезпечними) речовинами | |-------------+--------------------------------------------------| |4519 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з | | |будівельними відходами, які надаються за місцем | | |утворення відходів | |-------------+--------------------------------------------------| |4519.1 |Послуги щодо поводження з безпечними будівельними | | |відходами | |-------------+--------------------------------------------------| |4519.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними | | |будівельними відходами | |-------------+--------------------------------------------------| |459 |Відходи, які утворилися внаслідок техногенних | | |катастроф (аварій), природних катастроф та явищ | |-------------+--------------------------------------------------| |4590 |Відходи, які утворилися внаслідок техногенних | | |катастроф (аварій), природних катастроф та явищ | |-------------+--------------------------------------------------| |4590.3 |Відходи кінцеві, які утворилися внаслідок | | |техногенних катастроф (аварій), природних | | |катастроф та явищ | |-------------+--------------------------------------------------| |4590.3.1 |Відходи, не забруднені радіонуклідами та (або) | | |шкідливими (небезпечними) речовинами | |-------------+--------------------------------------------------| |4590.3.1.01 |Уламки пошкоджених або знищених будівель і споруд | | |(у т. ч. мостів, тунелів, доріг, трубопроводів), | | |систем комунікацій та енергопостачання, що | | |підлягають розбиранню, обробленню та видаленню | |-------------+--------------------------------------------------| |4590.3.1.02 |Устатковання, обладнання, інструмент та інші | | |засоби, у т. ч. транспортні, зіпсовані | | |(пошкоджені), що підлягають розбиранню, обробленню| | |та видаленню | |-------------+--------------------------------------------------| |4590.3.1.03 |Продукція сільського господарства, промисловості | | |інша, у т. ч. речовини, матеріали, напівфабрикати,| | |вироби, зіпсовані (пошкоджені), що підлягають | | |збиранню, обробленню та видаленню | |-------------+--------------------------------------------------| |4590.3.1.04 |Уламки, пил, суміш гірських та інших порід, | | |сміття, що підлягають збиранню, обробленню та | | |видаленню | |-------------+--------------------------------------------------| |4590.3.1.05 |Маси водні, забруднені нафтопродуктами, хімічними | | |та біоречовинами, що підлягають збиранню, | | |обробленню та видаленню | |-------------+--------------------------------------------------| |4590.3.1.06 |Грунти, забруднені нафтопродуктами, хімічними та | | |біоречовинами, що підлягають збиранню, обробленню | | |та видаленню | |-------------+--------------------------------------------------| |4590.3.1.07 |Тварини здохлі та біомаси інші, що підлягають | | |збиранню, обробленню та видаленню | |-------------+--------------------------------------------------| |4590.3.2 |Відходи, які утворилися від забруднення | | |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) | | |речовинами внаслідок техногенних катастроф | | |(аварій) | |-------------+--------------------------------------------------| |4590.3.2.01 |Уламки пошкоджених або знищених будівель і споруд | | |(у т. ч. мостів, тунелів, доріг, трубопроводів), | | |систем комунікацій та енергопостачання, забруднені| | |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) | | |речовинами внаслідок техногенних катастроф | | |(аварій) | |-------------+--------------------------------------------------| |4590.3.2.02 |Відходи інші, забруднені радіонуклідами та (або) | | |шкідливими (небезпечними) речовинами або які | | |містять джерела іонізівних випромінювань, що | | |підлягають збиранню, обробленню та видаленню | |-------------+--------------------------------------------------| |4599 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з | | |відходами, які утворилися внаслідок техногенних | | |катастроф (аварій), природних катастроф та явищ, | | |які надаються за місцем утворення відходів | |-------------+--------------------------------------------------| |4599.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами, | | |які утворилися внаслідок техногенних катастроф | | |(аварій), природних катастроф та явищ | |-------------+--------------------------------------------------| |4599.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами, | | |які утворилися внаслідок техногенних катастроф | | |(аварій), природних катастроф та явищ | ------------------------------------------------------------------

Б.4 ВІДХОДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
(група 52)

До групи 52 включено відходи, що утворюються в процесі
роздрібної торгівлі всіма видами товарів, у т. ч. сировинними
сільськогосподарськими товарами, продуктами харчовими та напоями,
косметикою, товарами фармацевтичними, приладами побутовими,
машинами, верстатами, обладнанням іншим тощо. Цю діяльність
класифіковано в розділі 52 КВЕД ( v0441217-96 ).
До групи 52 належить класифікаційне угруповання: - відходи роздрібної торгівлі (520).

------------------------------------------------------------------ | КОД | Назва класифікаційного угруповання | |-------------+--------------------------------------------------| |52 |ВІДХОДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ | |-------------+--------------------------------------------------| |520 |Відходи роздрібної торгівлі | |-------------+--------------------------------------------------| |5200 |Відходи роздрібної торгівлі | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.1 |Відходи вхідних компонентів для роздрібної | | |торгівлі | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.1.2 |Відходи матеріалів допоміжних та речовин, які | | |застосовуються в роздрібній торгівлі, крім | | |матеріалів пакувальних | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3 |Відходи кінцеві від роздрібної торгівлі | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1 |Продукти й товари браковані | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.01 |Продукти сировинні сільськогосподарські зіпсовані,| | |забруднені, прострочені чи не марковані | | |відповідним чином | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.02 |Продукти сировинні сільськогосподарські, що | | |містять залишки пестицидів чи інших хімікатів у | | |кількостях, що перевищують установлені норми | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.03 |Продукти харчові зіпсовані, забруднені, | | |прострочені чи не марковані відповідним чином | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.04 |Продукти харчові, що містять шкідливі чи токсичні | | |смакові добавки та (або) фарбники | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.05 |Продукти харчові з підвищеним вмістом натрію | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.06 |Харчування дитяче порошкове прострочене чи не | | |марковане відповідним чином | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.07 |Напої алкогольні, що містять шкідливі домішки, у | | |т. ч. надмірні кількості сивушних масел, | | |альдегіди, спирт метиловий і токсичні інгредієнти | | |(у т. ч. миш'як, свинець, фтор) | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.08 |Текстиль, одяг та взуття зіпсовані чи забруднені | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.09 |Прилади електропобутові, посуд, товари побутові | | |інші зіпсовані чи забруднені | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.10 |Засоби парфумерно-косметичні, що містять шкідливі | | |речовини або не марковані відповідним чином | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.11 |Препарати фармацевтичні та прилади лікарські | | |зіпсовані, забруднені, прострочені, не марковані | | |відповідним чином або з порушеним спеціальним | | |пакованням | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.12 |Препарати фармацевтичні та прилади лікарські, | | |уражені мікроорганізмами | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.13 |Препарати фармацевтичні з вмістом бутилнітрату та | | |його ізомерів | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.14 |Книги, газети, товари канцелярські паперові | | |зіпсовані чи забруднені | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.15 |Продукти сировинні несільськогосподарські | | |зіпсовані чи забруднені | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.16 |Продукти хімічні зіпсовані чи забруднені | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.17 |Машини, верстати, устатковання інше, у т. ч. | | |санітарно-технічне та електричне, зіпсовані чи | | |забруднені | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.18 |Товари промислові інші, не позначені іншим | | |способом, зіпсовані чи забруднені | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.1.19 |Відходи торгівлі та ринків змішані | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.2 |Продукти й товари, забруднені радіонуклідами та | | |(або) шкідливими (небезпечними) речовинами | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.2.01 |Продукти сировинні сільськогосподарські, | | |забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими | | |(небезпечними) речовинами | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.2.02 |Продукти харчові та напої, забруднені | | |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) | | |речовинами | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.2.03 |Текстиль, одяг і взуття, забруднені радіонуклідами| | |та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами | | |радіонуклідами та (або) шкідливими | |-------------+--------------------------------------------------| |5200.3.2.04 |Товари промислові інші, забруднені радіонуклідами | | |та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами | |-------------+--------------------------------------------------| |5209 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| | |роздрібної торгівлі, які надаються за місцем | | |утворення відходів | |-------------+--------------------------------------------------| |5209.1 |Послуги щодо провадження з безпечними відходами | | |роздрібної торгівлі | |-------------+--------------------------------------------------| |5209.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | | |роздрібної торгівлі | ------------------------------------------------------------------

Б.5 ВІДХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОСЛУГАМИ ТРАНСПОРТУ
(група 60)

До групи 60 включено відходи, що утворюються під час надання
послуг транспорту. Цю діяльність класифіковано в розділах 60, 61,
62, 63 КВЕД ( v0441217-96 ).
До групи 60 належить класифікаційне угруповання: - відходи, пов'язані з послугами транспорту (600).

------------------------------------------------------------------ | КОД | Назва класифікаційного угруповання | |-------------+--------------------------------------------------| |60 |ВІДХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОСЛУГАМИ ТРАНСПОРТУ | |-------------+--------------------------------------------------| |600 |Відходи, пов'язані з послугами транспорту | |-------------+--------------------------------------------------| |6000 |Відходи, пов'язані з послугами транспорту | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2 |Відходи виробничо-технологічні, які утворилися під| | |час експлуатації транспортних засобів та | | |перевезень (у т. ч. відходи речовин, матеріалів та| | |інших компонентів) | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8 |Відходи масел технічних | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.01 |Масла гідравлічні, які містять поліхлорований | | |дифеніл чи поліхлорований терефталат, зіпсовані | | |або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.02 |Масла гідравлічні хлоровані інші, що не є | | |емульсіями, зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.03 |Масла гідравлічні нехлоровані, що не є емульсіями,| | |зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.04 |Масла технічні, що є хлорованими емульсіями, | | |зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.05 |Масла технічні, що є нехлорованими емульсіями, | | |зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.06 |Масла гідравлічні, які містять тільки масло | | |мінеральне, зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.07 |Масла гідравлічні інші зіпсовані або відпрацьовані| |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.08 |Масла та мастила моторні, трансмісійні хлоровані | | |зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.09 |Масла та мастила моторні, трансмісійні нехлоровані| | |зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.10 |Масла та мастила моторні, трансмісійні інші | | |зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.11 |Масла ізоляційні та масла теплопередавання, які | | |містять поліхлорований дифеніл чи поліхлорований | | |терефталат, зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.12 |Масла ізоляційні та масла теплопередавання | | |хлоровані інші зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.13 |Масла ізоляційні та масла теплопередавання | | |нехлоровані зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.14 |Масла ізоляційні та масла теплопередавання | | |синтетичні зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.15 |Масла ізоляційні та масла теплопередавання | | |мінеральні зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.16 |Відходи масел трюмних від стічних труб пірса | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.17 |Масла трюмні від судноплавства, зіпсовані або | | |відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.18 |Частинки тверді масло-, водовідокремлювачів | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.19 |Шлам масло-, водовідокремлювачів | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.20 |Шлам масловловлювачів | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.8.21 |Відходи масла, не позначені іншим способом | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9 |Відходи, які утворилися під час експлуатації | | |транспортних засобів та перевезень, не позначені | | |іншим способом або комбіновані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.01 |Каталізатори із вмістом дорогоцінних металів, | | |вилучені з транспортних засобів, зіпсовані або | | |відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.02 |Каталізатори, вилучені з транспортних засобів, | | |інші зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.03 |Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, | | |відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час | | |експлуатації | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.04 |Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.05 |Батареї нікелево-кадмієві зіпсовані або | | |відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.06 |Елементи ртутні сухі зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.07 |Батареї лужні зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.08 |Батареї та акумулятори інші зіпсовані або | | |відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.09 |Електроліт із батарей та акумуляторів | | |відпрацьований | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.10 |Шлам або емульсії опріснювачів | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.11 |Емульсії інші зіпсовані або відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.12 |Залишки очищення резервуарів для морських | | |перевезень, що містять хімічні продукти | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.13 |Залишки очищення резервуарів для морських | | |перевезень, що містять нафтопродукти | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.14 |Залишки очищення резервуарів для перевезень | | |залізничним та автомобільним транспортом, що | | |містять хімічні продукти | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.15 |Залишки очищення резервуарів для перевезень | | |залізничним та автомобільним транспортом, що | | |містять нафтопродукти | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.16 |Залишки очищення резервуарів для зберігання, що | | |містять хімічні продукти | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.17 |Залишки очищення резервуарів для зберігання, що | | |містять нафтопродукти | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.18 |Відходи тверді морських перевезень, які утворилися| | |внаслідок псування, забруднення чи ураження | | |вантажів | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.19 |Нафтопродукти, забруднені під час транспортування | | |по нафтопроводах | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.20 |Продукти інші, забруднені під час транспортування | | |по трубопроводах | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.21 |Відходи перевезень повітряним транспортом | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.2.9.22 |Відходи перевезень, не позначені іншим способом | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.3 |Відходи кінцеві, пов'язані з послугами транспорту | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.3.1 |Продукція бракована, що утворюється під час | | |надання послуг транспорту | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.3.1.01 |Транспортні засоби й транспортувальні комплекти, | | |списані на брухт | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.3.1.02 |Товари, у т. ч. харчові продукти, зіпсовані, | | |забруднені або неідентифіковані внаслідок | | |внутрішніх перевезень | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.3.1.03 |Товари, у т. ч. харчові продукти, зіпсовані, | | |забруднені або неідентифіковані внаслідок | | |транскордонних перевезень | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.3.1.04 |Тара металева, скляна, дерев'яна, текстильна, | | |картонна та паперова, яку використовують під час | | |перевезень, зіпсована, чи відпрацьована, чи | | |забруднена | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.3.1.05 |Канати сталеві відпрацьовані | |-------------+--------------------------------------------------| |6000.3.2 |Транспортні засоби, забруднені радіонуклідами та | | |(або) шкідливими (небезпечними) речовинами, що | | |зняті з експлуатації та потребують знешкодження | |-------------+--------------------------------------------------| |6009 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з | | |відходами, які утворилися під час експлуатації | | |транспортних засобів та перевезень, які надаються | | |за місцем утворення відходів | |-------------+--------------------------------------------------| |6009.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами, | | |які утворилися під час експлуатації транспортних | | |засобів та перевезень | |-------------+--------------------------------------------------| |6009.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами, | | |які утворилися під час експлуатації транспортних | | |засобів та під час перевезень | ------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
наступна сторінка »