Про визнання частково недійсним розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг [...]
Спеціалізовані суди; Ухвала від 19.12.200718/29-а
Документ v18_2805-07, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2007
 

             КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
У Х В А Л А
19.12.2007 N 18/29-а

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії
суддів: головуючого - Куровського С.В., суддів: Кондес Л.О.,
Михальської Ю.Б., при секретарі: Василів О.В., за участю
представників: від позивача - П.В.В., від відповідача - не
з'явився; від відповідача - (...), розглянувши у відкритому
судовому засіданні заяву Товариства з додатковою відповідальністю
"Київське страхове товариство" про роз'яснення порядку виконання
постанови Київського апеляційного господарського суду від
28.11.2006 р. стосовно апеляційної скарги Товариства з додатковою
відповідальністю "Київське страхове товариство" на рішення
господарського суду м. Києва від 05.07.2006 у справі N 18/29-а
(М.О.В.) за позовом Товариства з додатковою відповідальністю
"Київське страхове товариство" до Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України про визнання нечинними та
скасування пунктів розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України, В С Т А Н О В И В:
Постановою господарського суду м. Києва від 05.07.2006 р. в
позові Товариства з додатковою відповідальністю "Київське страхове
товариство" до Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України про визнання нечинними та скасування пунктів
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України було відмовлено.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від
28.11.2007 р., яка була залишена без змін постановою Вищого
адміністративного суду України від 09.10.2007 р., постанова
місцевого господарського суду була скасована і прийнята нова, якою
позов був задоволений в повному обсязі, було: визнано нечинним та
скасовано пункт 4 розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104
( z0019-05 ) "Про затвердження Правил формування, обліку та
розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10 січня 2005 р. за 19/10299; визнано нечинним та скасовано
пункти 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 та 8.6 статті 8 Правил формування,
обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування,
іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 17 грудня 2004 року N 3104; визнано нечинним та скасовано
пункт 9.1 статті 9 Правил формування, обліку та розміщення
страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування
життя, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104;
стягнуто з Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України на користь Товариства з додатковою відповідальністю
"Київське страхове товариство" 85,00 грн. - держмита за подання
позовної заяви, 118 грн. - витрат на інформаційно-технічне
забезпечення судового процесу та 42,50 грн. - держмита за подання
апеляційної скарги.
09.11.2007 р. господарським судом м. Києва був виданий
виконавчий лист на виконання постанови Київського апеляційного
господарського суду від 28.11.2006 р. стосовно стягнення з
відповідача на користь позивача судових витрат. Стосовно виконання
зазначеної постанови в частині визнання нечинними і скасування
пунктів розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України ніяких вказівок від судів не надходило,
в зв'язку з чим ТОВ "Київське страхове товариство" звернулося до
Київського апеляційного господарського суду із заявою про
роз'яснення порядку виконання його постанови.
В судове засідання, яке було призначено на 19.12.2007 р.,
з'явився представник позивача - ТОВ "Київське страхове
товариство". Представники відповідача - Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України в судове засідання не
з'явились. Про день розгляду в судовому засіданні заяви позивача
були повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ) неприбуття у судове засідання
осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає
розглядові заяви про роз'яснення рішення.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ), якщо рішення є незрозумілим, суд,
який його ухвалив, за заявою осіб, які беруть участь у розгляді
справи, або державного виконавця ухвалою роз'яснює своє рішення,
не змінюючи при цьому його змісту. Подання заяви допускається,
якщо рішення ще не виконане або не закінчився строк, протягом
якого воно може бути виконане.
Вислухавши пояснення представника ТОВ "Київське страхове
товариство", оглянувши матеріали справи, колегія суддів Київського
апеляційного господарського суду встановила наступне.
З моменту набрання постановою Київського апеляційного
господарського суду від 28.11.2006 р. по справі N 18/29-А пройшло
більше року, однак відповідачем вказана постанова суду досі не
виконана.
Постанова апеляційної інстанції по справі N 18/29-а, яка
набрала чинності з 28.11.2006 р., на підставі ч. 2 ст. 3 Закону
України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ), є виконавчим
документом, який, згідно з п. 1 ст. 21 цього Закону, може бути
пред'явлений до виконання на протязі 3 років і є обов'язковим для
виконання на всій території України (ст. 124 Конституції України)
( 254к/96-ВР ).
Судова колегія зазначає, при розгляді справи N 18/29-А
апеляційним судом була встановлена незаконність та невідповідність
окремих положень розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104
( z0019-05 ) "Про затвердження Правил формування, обліку та
розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя", в редакції, що діяла на момент прийняття
постанови суду, ст. ст. 8, 19 Конституції України ( 254к/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141), а також
ст. ст. 31, 41 та 42 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради, 1996, N 18, ст. 78, із змінами та
доповненнями, внесеними законами України), тобто законодавчим
актам вищої юридичної сили.
При цьому суд встановив, що видання відповідачем незаконних
положень (пункту 4 розпорядження від 17.12.2004 р. N 3104
( z0019-05 ), пунктів 8.2 - 8.6 статті 8, а також пункту 9.1
статті 9 Правил) спірного нормативного акта є наслідком її
неправомірних дій без відповідних повноважень і поза межами,
наданих йому законодавством компетенцій.
Дослідивши надані суду матеріали, докази, пояснення та доводи
сторін, суд дійшов висновку, що позовними вимогами позивача по
суті були визнання відсутності у відповідача повноважень і
компетенції встановлювати непередбачені законодавством обмеження
та вимоги до видів активів, в яких страховикам дозволено
розміщувати кошти для формування технічних резервів, зокрема
стосовно: - категорій дозволених активів, у яких страховики мають право
розміщувати страхові резерви; - величин та обсягів окремих категорій активів, у яких
страховики мають право розміщувати страхові резерви (грошових
коштів на поточному рахунку; банківських вкладів (депозитів);
валютних вкладень згідно з валютою страхування; нерухомого майна;
акцій, облігацій, іпотечних сертифікатів; цінних паперів, що
емітуються державою; прав вимоги до перестраховиків; інвестицій в
економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів
України; банківських металів; готівки в касі в обсягах лімітів
залишків каси, установлених Національним банком України); - умов, яким повинні відповідати акції та облігації
українських та іноземних емітентів; - умов прийняття для розміщення в них страхових резервів
іпотечних сертифікатів; - рейтингів фінансової надійності перестраховиків -
резидентів та нерезидентів; - до формування страхових резервів, за якими видами
страхування не застосовуються обмеження щодо представлення
технічних резервів правами вимоги до перестраховиків, а також
встановлення вимог до таких перестраховиків; - граничних розмірів активів, що можуть прийматися для
представлення технічних резервів, розміщених в одній юридичній
особі; - видів активів не приймаються для представлення технічних
резервів; - величин активів, що приймаються на покриття технічних
резервів, по відношенню до сумарної величини технічних резервів,
що розраховується відповідно до чинного законодавства на будь-яку
дату; - умов розміщення технічних резервів у перестраховиків -
нерезидентів, що знаходяться у країнах - членах Єдиного
економічного простору та перестраховиків - нерезидентів з інших
країн, ніж країн - членів Єдиного економічного простору
(сторінки 5 - 6 Позовної заяви від 9.12.2005 р., сторінки 2 - 3
Апеляційної скарги від 25.07.2006 р.).
Визнання незаконності дій відповідача, відсутності у нього
відповідних повноважень та компетенції є фактичним задоволенням
позовних вимог по суті, оскільки дається правовий висновок
стосовно дій відповідача по встановленню обмежень прав позивача,
не передбачених законодавством., що дає підстави для подальшої
реалізації цього висновку у конкретних заходах та діях щодо
приведення нормативного акта у відповідність до вимог
законодавства. Визнання нечинними та скасування конкретних
положень нормативного акта є технічною реалізацією задоволення по
суті позовних вимог.
Це знайшло безпосереднє відображення у резолютивній частині
постанови апеляційного суду від 28.11.2006 р. (далі - резолютивна
частина постанови).
1. Апеляційну скаргу задовольнити.
2. Постанову господарського суду м. Києва від 05.07.2006 року
у справі 18/29-А скасувати.
3. Позов Товариства з додатковою відповідальністю "Київське
Страхове Товариство" до Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України про визнання нечинним та скасування
пункту 4 розпорядження Відповідача від 17.12.2004 року N 3104
( z0019-05 ) "Про затвердження Правил формування, обліку та
розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя", а також пунктів 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 та 8.6
статті 8, а також пункту 9.1 статті 9 вказаних Правил задовольнити
в повному обсязі.
4. Визнати нечинним та скасувати пункт 4 розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 17 грудня 2004 року N 3104 ( z0019-05 ) "Про затвердження
Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за
видами страхування, іншими, ніж страхування життя",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 р. за
N 19/10299.
5. Визнати нечинним та скасувати пункти 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 та
8.6 статті 8 Правил формування, обліку та розміщення страхових
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя
( z0019-05 ), затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня
2004 року N 3104 "Про затвердження Правил формування, обліку та
розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя".
6. Визнати нечинним та скасувати пункт 9.1 статті 9 Правил
формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами
страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104 ( z0019-05 ) "Про
затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя".
7. Стягнути з Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3) на
користь Товариства з додатковою відповідальністю "Київське
Страхове Товариство" (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 48,
к. 5, код ЄДРПОУ 31355144, р/р 26508012682980 в банку "Фінанси та
Кредит" ТОВ, м. Київ, МФО 300131) 85,00 грн. - держмита за подання
позовної заяви, 118 грн. - витрат на інформаційно-технічне
забезпечення судового процесу, та 42,50 грн. - держмита за подання
апеляційної скарги. Видати виконавчий лист.
8. Видачу виконавчого листа доручити господарському суду
м. Києва.
9. Матеріали справи N 18/29-А повернути до господарського
суду м. Києва.
Суд роз'яснює, що резулятивна частина постанови складається з
двох частин, з констатуючої та зобов'язальної. Частина резолюції
про визнання нечинними пункту 4 розпорядження N 3104 ( z0019-05 )
від 17.12.2004 р., пунктів 8.2 - 8.6 статті 8, а також пункту 9.1
статті 9 Правил формування, обліку та розміщення страхових
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя,
затверджених даним розпорядженням, є констатуючою, яка задовольняє
позовні вимоги позивача по суті.
Частина резолюції стосовно скасування пункту 4 розпорядження
N 3104 ( z0019-05 ) від 17.12.2004 р., пунктів 8.2 - 8.6 статті 8,
а також пункту 9.1 статті 9 Правил формування, обліку та
розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя, затверджених даним розпорядженням, є
зобов'язальною частиною постанови суду, якою на відповідача
покладаються зобов'язання у передбачений законодавством спосіб
вилучити з нормативного акта недіючі норми, зареєструвати їх
відповідним чином та довести до суб'єктів страхового ринку.
Під час розгляду у судовому засіданні заяви Позивача від
20.11.2007 року про надання роз'яснень стосовно порядку виконання
постанови Київського апеляційного господарського суду від
28.11.2006 року по справі N 18/29-А, було з'ясовано, що
відповідачем дана постанова суду не виконана. Більше того, після
набрання постановою апеляційної інстанції законної сили,
Відповідач прийняв нове розпорядження від 22.05.2007 року N 7355
( z0575-07 ) "Про затвердження змін до Правил формування, обліку
та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими,
ніж страхування життя" (зареєстровано у Міністерстві юстиції
України 04.06.2007 р. за N 575/13842). Дане розпорядження
доповнило Правила формування, обліку та розміщення страхових
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя
( z0019-05 ) новим пунктом 8.3, суть якого та зміст не були
предметом судового розгляду по справі N 18/29-А. В зв'язку з
доповненням розділу 8 новим пунктом, пункти 8.3 - 8.6 стали
вважатися відповідно пунктами 8.4 - 8.7.
Зважуючи на викладене вище, колегія суду роз'яснює, що від
зміни порядку нумерації визнаних нечинними та скасованих пунктів
розпорядження від 17.12.2004 р. N 3104 ( z0019-05 ), суть позовних
вимог, суть висновків та виводів, встановлених судом, а отже і
суть постанови суду не змінюється. Відповідач зобов'язаний
виконати рішення суду і скасувати визнані нечинними положення
нормативного акта з врахуванням внесених в розпорядження від
17.12.2004 р. N 3104 змін та доповнень.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, 170 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), Київський
апеляційний господарський суд У Х В А Л И В:
1. Роз'яснити порядок виконання постанови Київського
апеляційного господарського суду від 28.11.2006 р. по справі
N 18/29-А.
2. Виконання постанови Київського апеляційного господарського
суду від 28.11.2006 р. по справі N 18/29-А стосовно визнання
нечинними і скасування п. 4 розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня
2004 року N 3104 ( z0019-05 ) "Про затвердження Правил формування,
обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування,
іншими, ніж страхування життя", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10 січня 2005 р. за 19/10299, пунктів 8.2, 8.3,
8.4, 8.5 та 8.6 статті 8, п. 9.1 статті 9 Правил формування,
обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування,
іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 17 грудня 2004 року N 3104, має бути виконане Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України шляхом: - виключення визнаних незаконними пунктів розпорядження
N 3104 ( z0019-05 ) від 17.12.2004 р. та затверджених цим
розпорядженням Правил із нормативного акта; - видання нормативного акта в новій редакції, з обов'язковим
зазначенням на підставі чого і в зв'язку з чим пункти виключені з
нормативного акта; - реєстрації та опублікування нової редакції нормативного
акта у встановленому порядку у офіційних засобах масової
інформації, визначених законом; - про виконання постанови суду повідомити Київський
апеляційний господарський суд та позивача по справі відповідно.
3. Зазначити реквізитами сторін по справі: Позивач: поштова адреса: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 48, кв. 5 код ЄДРПОУ 31355144, п/р 26508012682980 в банку "Фінанси та
Кредит" ТОВ міста Києва, МФО 300131; Відповідача: поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3 код ЄДРПОУ 26297477, п/р 33219800500014 в УДК міста Києва,
МФО 821018.
4. Дана ухвала є невід'ємною частиною постанови від
28.11.2006 р. у справі N 18/29-А.
5. Направити дану ухвалу разом з постановою Київського
апеляційного господарського суду від 28.11.2006 р. для негайного
примусового виконання до Відділу примусового виконання
Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції
України.
Повернути матеріали справи N 18/29-А до господарського суду
м. Києва.
Головуючий, суддя С.В.Куровський
Судді: Л.О.Кондес
Ю.Б.Михальська

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...