Про визнання протиправним та скасування абзацу 2 пункту 2 Положення про порядок видачі посвідчень і [...]
Спеціалізовані суди; Постанова від 26.03.20102а-11283/09/2670
Документ v1128805-10, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2010
 

                                                          
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
П О С Т А Н О В А
26.03.2010 N 2а-11283/09/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії
суддів: головуючої судді Власенкової О.О., суддів
Каракашьяна С.К., Пісоцької О.В., при секретарі судового засідання
Чернишевій О.В. у відкритому судовому засіданні розглянув
адміністративну справу за позовом заступника Генерального
прокурора України (далі - позивач) до відповідача Кабінету
Міністрів України (далі - відповідач) про визнання протиправним та
скасування абзацу 2 пункту 2 Положення про порядок видачі
посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року
N 302 ( 302-94-п ) (за участю представників: від позивача:
Атаєва Д.К. (за посвідченням), від відповідача: Станецька О.В. (за
довіреністю)).
Обставини справи:
Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду
міста Києва з позовом до відповідача про визнання протиправним і
скасування абзацу 2 пункту 2 Положення про порядок видачі
посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року
N 302 ( 302-94-п ).
Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що в оскаржуваній частині
зазначена постанова Кабінету Міністрів України суперечить Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ), оскільки названим Законом ( 3551-12 ) не
передбачено видачу ветеранам війни та особам, на яких поширюється
чинність цього Закону ( 3551-12 ), листів-талонів на право
одержання проїзних документів (квитків) безоплатно і з
50-відсотковою знижкою їх вартості. Крім того, видання
відповідачем оскаржуваної постанови в частині запровадження видачі
згаданих талонів обмежує право ветеранів війни та осіб, на яких
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) щодо одержання
пільгових проїзних документів.
Представник відповідача проти позову заперечив з огляду на
таке.
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 року
N 94 ( 94-94-п ) "Про порядок надання пільг, передбачених Законом
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" визначено, що пільги ветеранам війни та іншим особам, на
яких поширюється дія названого Закону ( 3551-12 ) , надаються
організаціями з наступним відшкодуванням їх з бюджету за
встановленими нормами за погодженням з фінансовими органами. Таке
відшкодування фінансові органи проводять на підставі перевірених
ними розрахунків, поданих організаціями. Оскільки фінансування
витрат, пов'язаних з введенням в дію Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ),
здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, то
листи-талони на пільговий проїзд є необхідною умовою для обрахунку
розміру наданих організацією пільгових послуг, які мають
відшкодовуватись з бюджету.
Крім того, постанова Кабінету Міністрів України в
оскаржуваній частині не змінює порядок надання пільг на проїзд, не
обмежує право ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється
дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ), щодо пільгового проїзду, а лише врегульовує
порядок надання цим особам пільгового проїзду.
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення
представників сторін, Окружний адміністративний суд міста Києва
В С Т А Н О В И В:
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 року
N 12 ( 12-2009-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 травня 1994 року N 302 та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України" внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень
і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року N 302
( 302-94-п ), зокрема доповнено пункт 2 абзацом 2, згідно з яким
листи талонів на право одержання ветеранами війни і особами, на
яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), проїзних
документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх
вартості є документом, на підставі якого надається право на
пільговий проїзд зазначеним особам.
Зазначена постанова Кабінету Міністрів України є актом
нормативно-правового характеру.
13 серпня 2009 року Генеральний прокурор України
Медведько О.І. виніс протест N 08/1-106517вих09 Прем'єр-міністру
України Тимошенко Ю.В. щодо скасування абзацу 2 пункту 2 Положення
про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня
1994 року N 302 ( 302-94-п ).
Листом від 26 серпня 2009 року N 12093/0/2-09 відповідач
відхилив вказаний протест прокурора, що зумовило звернення
останнього до суду.
Проаналізувавши матеріали справи, суд дійшов висновку, що
позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду
на таке.
Частиною 1 статті 21 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) прокурору надано право приносити протест на акт, що
суперечить закону. При цьому прокурор не обмежений строками щодо
принесення протесту на незаконний акт.
Відповідно до частини 4 статті 21 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) у разі відхилення протесту, принесеного
на акт, що суперечить закону, або ухилення від його розгляду,
прокурор має право звернутися до суду про визнання акта
незаконним. Заяву до суду може бути подано протягом п'ятнадцяти
днів з моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або
закінчення передбаченого законом строку для його розгляду.
Позивачем дотримано строки звернення до суду з
адміністративним позовом.
Відповідно до положень частини 2 статті 19 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
Згідно з частиною 1 статті 113 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та частиною 1 статті 1 Закону України "Про Кабінет
Міністрів України" ( 279-17 ) Кабінет Міністрів України є вищим
органом у системі органів виконавчої влади.
Відповідно до частини 3 статті 116 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Кабінет Міністрів України забезпечує проведення
фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики;
політики у сфері праці й зайнятості населення, соціального
захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної
безпеки і природокористування.
Частиною 1 статті 117 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
статтею 52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України"
( 279-17 ) Уряд в межах своєї компетенції видає постанови і
розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
На підставі пункту 3 частини 2 Закону України "Про Кабінет
Міністрів України" ( 279-17 ) Кабінет Міністрів України забезпечує
підготовку проектів законів щодо державних соціальних стандартів і
соціальних гарантій.
Стаття 2 Закону ( 3551-12 ) визначає, що законодавство
України про статус ветеранів війни та їх соціальні гарантії
складається з цього Закону ( 3551-12 ) та інших актів
законодавства України.
Права та пільги для ветеранів війни і членів їх сімей,
встановлені раніше законодавством України і законодавством
колишнього Союзу РСР, не можуть бути скасовані без їх рівноцінної
заміни.
Нормативні акти органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, які обмежують права і пільги ветеранів війни,
передбачені цим Законом ( 3551-12 ), є недійсними.
Відповідно до положень пункту 7 статей 12, 13, 14, 15 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ) (далі - Закон) ветеранам війни та іншим
особам, на яких поширюється чинність цього Закону, надано право на
пільговий проїзд відповідними видами транспорту.
Статтею 18 Закону ( 3551-12 ) передбачено вручення ветеранам
війни та особам, на яких поширюється чинність цього Закону,
відповідних посвідчень та нагрудних знаків, які підтверджують їх
статус.
Суд погоджується з доводами позивача, що застосування
листів-талонів на право одержання пільгових проїзних документів як
документів, на підставі яких надається право на пільговий проїзд
ветеранам війни та іншим особам, на яких поширюється дія Закону
( 3551-12 ), цим Законом ( 3551-12 ) та іншими законами України не
передбачено.
Ураховуючи викладене, суд дійшов висновку, що запровадження
Кабінетом Міністрів України листів-талонів на право одержання
ветеранами війни та особами, на яких поширюється чинність Закону
( 3551-12 ), пільгових проїзних документів є обмеженням
використання останнім права на пільговий проїзд.
Статтею 171 КАС України ( 2747-15 ) суду надано повноваження
визнати нормативно-правовий акт, зокрема, незаконним та нечинним.
Позивач просить визнати постанову Кабінету Міністрів України в
оскаржуваній частині протиправною та скасувати її.
Ураховуючи викладене, те, що оскаржувана постанова Кабінету
Міністрів України є нормативно-правовим актом, суд відповідно до
положень частини 2 статті 11 КАС України ( 2747-15 ) вважає за
необхідне вийти за межі позовних вимог і частково визнати цю
постанову незаконною та нечинною.
Керуючись статтями 158-163 КАС України ( 2747-15 ), Окружний
адміністративний суд міста Києва П О С Т А Н О В И В:
Позовні вимоги задовольнити повністю.
Визнати незаконним і нечинним абзац 2 пункту 2 Положення про
порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня
1994 року N 302 ( 302-94-п ).
Постанова відповідно до частини 1 статті 254 КАС України
( 2747-15 ) набирає законної сили після закінчення строку подання
заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо
таку заяву не було подано.
Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції
протягом десяти днів з дня її складення в повному обсязі за
правилами, встановленими статтями 185-187 КАС України ( 2747-15 ),
шляхом подання через суд першої інстанції заяви про апеляційне
оскарження з наступним поданням протягом двадцяти днів апеляційної
скарги.
Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга
подаються до Київського апеляційного адміністративного суду через
Окружний адміністративний суд міста Києва.
Головуюча, суддя О.О.Власенкова
Судді: С.К.Каракашьян
О.В.Пісоцька

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...